Scrisoarea lui Pavel către Filimon
1
Pavel, prizonier al lui Hristos Isus, și Timotei, fratele nostru, lui Filimon, iubitul nostru colaborator, iubitei Apfia, lui Archifos, tovarășul nostru de luptă, și adunării din casa voastră: Harul și pacea să vă fie vouă, de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.
Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, pomenindu-vă în rugăciunile mele, auzind de dragostea voastră și de credința pe care o aveți față de Domnul Isus și față de toți sfinții, pentru ca părtășia credinței voastre să se întărească în cunoașterea oricărui lucru bun care este în noi în Hristos Isus. Căci avem multă bucurie și mângâiere în dragostea ta, pentru că inimile sfinților au fost înviorate prin tine, frate.
De aceea, deși am toată îndrăzneala în Hristos să vă poruncesc ceea ce se cuvine, totuși, din pricina dragostei, mă adresez mai degrabă vouă, fiind unul ca Pavel, bătrân, dar și prizonier al lui Isus Hristos. 10 Mă adresez vouă pentru copilul meu Onesimus, căruia i-am devenit tată în lanțurile mele, 11 care odinioară vă era inutil, dar acum vă este de folos vouă și mie. 12 Îl trimit înapoi. Primiți-l, așadar, pe el, adică pe inima mea, 13 pe care am vrut să-l păstrez cu mine, pentru ca, în numele vostru, să-mi slujească în lanțurile mele pentru Buna Vestire. 14 Dar nu am vrut să fac nimic fără acordul vostru, pentru ca bunătatea voastră să nu fie ca de nevoie, ci de bunăvoie. 15 De aceea, poate că a fost despărțit de voi pentru o vreme, pentru ca voi să-l aveți pentru totdeauna, 16 nu mai ca sclav, ci mai mult decât un sclav, un frate iubit — mai ales pentru mine, dar cu atât mai mult pentru voi, atât în trup cât și în Domnul.
17 Deci, dacă mă socotiți părtaș, primiți-l pe el cum m-ați primi pe mine. 18 Dar dacă v-a făcut vreun rău sau dacă vă datorează ceva, puneți-l în contul meu. 19 Eu, Pavel, scriu aceasta cu mâna mea: Îl voi răsplăti (ca să nu vă mai spun că îmi sunteți dator chiar și dumneavoastră înșivă, pe lângă asta). 20 Da, frate, lasă-mă să mă bucur de tine în Domnul. Împrospătează-mi inima în Domnul.
21 Având încredere în ascultarea voastră, vă scriu, știind că veți face chiar mai mult decât vă spun eu.
22 Pregătiți-mi și o cameră de oaspeți, căci sper că prin rugăciunile voastre voi fi înapoiat la voi.
23 Vă salută Epafras, tovarășul meu de închisoare în Hristos Isus, 24 și Marcu, Aristarh, Demas și Luca, tovarășii mei de muncă.
25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru. Amin.