3
De asemenea, soțiilor, supuneți-vă soților voștri, pentru ca, chiar dacă unii nu ascultă de Cuvânt, să fie câștigați prin purtarea soțiilor lor, fără să le spună nimic, văzând purtarea voastră curată și cu frică. Frumusețea voastră să nu vină din podoaba exterioară, din împletirea părului, din purtarea de podoabe de aur sau din îmbrăcarea cu haine frumoase, ci din persoana ascunsă a inimii, în podoaba incoruptibilă a unui spirit blând și liniștit, care este foarte prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Căci așa se împodobeau în trecut și femeile sfinte care sperau în Dumnezeu, supunându-se soților lor. Astfel, Sara a ascultat de Avraam, numindu-l stăpân, ai cărui copii sunteți acum, dacă faceți bine și nu vă înspăimântați de nicio spaimă.
Voi, soților, trăiți la fel cu soțiile voastre, în cunoștință de cauză, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca și cum ați fi împreună-moștenitori ai harului vieții, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie împiedicate.
În sfârșit, fiți cu toții la fel, milostivi, iubitori ca niște frați, blânzi la suflet, politicoși, fără să dați rău pentru rău și fără să dați insultă pentru insultă, ci binecuvântând, știind că ați fost chemați la aceasta, ca să moșteniți binecuvântarea. 10 Căci,
“Cel care vrea să iubească viața
și să vezi zile bune,
să-și țină limba departe de rău
și buzele lui să nu mai spună minciuni.
11 Să se abată de la rău și să facă binele.
Să caute pacea și să o urmărească.
12 Căci ochii Domnului sunt asupra celor drepți,
și urechile sale deschise la rugăciunile lor;
dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.”
13 Și cine vă va face rău, dacă veți fi imitatori ai binelui? 14 Dar chiar dacă veți suferi din pricina dreptății, sunteți binecuvântați. “Nu vă temeți de ceea ce se tem ei și nu vă tulburați.” 15 Ci sfințiți pe Domnul Dumnezeu în inimile voastre. Fiți întotdeauna gata să dați un răspuns oricui vă întreabă un motiv cu privire la speranța care este în voi, cu umilință și teamă, 16 având o conștiință bună. Astfel, în timp ce se vorbește despre voi ca despre niște răufăcători, pot fi dezamăgiți cei care vă blestemă modul vostru bun de viață în Cristos. 17 Căci este mai bine, dacă este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți ceea ce este drept decât pentru că faceți răul. 18 Fiindcă și Hristos a suferit o dată pentru păcate, cel drept pentru cei nedrepți, ca să vă aducă la Dumnezeu, fiind omorât în trup, dar înviat în Duhul, 19 în care a mers și el și a predicat duhurilor din închisoare, 20 care mai înainte au fost neascultători, când Dumnezeu a așteptat cu răbdare, în zilele lui Noe, în timp ce se construia corabia. În ea, puțini, adică opt suflete, au fost salvați prin apă. 21 Acesta este un simbol al botezului, care acum vă mântuiește — nu îndepărtarea murdăriei cărnii, ci răspunsul unei conștiințe bune față de Dumnezeu — prin învierea lui Isus Cristos, 22 care se află la dreapta lui Dumnezeu, după ce a urcat în ceruri, îngerii, autoritățile și puterile fiindu-i supuse.