4
Deci, de vreme ce Hristos a suferit pentru noi în trup, înarmați-vă și voi cu același gând; căci cel ce a suferit în trup a încetat de la păcat, ca să nu mai trăiți în trup pentru poftele oamenilor, ci pentru voia lui Dumnezeu. Căci am petrecut destul din timpul trecut făcând poftele neamurilor și umblând în desfrâu, în pofte, în beții, în orgii, în desfrâuri și în idolatrii abominabile. Lor li se pare ciudat că voi nu alergați cu ei în același exces de dezmăț, vorbind de rău despre voi. Ei vor da socoteală celui care este gata să judece pe cei vii și pe cei morți. Căci în acest scop a fost propovăduită Buna Vestire chiar și morților, pentru ca ei să fie judecați într-adevăr ca oameni în carne și oase, dar să trăiască ca pentru Dumnezeu în duh.
Dar sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. De aceea, fiți sănătoși la minte, stăpâni pe voi înșivă și sobri în rugăciune. Și, mai presus de toate, fiți sârguincioși în dragostea voastră între voi, căci dragostea acoperă o mulțime de păcate. Fiți ospitalieri unii cu alții, fără să vă certați. 10 După cum fiecare a primit un dar, folosiți-l în slujirea reciprocă, ca buni administratori ai harului lui Dumnezeu în diferitele sale forme. 11 Dacă cineva vorbește, să fie ca și cum ar fi chiar cuvintele lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie glorificat Dumnezeu prin Isus Hristos, căruia îi aparțin gloria și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.
12 Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi ca să vă încerce, ca și cum vi s-ar fi întâmplat ceva ciudat. 13 Ci, pentru că sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca, la arătarea gloriei Lui, să vă bucurați și voi cu bucurie nespus de mare. 14 Dacă sunteți insultați pentru numele lui Hristos, sunteți binecuvântați, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Din partea lor, el este hulit, dar din partea voastră este glorificat. 15 Dar niciunul dintre voi să nu sufere ca un ucigaș, sau ca un hoț, sau ca un făcător de rele, sau ca un băgător de seamă în treburile altora. 16 Dar dacă unul dintre voi suferă pentru că este creștin, să nu se rușineze, ci să slăvească pe Dumnezeu în această privință. 17 Căci a venit vremea ca judecata să înceapă cu casa lui Dumnezeu. Dacă începe mai întâi cu noi, ce se va întâmpla cu cei care nu ascultă de Vestea Bună a lui Dumnezeu? 18 “Dacă este greu pentru cel neprihănit să fie salvat, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit și cu păcătosul?” 19 De aceea, și cei care suferă după voia lui Dumnezeu, făcând binele, să îi încredințeze sufletele lor, ca unui Creator credincios.