22
Mãgaji:
—Mɨchi auk'aarã mãik'aapa chonaarã, ũrítɨ mɨa jararu.
Hebreo pedeede pedeeru ũridak'ãri, eperãarã k'ĩup'ee para beeji. Mãpai Pablopa mãgaji:
—Mɨ judiopɨ, Tarso p'uurude t'oda. Mãgɨ́ p'uuru Cilicia eujãde bɨ. Mamĩda mɨ nama Jerusalende estudiaji Tachi Ak'õre Ũraa jarateepari Gamaliel ome. Iru k'aurepa mɨa k'awaaji Moisepa p'ãda, tachi chonaarãpa bëidap'edaa. Ma awara mɨa oo k'inia bapachi Tachi Ak'õrepa oopi k'inia bɨk'a, parãpa idi oo p'anɨk'a. Mapa naaweda mɨa Tachi Ak'õre Ode P'anɨɨrã apata miapipachi. Ãchi jita atap'eda, carcelde t'ɨ nɨ̃bɨpachi. Wẽraarã mãik'aapa ɨmɨk'ĩraarã auk'a mãgá oopachi. P'aareerã poro waibɨapa mãik'aapa jõma nãpema poro waibɨarãpa k'awa p'anɨ na jara bɨ wãara. Ãrapa k'art'a p'ãjida mãik'aapa mɨ ome pëijida judiorãmaa Damascode, mɨa ijãapataarã mama p'anɨ p'e aneemerã nama miapiit'ee. Mamĩda mɨ k'ĩsia awara k'ĩsiaji.
Pablopa jarada sãga ichi Cristode ijãada
(Hch 9.1-19; 26.12-18)
—Mɨ Damasco k'ait'a pa wãde, imat'ɨpa ɨt'ariipa ɨ̃daa jẽra t'ĩudachi mɨ ɨ̃rɨ. Mãpai mɨ eujãde baainaji mãik'aapa ũriji pedeeru: “Saulo, Saulo, ¿sãap'eda mɨchideerã jɨrɨ nima?” aji. Mãpai mɨa iidiji: “¿K'aima pɨ?” P'anauji: “Mɨ Jesús Nazaretdepema, pɨa jɨrɨ ni eperãarã poro waibɨa.” Mɨ ome wãdap'edaarãpa ma ɨ̃daa jẽra t'ĩuda unujida. Mamĩda ũrida-e paji mɨ ome pedeemaa bada. 10 Mãpai mɨa mãgaji: “Tachi Waibɨa, ¿mɨa k'ãata ooipia bɨma?” aji. Mãpai ichia p'anauji: “P'irabáiji mãik'aapa wã́ji Damasco p'uurudee. Jãma jaradai pɨa k'ãata ooit'ee.” 11 Ma ɨ̃daa jẽra t'ĩudapa mɨ tau p'ãriudachi. Mapa mɨ k'õp'ãyoorãpa juadeepa jidiu ateejida Damascodee.
12 ’Mama baji eperã t'ɨ̃jarapatap'edaa Ananías. Mãgɨpa oopachi Moisepa p'ãdade jara bɨk'a. Mapa Damascodepema judiorãpa iru pia unupachida. 13 Irua mɨ ak'ɨ chek'ãri, mãgaji: “Ɨ̃pema Saulo, waya unupáde” aji. Aramãgá tau eratɨdachi mãik'aapa mɨa iru unuji. 14 Mãpai irua mãgaji: “Tachi chonaarã Ak'õre Waibɨapa pɨ jɨrɨt'eraji k'awaamerã ichia pɨmaa oopi k'inia bɨ. Ma awara pɨ jɨrɨt'eraji unumerã Jesucristo, chi p'ek'au k'achia wẽe bɨ mãik'aapa ũrimerã pedee ichi it'aideepa. 15 Mãga ooji pɨta jõmaarã taide irua jararu jarateepari pait'ee perã, jarak'ãri na unuda mãik'aapa ũrida. 16 Mapa ɨ̃raweda poro choopipáde aji, mãik'aapa Jesumaa ɨt'aa t'ɨ̃páde aji, irua pɨchi p'ek'au k'achia wẽpapimerã.”
