3
Amintește-le să se supună stăpânilor și autorităților, să fie ascultători, să fie gata pentru orice lucrare bună, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie certăreți, să fie blânzi, cu toată smerenia față de toți oamenii. Fiindcă și noi am fost odinioară nebuni, neascultători, înșelați, slujind diferitelor pofte și plăceri, trăind în răutate și invidie, urâcioși și urându-ne unii pe alții. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui față de oameni, nu prin fapte de dreptate pe care le-am făcut noi înșine, ci, potrivit milei sale, ne-a mântuit prin spălarea regenerării și înnoirea prin Duhul Sfânt, pe care l-a revărsat din belșug asupra noastră prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, fiind îndreptățiți prin harul său, să fim făcuți moștenitori, potrivit cu speranța vieții veșnice. Această afirmație este credincioasă și, cu privire la aceste lucruri, doresc să insistați cu încredere, pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să fie atenți să păstreze faptele bune. Aceste lucruri sunt bune și folositoare pentru oameni; dar evitați întrebările nebunești, genealogiile, certurile și disputele despre lege, pentru că sunt nefolositoare și zadarnice. 10 Evitați un om fățiș, după o primă și o a doua avertizare, 11 știind că unul ca acesta este pervertit și păcătos, fiind condamnat de sine.
12 Când voi trimite la voi pe Artemas sau pe Tihicus, să vă sârguiți să veniți la mine la Nicopolis, căci am hotărât să iernez acolo. 13 Trimite repede pe Zenas, avocatul, și pe Apolo la drum, ca să nu le lipsească nimic. 14 De asemenea, poporul nostru să învețe să întrețină fapte bune pentru a satisface nevoile necesare, ca să nu rămână fără rodnicie.
15 Toți cei ce sunt cu mine vă salută. Salutați-i pe cei care ne iubesc cu credință.
Harul să fie cu voi toți. Amin.