Scrisoarea lui Pavel către Titus
1
Pavel, slujitor al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, după credința celor aleși de Dumnezeu și după cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în speranța vieții veșnice, pe care Dumnezeu, care nu poate minți, a făgăduit-o înainte de începutul veacurilor, dar care, la vremea Sa, a descoperit cuvântul Său în mesajul care mi-a fost încredințat, potrivit poruncii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, lui Tit, adevăratul meu copil, potrivit unei credințe comune: Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru.
De aceea v-am lăsat în Creta, ca să puneți în ordine ce lipsește și să rânduiți bătrâni în fiecare cetate, cum v-am poruncit eu, dacă este cineva fără vină, soț al unei singure femei, cu copii credincioși, care nu sunt acuzați de desfrânare sau de neorânduială. Pentru că supraveghetorul trebuie să fie fără vină, ca un administrator al lui Dumnezeu, să nu se mulțumească cu sine, să nu se mânie ușor, să nu fie dat la vin, să nu fie violent, să nu fie lacom la câștiguri necinstite; ci să fie dat la ospitalitate, iubitor de bine, cumpătat, corect, cinstit, sfânt, stăpân pe sine, să se țină de cuvântul credincios, care este conform învățăturii, ca să poată îndemna în doctrina sănătoasă și să convingă pe cei care îl contrazic.
10 Căci sunt și mulți oameni nechibzuiți, vorbitori și înșelători, mai ales cei din circumcizie, 11 cărora trebuie să li se astupe gura, oameni care răstălmăcesc case întregi, învățând lucruri pe care nu trebuie să le facă, pentru un câștig necinstit. 12 Unul dintre ei, un profet de-al lor, a spus: “Creștinele sunt întotdeauna mincinoase, fiare rele și lăcomi leneși”. 13 Această mărturie este adevărată. De aceea, mustrați-i aspru, ca să fie sănătoși în credință, 14 fără să fie atenți la fabulațiile iudaice și la poruncile oamenilor care se îndepărtează de adevăr. 15 Pentru cei curați, toate lucrurile sunt pure, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, ci atât mintea lor, cât și conștiința lor sunt spurcate. 16 Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor îl neagă, fiind abominabili, neascultători și nepotriviți pentru orice lucrare bună.