5
De aceea îndemn pe bătrânii din mijlocul vostru, ca un bătrân și ca martor al suferințelor lui Hristos, care va avea parte și el de slava care se va arăta: Păstoriți turma lui Dumnezeu care este în mijlocul vostru, exercitând supravegherea, nu de bunăvoie, ci de bunăvoie; nu pentru un câștig necinstit, ci de bunăvoie; nu ca un stăpân peste cei care v-au fost încredințați, ci făcându-vă voi înșivă exemple pentru turmă. Când se va arăta Păstorul cel mare, voi veți primi cununa gloriei care nu se ofilește.
Și voi, cei mai tineri, fiți supuși celui mai mare. Da, îmbrăcați-vă cu toții cu smerenie și supuneți-vă unii altora; căci “Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar dă har celor smeriți”. Umiliți-vă, așadar, sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru ca el să vă înalțe la timpul potrivit, aruncând asupra lui toate grijile voastre, pentru că el are grijă de voi.
Fii treaz și stăpân pe tine însuți. Fiți vigilenți. Adversarul vostru, diavolul, umblă ca un leu care răcnește, căutând pe cine să devoreze. Rezistați-i cu tărie în credința voastră, știind că frații voștri care sunt în lume trec prin aceleași suferințe. 10 Dar fie ca Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria Sa eternă prin Hristos Isus, după ce ați suferit puțin, să vă desăvârșească, să vă întărească, să vă întărească și să vă așeze. 11 A lui să fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin.
12 Prin Silvanus, fratele nostru credincios, așa cum îl consider, v-am scris pe scurt, îndemnându-vă și mărturisind că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu în care vă aflați. 13 Cea care este în Babilon, aleasă împreună cu voi, vă salută. La fel și Marcu, fiul meu. 14 Salutați-vă unii pe alții cu un sărut de dragoste.
Pacea fie cu toți cei care sunteți în Hristos Isus. Amin.