18
După ce a rostit aceste cuvinte, Isus a ieșit cu ucenicii Săi peste pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat împreună cu ucenicii Săi. Iuda, cel care l-a trădat, cunoștea și el locul, pentru că Isus se întâlnea adesea acolo cu ucenicii săi. Atunci Iuda, după ce a luat un detașament de soldați și de ofițeri de la preoții cei mai de seamă și de la farisei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. Isus, deci, știind toate lucrurile care i se întâmplau, a ieșit și le-a zis: “Pe cine căutați?”
Ei I-au răspuns: “Isus din Nazaret.”
Isus le-a spus: “Eu sunt.”
Și Iuda, care l-a trădat, stătea cu ei. De aceea, când le-a zis: “Eu sunt Acela”, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ.
De aceea i-a întrebat din nou: “Pe cine căutați?”
Ei au spus: “Isus din Nazaret”.
Isus a răspuns: “V-am spus că Eu sunt. De aceea, dacă Mă căutați pe Mine, lăsați-i pe aceștia să meargă pe drumul lor” ca să se împlinească cuvântul pe care l-a rostit: “Dintre cei pe care Mi i-ai dat, nu am pierdut pe niciunul”.
10 Simon Petru, având o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Numele slujitorului era Malchus. 11 Isus i-a zis lui Petru: “Pune sabia în teaca ei. Paharul pe care Mi l-a dat Tatăl, nu-l voi bea oare cu siguranță?”.
12 Atunci detașamentul, comandantul și ofițerii iudeilor au prins pe Isus și L-au legat, 13 și L-au dus mai întâi la Ana, care era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. 14 Caiafa fusese cel care i-a sfătuit pe iudei că este bine ca un om să piară pentru popor.
15 Simon Petru și un alt ucenic au urmat pe Isus. Acel ucenic era cunoscut de marele preot și a intrat cu Isus în curtea marelui preot; 16 dar Petru stătea afară la ușă. Deci celălalt ucenic, care era cunoscut de marele preot, a ieșit și a vorbit cu cea care păzea ușa și l-a adus pe Petru înăuntru. 17 Atunci servitoarea care păzea ușa i-a zis lui Petru: “Și tu ești unul dintre discipolii acestui om?”
El a spus: “Nu sunt.”
18 Și stăteau acolo slujitorii și ofițerii și făcuseră un foc de cărbuni, pentru că era frig. Ei se încălzeau. Petru era cu ei, stând în picioare și încălzindu-se.
19 Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Săi și despre învățătura Lui.
20 Isus i-a răspuns: “Eu am vorbit deschis lumii. Întotdeauna am învățat în sinagogi și în templu, unde se întâlnesc mereu evreii. Nu am spus nimic în secret. 21  De ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care m-au ascultat ce le-am spus. Iată, ei știu ce am spus.”
22 După ce a zis acestea, unul din ofițerii care stăteau acolo a lovit pe Isus cu mâna, zicând: “Așa răspunzi Tu marelui preot?”
23 Isus i-a răspuns: “Dacă am vorbit de rău, mărturisește răul; dar dacă am spus bine, de ce mă bați?”
24 Și Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot.
25 Simon Petru stătea în picioare și se încălzea. Și ei i-au zis: “Nu cumva ești și tu unul dintre ucenicii Lui?”
El a negat și a spus: “Nu sunt”.
26 Unul din slujitorii marelui preot, rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: “Nu te-am văzut în grădină cu el?”
27 Petru a negat din nou, și îndată a cântat cocoșul.
28 Și au dus pe Isus de la Caiafa în pretoriu. Era devreme, și ei înșiși nu au intrat în pretoriu, ca să nu se spurce, ci să mănânce Paștele. 29 Pilat a ieșit deci la ei și i-a întrebat: “Ce acuzație aduceți împotriva omului acesta?”
30 Ei i-au răspuns: “Dacă n-ar fi fost omul acesta un răufăcător, nu ți l-am fi dat ție.”
31 Atunci Pilat le-a zis: “Luați-l voi înșivă și judecați-l după legea voastră.”
De aceea Iudeii I-au zis: “Nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni”, 32 pentru ca să se împlinească cuvântul lui Isus, pe care-l spusese și care însemna prin ce fel de moarte avea să moară.
33 Pilat a intrat din nou în pretoriu, a chemat pe Isus și I-a zis: “Tu ești regele iudeilor?”
34 Isus i-a răspuns: “Spui lucrul acesta de unul singur, sau ți-au spus alții despre Mine?”
35 Pilat a răspuns: “Eu nu sunt iudeu, nu-i așa? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au predat mie. Ce ai făcut?”
36 Isus a răspuns: “Împărăția Mea nu este din lumea aceasta. Dacă Împărăția mea ar fi din lumea aceasta, atunci slujitorii mei s-ar lupta, ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum Împărăția mea nu este de aici.”
37 Și Pilat I-a zis: “Deci ești tu rege?”
Isus a răspuns: “Tu spui că sunt rege. De aceea M-am născut și de aceea am venit în lume: ca să mărturisesc adevărul. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.
38 Pilat I-a zis: “Ce este adevărul?”
După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: “Nu găsesc nici un temei pentru o acuzație împotriva lui. 39 Dar voi aveți obiceiul ca eu să vă eliberez pe cineva la Paște. Prin urmare, vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”
40 Atunci toți au strigat iarăși: “Nu pe acesta, ci pe Baraba!” Or, Baraba era un tâlhar.