4
Vă poruncesc, așadar, înaintea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos, care va judeca pe cei vii și pe cei morți, la arătarea Lui și în Împărăția Lui: propovăduiți Cuvântul; fiți grabnici la vreme și la nesfârșit; mustrați, mustrați și îndemnați cu toată răbdarea și cu toată învățătura. Căci va veni vremea când nu vor asculta învățătura sănătoasă, ci, având mâncărimi de urechi, își vor îngrămădi învățători după poftele lor, își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor abate spre fabule. Dar tu să fii cumpătat în toate, să suporți greutăți, să faci lucrarea de evanghelist și să-ți împlinești slujba.
Căci deja sunt oferit și a venit vremea plecării mele. Am luptat lupta cea bună. Am terminat cursul. Am păstrat credința. De acum încolo, mi s-a strâns cununa dreptății, pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea; și nu numai mie, ci și tuturor celor care au iubit arătarea Lui.
Să vă sârguiți să veniți curând la mine, 10 căci Demas m-a părăsit, iubind lumea de acum, și s-a dus la Tesalonic, Crescens în Galatia și Tit în Dalmația. 11 Numai Luca este cu mine. Luați-l pe Marcu și aduceți-l cu voi, căci îmi este de folos pentru slujbă. 12 Am trimis însă pe Tihicus la Efes. 13 Adu mantia pe care am lăsat-o la Troa la Carpus când vii — și cărțile, mai ales pergamentele. 14 Alexandru, coptarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. 15 Ferește-te de el, pentru că s-a opus mult cuvintelor noastre.
16 La prima mea apărare, nimeni nu a venit să mă ajute, ci toți m-au părăsit. Să nu li se reproșeze acest lucru. 17 Dar Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca prin mine să se proclame pe deplin mesajul și să audă toate neamurile. Astfel am fost izbăvit din gura leului. 18 Și Domnul mă va izbăvi de orice lucrare rea și mă va păstra pentru Împărăția Sa cerească. A lui să fie gloria în vecii vecilor. Amin.
19 Salutați pe Prisca și pe Acuila și casa lui Onisifor. 20 Erast a rămas la Corint, dar pe Trofim l-am lăsat bolnav la Milet. 21 Fiți sârguincioși să veniți înainte de iarnă. Eubulus vă salută, ca și Pudens, Linus, Claudia și toți frații.
22 Domnul Isus Hristos să fie cu duhul tău. Harul să fie cu tine. Amin.