17
Isus a spus aceste lucruri, apoi, ridicându-Și ochii spre cer, a zis: “Tată, a venit vremea. Slăvește-l pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te slăvească pe tine; așa cum i-ai dat autoritate peste toată făptura, așa va da viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat-o. Aceasta este viața veșnică: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis, Isus Hristos. Eu te-am slăvit pe pământ. Am împlinit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Acum, Tată, proslăvește-mă pe mine însumi cu gloria pe care o aveam cu tine înainte de a exista lumea.
Eu am arătat Numele Tău poporului pe care mi l-ai dat din lume. Ei erau ai tăi și mi i-ai dat. Ei au respectat cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat vine de la Tine, pentru că le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat; și ei le-au primit și au știut cu siguranță că vin de la Tine. Ei au crezut că tu m-ai trimis. Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi i-ai dat, pentru că ei sunt ai tăi. 10  Toate lucrurile care sunt ale mele sunt ale tale, iar ale tale sunt ale mele și eu sunt glorificat în ele. 11  Eu nu mai sunt în lume, dar aceștia sunt în lume, iar eu vin la voi. Tată sfânt, păzește-i prin numele tău, pe care mi l-ai dat mie, pentru ca ei să fie una, așa cum suntem și noi. 12  Cât timp am fost cu ei în lume, i-am păzit în numele Tău. Am păzit pe cei pe care mi i-ai dat. Nici unul dintre ei nu este pierdut, cu excepția fiului pierzării, pentru ca Scriptura să se împlinească. 13  Dar acum am venit la voi și spun aceste lucruri în lume, pentru ca ei să aibă bucuria mea deplină în ei înșiși. 14  Le-am dat cuvântul Tău. Lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 15  Nu te rog să îi iei din lume, ci să îi păzești de cel rău. 16  Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 17  Sfințește-i în adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. 18  După cum m-ai trimis pe mine în lume, tot așa i-am trimis și eu pe ei în lume. 19 De dragul lor mă sfințesc pe mine însumi, pentru ca și ei înșiși să fie sfințiți în adevăr.
20  “Nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, 21 ca toți să fie una, după cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22  Slava pe care Mi-ai dat-o Tu, Eu le-am dat-o lor, pentru ca ei să fie una, așa cum și noi suntem una, 23  Eu în ei și Tu în Mine, ca ei să fie desăvârșiți într-o singură ființă, pentru ca lumea să știe că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit, așa cum M-ai iubit pe Mine. 24  Tată, doresc ca și aceia pe care mi i-ai dat să fie cu mine acolo unde sunt eu, ca să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. 25  Tată dreptcredincios, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut pe Tine; și aceștia au cunoscut că Tu M-ai trimis. 26  Eule-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit să fie în ei și Eu în ei.”