Tachi Ak'õrepa Pablo jɨrɨt'erada judio-eerãmaa jarateenamerã
17 —Waya Jerusalendee chek'ãri, wãji Tachi Ak'õre te waibɨadee ɨt'aa t'ɨ̃de. Mama k'ãimok'araa pɨk'a bɨde unuji Jesús. 18 Ichia mɨmaa mãgaji: “Isapai uchiapáde aji, Jerusalendeepa, nama pɨa jarateek'ãri mɨa ooda, ũri k'iniada-e pait'ee perã.” 19 Mãpai mɨa p'anauji: “Mamĩda jõmaarãpa k'awa p'anɨ Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata te chaa wãk'ãri, mɨa ijãapataarã p'e aneepachi carcelde t'ɨk'oode mãik'aapa p'u oopide. 20 Ma awara pɨ mimiapari Esteban peedak'ãri, mɨ arii baji mãik'aapa iru peedap'edaarã p'aru ak'ɨ baji. Ɨ̃rá pɨde ijãa bɨta, ¿ũridaik'ã mɨa ãramaa nepɨrɨk'ãri mɨ pɨ ome unuda?” 21 Mamĩda ichia mɨmaa mãgaji: “Namãik'aapa uchiapáde aji, mɨa pɨ pëiit'ee perã awaraa eujãdee judio-eerãmaa jarateenamerã.”
22 Mãgapai eperãarãpa Pablo pedee ũrijida. Mãpai ma ũri para badaarãpa biamaa p'aneejida:
—¡Jã eperã chok'ai baik'araa bɨda! ajida. ¡Peet'aadapáde! ajida.
23 Eperãarã waapɨara biuk'a nɨ̃beeji. Ãchi p'aru jĩap'ejida mãik'aapa eujã p'ora ɨt'aa bat'apachida, k'ĩrau para bada perã.
Pablo soldaorã poro waibɨa juade
24 Mãpai chi soldaorã poro waibɨapa jaraji Pablo ateedamerã soldaorã temaa mãik'aapa wɨdamerã. Mãga ooji ichia ũri-e pada perã Pablopa jarada judiorã pedeede. K'ĩsiaji Pablo wɨdak'ãri, jarapidai sãap'eda eperãarã jãga k'ĩrau para bɨ iru ome. 25 Mamĩda jɨ̃maa p'anɨde wɨdait'ee, Pablopa iidiji chi wɨdait'ee p'anadap'edaarã poromaa:
—Mɨ Romadepema. ¿Pɨa wɨpiipia bɨk'ã aji, eperã Romadepema, ateedai naaweda charraarãpa ak'ɨdamerã?
26 Mãgɨ́ capitanpa mãga ũrik'ãri, isapai wãji ãchi poro waibɨamaa mãik'aapa mãgaji:
—¿Pɨa, k'ãata ooit'eema aji, jã eperã Romadepema ome?
27 Mãpai ãchi poro waibɨa chek'ãri, Pablomaa iidiji:
—¿Wãara pɨ Romadepemak'ã? aji.
Pablopa p'anauji:
—Wãarada aji.
28 Mãpai soldaorã poro waibɨapa mãgaji:
—Mɨa p'arat'a waibɨa p'aajida aji, eperã Romadepema pait'ee.
Mãpai Pablopa p'anauji:
—Mɨ Romadepema, mɨ ak'õre mãga bada perã.
29 Mãpai chi wɨdait'ee p'anadap'edaarãpa ichiak'au bɨjida. Ãchi soldaorã poro waibɨa jida p'eraji Pablo jɨ̃pi bada perã wɨpiit'ee, Romadepema bɨta.
Pablo Junta Suprema k'ĩrapite
30 Aɨ norema soldaorã poro waibɨapa Pablo cadenapa jɨ̃ bada ẽrapiji mãik'aapa uchia ataji carceldeepa, k'awa k'inia bada perã sãap'edata judiorãpa Pablo perá peejida. Mapa p'aareerã poroorã mãik'aapa Junta Supremadepemaarã jõmaweda t'ɨ̃ p'e atap'eda, Pablo uchiapiji ãchi k'ĩrapite.