9
Pe când trecea pe acolo, a văzut un om orb din naștere. Ucenicii Lui l-au întrebat: “Rabi, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?”
Isus a răspuns: “Omul acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Eu trebuie să lucrez lucrările celui care m-a trimis, cât este ziuă. Se apropie noaptea, când nimeni nu mai poate lucra. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii.” După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut noroi cu saliva, a uns cu noroi ochii orbului și i-a spus: “Du-te și te spală în piscina din Siloam” (care înseamnă “trimis”). El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând.
De aceea, vecinii și cei ce văzuseră mai înainte că era orb, ziceau: “Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?” Alții spuneau: “El este”. Alții încă mai spuneau: “Seamănă cu el”.
El a spus: “Eu sunt”.
10 Și ei Îl întrebau: “Cum ți s-au deschis ochii?”
11 El a răspuns: “Un om, numit Isus, a făcut noroi, mi-a uns ochii și mi-a zis: “Du-te la iazul din Siloam și te spală. Așa că m-am dus, m-am spălat și am primit vederea.”
12 Atunci l-au întrebat: “Unde este?”
El a spus: “Nu știu”.
13 L-au dus pe cel orb la farisei. 14 Era Sabat când Isus a făcut noroiul și i-a deschis ochii. 15 De aceea și fariseii l-au întrebat iarăși cum și-a primit vederea. El le-a răspuns: “Mi-a pus noroi pe ochi, m-am spălat și văd”.
16 Și unii dintre farisei ziceau: “Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține Sabatul.”
Alții spuneau: “Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Astfel, a fost dezbinare între ei.
17 De aceea au întrebat iarăși pe orb: “Ce zici despre El, pentru că ți-a deschis ochii?”
El a spus: “Este un profet”.
18 Iudeii n-au crezut despre El că fusese orb și că și-a recăpătat vederea, până ce au chemat pe părinții celui ce-și recăpătase vederea, 19 și i-au întrebat: “Acesta este fiul vostru, despre care spuneți că s-a născut orb? Cum deci vede acum?”
20 Părinții lui le-au răspuns: “Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb; 21 dar nu știm cum vede acum, și nu știm cine i-a deschis ochii. El este în vârstă. Întrebați-l pe el. Va vorbi el însuși”. 22 Părinții lui au spus aceste lucruri pentru că se temeau de iudei; căci iudeii se înțeleseseră deja că, dacă cineva îl va recunoaște ca fiind Hristos, va fi dat afară din sinagogă. 23 De aceea, părinții lui au spus: “El este major. Întrebați-l”.
24 Și au chemat a doua oară pe orbul acela și i-au zis: “Slăvește pe Dumnezeu. Știm că omul acesta este un păcătos.”
25 El a răspuns: “Nu știu dacă este păcătos. Un lucru știu însă: că, deși eram orb, acum văd.”
26 Și I-au zis iarăși: “Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?”
27 El le-a răspuns: “V-am spus deja și nu m-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Nu vreți să deveniți și voi discipoli ai lui, nu-i așa?”
28 Ei l-au insultat și au zis: “Tu ești ucenicul lui, iar noi suntem ucenicii lui Moise. 29 Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise. Dar în ceea ce-l privește pe acest om, nu știm de unde vine.”
30 Omul le-a răspuns: “Ce minunat! Voi nu știți de unde vine, și totuși mi-a deschis ochii. 31 Știm că Dumnezeu nu ascultă de păcătoși, dar dacă cineva este închinător lui Dumnezeu și face voia Lui, El îl ascultă. 32 De la începutul lumii nu s-a auzit niciodată ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. 33 Dacă omul acesta nu era de la Dumnezeu, nu putea face nimic.”
34 Ei I-au răspuns: “Tu, care te-ai născut cu totul în păcate, ne înveți pe noi?” Atunci l-au aruncat afară.
35 Isus a auzit că l-au dat afară și, găsindu-l, a zis: “Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”
36 El a răspuns: “Cine este El, Doamne, ca să cred în El?”
37 Isus i-a zis: “L-ați văzut amândoi și El este Cel ce vorbește cu voi.”
38 El a zis: “Doamne, cred!” și s-a închinat lui.
39 Isus a zis: “Eu am venit în lumea aceasta ca să fac judecată, ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să devină orbi.”
40 Fariseii care erau cu El, auzind aceste lucruri, I-au zis: “Suntem și noi orbi?”
41 Isus le-a zis: “Dacă ați fi orbi, n-ați avea nici un păcat; dar acum ziceți: “Vedem”. Prin urmare, păcatul vostru rămâne.