15
Iar noi, care suntem puternici, trebuie să suportăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne mulțumim pe noi înșine. Fiecare dintre noi să mulțumească aproapelui său, pentru ceea ce este bine, ca să-l zidim. Căci nici măcar Hristos nu s-a mulțumit pe sine însuși. Ci, după cum este scris: “Reproșurile celor care vă ocărau pe voi au căzut asupra mea”. Căci tot ceea ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin perseverență și prin încurajarea Scripturilor, să avem nădejde. Or, Dumnezeul perseverenței și al încurajării să vă dea să fiți de aceeași părere unii cu alții, potrivit cu Hristos Isus, pentru ca, cu o singură gură, să slăviți cu un singur gând pe Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.
De aceea, acceptați-vă unii pe alții, cum și Hristos v-a acceptat pe voi, spre slava lui Dumnezeu. Acum spun că Hristos a fost făcut rob al circumciziei pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să confirme promisiunile făcute părinților, și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Sa. După cum este scris,
“De aceea te voi lăuda printre neamuri.
și voi cânta în numele Tău.”
10 El spune din nou,
“Bucurați-vă, neamuri, împreună cu poporul Său”.
11 Din nou,
“Lăudați pe Domnul, voi toate neamurile!
Toate popoarele să îl laude.”
12 Isaia spune din nou,
“Acolo va fi rădăcina lui Iesei,
cel care se ridică să stăpânească peste neamuri;
în El vor nădăjdui neamurile.”
13 Și Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea în credință, ca să sporiți în nădejde prin puterea Duhului Sfânt.
14 Și eu însumi sunt încredințat de voi, frații mei, că voi înșivă sunteți plini de bunătate, plini de toată știința, în stare să îndemnați și pe alții. 15 Dar vă scriu cu mai multă îndrăzneală în parte ca să vă reamintesc, datorită harului care mi-a fost dat de Dumnezeu, 16 ca să fiu slujitor al lui Isus Hristos pentru neamuri, slujind ca preot al Bunei Vestiri a lui Dumnezeu, pentru ca jertfa neamurilor să fie acceptabilă, sfințită prin Duhul Sfânt. 17 Prin urmare, mă laud în Hristos Isus în ceea ce privește lucrurile care țin de Dumnezeu. 18 Căci nu îndrăznesc să vorbesc despre alte lucruri decât despre cele pe care Hristos le-a lucrat prin mine pentru ascultarea neamurilor, prin cuvânt și prin faptă, 19 în puterea semnelor și a minunilor, în puterea Duhului lui Dumnezeu; astfel încât, din Ierusalim și de jur împrejur până în Iliricum, am propovăduit pe deplin Vestea cea Bună a lui Hristos; 20 da, făcându-mi scopul de a propovădui Vestea cea Bună, nu acolo unde Hristos a fost deja numit, ca să nu construiesc pe temelia altuia. 21 Ci, după cum este scris,
“Ei vor vedea, la care nu a venit nicio veste despre el.
Cei care nu au auzit vor înțelege.”
22 De aceea și eu am fost împiedicat de atâtea ori să vin la voi, 23 dar acum, neavând loc în aceste ținuturi și având de atâția ani dorința de a veni la voi, 24 voi veni la voi ori de câte ori voi merge în Spania. Căci sper să te văd în călătoria mea și să fiu ajutat de tine în drumul meu acolo, dacă mai întâi mă voi putea bucura de compania ta pentru o vreme. 25 Dar acum, zic, mă duc la Ierusalim, pentru a sluji sfinților. 26 Căci Macedonia și Ahaia au binevoit să facă o anumită contribuție pentru săracii dintre sfinții care sunt la Ierusalim. 27 Da, a fost pe placul lor, și ei sunt datori. Căci, dacă neamurile au fost făcute părtașe la lucrurile lor spirituale, le sunt datoare să le slujească și în cele materiale. 28 Așadar, după ce voi fi împlinit aceasta și le voi fi pecetluit acest rod, voi pleca pe drumul vostru spre Spania. 29 Știu că, atunci când voi veni la voi, voi veni în plinătatea binecuvântării Binecuvântării Bunei Vestiri a lui Hristos.
30 Vă rog, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului Sfânt, să vă rugați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, 31 ca să fiu izbăvit de cei neascultători din Iudeea și ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie plăcută sfinților, 32 ca să vin la voi cu bucurie, prin voia lui Dumnezeu, și împreună cu voi să găsesc odihnă. 33 Acum, Dumnezeul păcii să fie cu voi toți. Amin.