15
Jesu gerule: “Cha uva gira kare”
Jesu gerudu dare ngmadi kwian geru jwannga amage gdataboko giti gdaite ole:
—Cha giskagba kada uva gira no no kare, cha Ñenua uva ngama gbanga kare, kwian ulita chanu uva girananga kare. Uvananga me gbachie no uva ngama gbanga be uvananga tkenga be mlienga, agwa uvananga gbachie no uva ngama gbanga be uvananga litenga trate, ene uvananga gbachie ma ngle. Ba ulita uvananga gbachie no kare, cha gerudu ba ulita ole, ba cha gerua gau ulia, malen cha Ñenua ba ta litu, ba ta chegu trate. Ba mo ta gbadale diali chege cha gai ulia, ba ta chegedale ule cha ole cha ta ba ole kare. Uvananga sugekare uva girage me ñage gbachie, ene kaire ba ulita ta chege sugekare chage ba ulita agali me ñage age no cha Ñenua takalin kare. Cha uva gira kare, ba ulita uvananga kare. Ba mo ta gbe cha gai ulia diali, ba ta chege ule cha ole diali cha ta ba ole kare, ene ba be age tanre no cha Ñenua takalin kare. Ba ta chege sugekare chage ba me ñage age sidri no. Bai kaire me ta chege ule cha ole, kwian ene be chege sugekare cháge ji chuge, ama me no me ñage age no salengwli uvananga chege sugekare girage me ñage gbachie kare, uvananga ene lita ole ama mlianga sugekare uva girage, uvananga be junbate gire uvananga draba guga. Ba ulita ta chege diali ule cha ole, kaire ba ulita mo ta gbe diali age ulita trate cha ba tku tangle kare, ene ba lle gweale kade cha Ñenuage cha Ñenua be age ba alin. Ba ulita age tanre no cha Ñenua takalin kare gire kwian na gwage badi age no ene be gerule no no cha Ñenua giti, be suge kwiange ba ulia chanu. Cha no ba ulita ole cha Ñenua no cha ole kare, sugedale bage cha no ba ole, ba ulita me ta jogedalenga ege. 10 Ba cha gerua gai dage age cha gerua gerule kare, ene be suge trate bage cha no ba ole diali cha Ñenua no cha ole kare, cha kle ama gai dage, cha kle age ama takalin kare, suge chage ulia ama no cha ole diali.
11 ’Cha kle gerule giti ba ulita ole, e giti cha takalin nga suga no chege ba tale, ene diali ba ulita be chege nga suga no no ole. 12 Cha geru ai gbu ba alin: Ba ulita mo ta dbadale no modi cha ta dbe no ba ulita ole kare. 13 Kwian no no ulia mo skatemanalla ole, ama me takalin skatemanalla jogeda, ama mo chuge ngwadi jogeda agali mo skatemanalla giti. Mo ta gbe age ene mo skatemanalla giti e ulia ta dbe no no mo skatemanalla ole, agwa kwian me ñage mo ta dbe age ma no ege mo skatemanalla alin. 14 Ba ulita mo ta gbadale age ulita diali cha gerule kare, ene ulia ba cha skatemanalla. 15 Cha me ba kade dare lle boanga alin cha alin, me uñale lle boangage ama mauña kle tañachuge mine be llema boi, cha ba ulita kade cha skatemanalla, cha Ñenua geru ketu chage, cha geru e ulita tragu ba ulita ole. 16 Cha ba ulita gau mau alin, ba ulita me mo ta gbu cha gai mau alin, cha ba ulita gau gbu cha Ñenua gerua dbe kwian nage age tanre no cha Ñenua takalin kare, ene ba giti kwian tanre be cha Ñenua uñe, cha Ñenua gerua be chege diali kwian tale. Ene cha Ñenua be age no ba ulita alin, ba ulita lle bai kaire kade ba takalin kare cha Ñenuage cha giti ama be age ba alin. 17 Cha takalin ba age diali ai kare: Ba ulita mo ta dbadale no modi diali.
Jesu gerule geru jwannga ole: “Kwian jainchku chadi, ene kaire badi kwian be jainchke”
18 Jesu gerudu dare kwian geru jwannga amage ulita ole:
—Kwian me chanu be jainchke tanre ba ulitadi, ba tachkedale cha giti, kwian jainchku chadi ngeru. 19 Ba ulita chanu age kwian me chanu kle age kare ene kwian ulita me chanu be no ba ole, ba age salengwli ama kle age kare. Agwa cha ba gau kwian ulitaske mau alin, malen kwian me chanu me no ba ole, kwian ene me chanu ulita be jainchke badi, kwian ene gwage ba me kle age ama kle age kare. 20 Ba ulita tachkedale cha gerudu kare ba ole: “Lle boanga me ma kweri mo chugagwallage.” Cha ba Chugagwalla, cha kledu toi kwianske kwian mo ta gbu age me no tanre cha ole, ene kaire kwian be mo ta gbe age me no tanre ba ole, kwian be chage ba nate age me no ba dollale. Kwian bai cha keruchugu cha gerua gbu gdadi mo alin, kwian ene kaire be ba kerua gbe gdadi cha giti. 21 Ba ulita chanu, malen kwian ulita me chanu be chage ba nate age me no ba dollale, ama me cha kaganga uñe, malen ama be age me no ba ole. 22 Cha me chieba aini nga dba ai giti gerule cha Ñenua giti kwian ole, ene kwian me jiske, geru me uñale amage. Agwa cha chiu, cha gerudu ama ulita ole, ama me cha gerua gakalin, malen ama chege jiske ama age me no giti. 23 Kwian jainchke chadi, kaire kwian jainchke cha Ñenuadi. 24 Cha me nu lle daga ngwale no tanre dodaba ama ulita gwa giti, ene ama me jiske, me uñale amage. Agwa cha lle daga ngwale no tanre dodadu ama ulita gwa giti, kwian na me ñadu age cha agedu kare ama gwa giti, e giti sugedale amage cha chema, ama cha gadale ulia, agwa ama ulita me cha gai ulia, ama diali chege ta jainchke chadi kaire cha Ñenuadi, e giti kwian ulita chege jiske kweri cha Ñenua Chube gwa giti. 25 Boidale ene ulita Chube gerua jo degaba unsuialin cha giti gerule kare ama ulita alin, chada e gerule:
“Cha me jiske, agwa kwian jainchke chadi ngwale mo tale.”
26-27 ’Cha be jogeni cha Ñenua ngwadi gire cha be Chudaboanga kage ba ulita alin, e Chube Oña, Chube Oña diali no, ama gerule ulia diali, ama be gerule ba ulita tale cha giti diali, be ba ta gbe geru cha giti trage kwian na ole kaire. Gwangea cha chagedu kwian tke tangle cha Ñenua giti ba ulita chagedu ule cha ole, ba me cha chugu ngwadi chage gballa, nege che kle chage kaire ule, uñale bage cha agedu mine ulita ba gwa giti, e giti ba ñage gerule, Chube Oña be ba ulita ta gbe chke gerule kwian na ole cha gerudu ba ulita ole giti.