19
Atunci Pilat a luat pe Isus și L-a biciuit. Soldații au răsucit spini pentru a face o coroană, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat într-o haină de purpură. Ei tot ziceau: “Slavă ție, rege al iudeilor!” și îl tot pălmuiau.
Atunci Pilat a ieșit iarăși și le-a zis: “Iată, vi-l scot afară, ca să știți că nu găsesc nici un temei de acuzare împotriva lui.”
Isus a ieșit afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Pilat le-a zis: “Iată-l pe Omul acesta!”.
Atunci preoții cei mai de seamă și arhiereii, văzându-L, au strigat și au zis: “Răstignește-L! Răstignește!”
Pilat le-a zis: “Luați-L voi înșivă și răstigniți-L, căci nu găsesc nici un temei de acuzare împotriva Lui.”
Iudeii I-au răspuns: “Noi avem o lege și, după legea noastră, trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.”
Când a auzit Pilat aceste cuvinte, s-a înspăimântat și mai mult. A intrat din nou în pretoriu și a întrebat pe Isus: “De unde ești?” Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns. 10 Atunci Pilat i-a zis: “Nu vorbești cu mine? Nu știi că am puterea să te eliberez și am puterea să te răstignesc?”
11 Isus a răspuns: “N-aveți nici o putere împotriva Mea, dacă nu v-ar fi dată de sus. De aceea, cel care m-a predat vouă are un păcat mai mare.”
12 Atunci Pilat a vrut să-l elibereze, dar iudeii au strigat: “Dacă-l eliberezi pe omul acesta, nu ești prietenul Cezarului! Oricine se face rege vorbește împotriva Cezarului!”
13 Pilat, auzind aceste cuvinte, a scos pe Isus afară și a șezut pe scaunul de judecată, într-un loc numit “Pavecernița”, dar în ebraică “Gabbatha”. 14 Era ziua pregătirii Paștelui, cam pe la ora șase. El le-a spus iudeilor: “Iată Regele vostru!”.
15 Și au strigat: “Departe de El! Departe de el! Răstigniți-l!”
Pilat i-a întrebat: “Să-l răstignesc pe regele vostru?”
Preoții cei mai de seamă au răspuns: “Noi nu avem alt rege decât pe Cezar!”
16 Și L-a dat să fie răstignit. Și au luat pe Isus și L-au dus. 17 El a ieșit, purtându-și crucea, la locul numit “Locul craniului”, care în ebraică se numește “Golgota”, 18 unde L-au răstignit și, împreună cu El, pe alți doi, de o parte și de alta, unul de fiecare parte, și pe Isus în mijloc. 19 Pilat a scris și un titlu și l-a pus pe cruce. Acolo era scris: “IISUS DIN NAZARETH, REGELE EVREILOR”. 20 De aceea, mulți dintre iudei citeau acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Isus era aproape de cetate; și era scris în ebraică, în latină și în greacă. 21 De aceea, preoții cei mai de seamă ai iudeilor i-au spus lui Pilat: “Nu scrie: “Regele iudeilor”, ci: “El a spus: “Eu sunt Regele iudeilor”.””
22 Pilat a răspuns: “Ceea ce am scris, am scris.”
23 După ce au răstignit pe Isus, ostașii au luat hainele Lui și au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș, și tunica. Tunica era fără cusătură, țesută de sus în jos, de la un capăt la altul. 24 Și au zis unul către altul: “Să nu o rupem, ci să tragem la sorți pentru ea, ca să hotărâm a cui va fi”, ca să se împlinească Scriptura care zice
“Au împărțit hainele mele între ei.
Au tras la sorți pentru hainele mele.”
De aceea soldații au făcut aceste lucruri.
25 Iar lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui, sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopaș, și Maria Magdalena. 26 Când a văzut Isus pe mama Sa și pe ucenicul pe care-l iubea stând acolo, a zis mamei Sale: “Femeie, iată fiul tău!” 27 Apoi a zis ucenicului: “Iată mama ta!”. Din acel ceas, discipolul a luat-o la el acasă.
28 După aceea, Isus, văzând că toate lucrurile se terminaseră, ca să se împlinească Scriptura, a zis: “Mi-e sete!” 29 Și era pus acolo un vas plin cu oțet; au pus un burete plin de oțet pe isop și l-au ținut la gura Lui. 30 După ce a primit deci oțetul, Isus a zis: “S-a sfârșit!” Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul.
31 De aceea iudeii, pentru că era ziua pregătirii, ca să nu rămână trupurile pe cruce în Sabat, căci Sabatul acela era un Sabat special, au cerut lui Pilat să li se rupă picioarele și să fie luați. 32 Soldații au venit, așadar, și au rupt picioarele celui dintâi și ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el; 33 dar, când au ajuns la Isus și au văzut că era deja mort, nu i-au rupt picioarele. 34 Totuși, unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu o suliță și imediat a ieșit sânge și apă. 35 Cel care a văzut a depus mărturie, și mărturia lui este adevărată. El știe că spune adevărul, ca să credeți. 36 Căci aceste lucruri s-au întâmplat pentru ca să se împlinească Scriptura: “Nici un os din el nu va fi zdrobit”. 37 Și iarăși o altă Scriptură spune: “Se vor uita la Cel pe care L-au străpuns.”
38 După acestea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar care, de frica iudeilor, a cerut lui Pilat să ia trupul lui Isus. Pilat i-a dat permisiunea. A venit, așadar, și a luat trupul Lui. 39 Nicodim, care la început venise la Isus noaptea, a venit și el aducând un amestec de smirnă și aloe, cam o sută de lire romane. 40 Au luat deci trupul lui Isus și l-au legat în pânze de in cu mirodenii, așa cum este obiceiul iudeilor de a-l îngropa. 41 În locul unde a fost răstignit era o grădină. În grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese așezat niciun om până atunci. 42 Atunci, din pricina zilei de pregătire a iudeilor (căci mormântul era aproape), au pus pe Isus acolo.