16
V-am spus aceste lucruri ca să nu vă poticniți. Ei vă vor da afară din sinagogi. Da, vine vremea când oricine vă va ucide va crede că îi oferă un serviciu lui Dumnezeu. Ei vor face aceste lucruri pentru că nu l-au cunoscut pe Tatăl și nici pe mine. Dar v-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când va veni vremea, să vă amintiți că v-am vorbit despre ele. Nu v-am spus aceste lucruri de la început, pentru că eram cu voi. Dar acum mă duc la cel care m-a trimis și niciunul dintre voi nu mă întreabă: “Unde te duci?” Ci, pentru că v-am spus aceste lucruri, durerea v-a umplut inima. Cu toate acestea, vă spun adevărul: este spre folosul vostru să plec, căci dacă nu plec, Consilierul nu va veni la voi. Dar dacă plec, vi-l voi trimite. Când va veni, el va convinge lumea despre păcat, despre dreptate și despre judecată; despre păcat, pentru că nu cred în mine; 10  despre dreptate, pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă veți mai vedea; 11  despre judecată, pentru că prințul acestei lumi a fost judecat.
12  Mai am încă multe lucruri să-ți spun, dar acum nu le poți suferi. 13  Dar când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune tot ce va auzi. El vă va vesti lucrurile care vor veni. 14  El mă va proslăvi, pentru că va lua din ceea ce este al meu și vă va vesti. 15  Toate lucrurile pe care le are Tatăl sunt ale mele; de aceea am spus că el ia din ale mele și vi le va vesti vouă.
16 “Încă puțină vreme și nu Mă veți mai vedea. Din nou puțină vreme, și Mă veți vedea.”
17 De aceea unii dintre ucenicii Lui ziceau unii către alții: “Ce este aceasta, că ne spune: “Peste puțină vreme nu Mă veți vedea; și iarăși peste puțină vreme Mă veți vedea” și: “Pentru că Mă duc la Tatăl”?” 18 Ei au spus deci: “Ce este aceasta pe care o spune: “Puțin timp”? Nu știm ce vrea să spună”.
19 Isus a înțeles că voiau să-L întrebe și le-a zis: “Vă întrebați între voi despre aceasta, că am zis: “Peste puțină vreme nu Mă veți vedea și iarăși peste puțină vreme Mă veți vedea?” 20  Adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi veți fi întristați, dar întristarea voastră se va transforma în bucurie. 21  Femeia, când naște, are tristețe, pentru că i-a sosit vremea. Dar, după ce a născut, nu-și mai amintește de chin, pentru bucuria că s-a născut o ființă umană în lume. 22  De aceea, acum aveți întristare, dar vă voi revedea, și inima voastră se va bucura, și nimeni nu vă va lua bucuria.
23  În ziua aceea nu-mi veți pune întrebări. Adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele Meu, El vă va da. 24  Până acum, nu ați cerut nimic în numele Meu. Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
25 V-am spus aceste lucruri prin figuri de stil. Dar vine vremea când nu vă voi mai vorbi cu figuri de stil, ci vă voi vorbi în mod clar despre Tatăl. 26  În ziua aceea, veți cere în numele meu; și nu vă spun că eu mă voi ruga Tatălui pentru voi, 27  pentru că însuși Tatăl vă iubește, pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că am venit de la Dumnezeu. 28  Eu am venit de la Tatăl și am venit în lume. Din nou, las lumea și mă duc la Tatăl.”
29 Ucenicii Lui I-au zis: “Iată că acum vorbești limpede și fără figuri de stil. 30 Acum știm că Tu știi toate lucrurile și nu este nevoie ca cineva să Te întrebe. Prin aceasta credem că ai venit de la Dumnezeu.”
31 Isus le-a răspuns: “Credeți voi acum? 32  Iată că vine vremea, și a venit, că veți fi împrăștiați, fiecare la locul lui, și Mă veți lăsa singur. Totuși, Eu nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. 33  V-am spus aceste lucruri pentru ca în Mine să aveți pace. În lume aveți necazuri; dar înveseliți-vă! Eu am biruit lumea”.