23
Pablopa Junta Supremadepemaarã see nɨ̃badamaa ak'ɨji mãik'aapa mãgaji:
—Mɨchi auk'aarã, mɨ at'ãri k'ĩsia p'ua-ee ni Tachi Ak'õre k'ĩrapite, mɨa oo k'inia bairã irua oopi bɨk'a.
Mãga ũrik'ãri, p'aareerã poro waibɨa Ananiapa Pablo it'aimaa wɨpiji iru k'ait'a p'anadap'edaarãmaa. Mamĩda Pablopa mãgaji:
—¡Tachi Ak'õrépata pɨ k'achia ooyada aji, t'ãri k'achia-idaa bairã! Pɨ jãma su-ak'ɨ bɨ mɨa ooda ak'ɨit'ee Moisepa p'ãdade jara bɨk'a. Mamĩda irua p'ãdak'a oo-e bɨ. Moisepa p'ãdade jara bɨ chupɨria k'awaamerã. Mamĩda pɨa mɨ chupɨria k'awa-e bɨ. ¡Ma k'ãyaara mɨ it'ai wɨpiru!
Mãpai arii p'anadap'edaarãpa mãgajida:
—¿Jãgata ik'achia jararuk'ã ajida, Tachi Ak'õre p'aareerã poro waibɨamaa?
Mãpai Pablopa p'anauji:
—Mɨchi auk'aarã, mɨa k'awa-e pajida aji, iru p'aareerã poro waibɨa. Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ:
‘Pedee k'achia jaranáatɨ pãchi p'uuru pidaarã poroorã ãpɨte.’ (Ex 22.28)
Maap'eda Pablopa unuk'ãri ma see nɨ̃bɨde para bɨ saduceo eerepemaarã mãik'aapa fariseo eerepemaarã, ichi t'ãridepai k'ĩsiaji. Maap'eda golpe pedeeji:
—Mɨchi auk'aarã, mɨ fariseopɨ; fariseorãdeepa uchiada. Mɨa ijãa bɨ tachi piup'eda, chok'ai p'irabaidait'ee. Maperãta nãgá parã k'ĩrapite mɨ anee p'anɨ, mɨa ijãapari ak'ɨdait'ee.
Pablopa mãga jarak'ãri, fariseo eere p'anadap'edaarã mãik'aapa saduceo eere p'anadap'edaarã ãchi pitapai aupedee para beeji. Mãga oojida saduceorãpa jarapata perã piudap'edaarã chok'ai p'irabaida-e, angeleerã wẽ-e mãik'aapa tachi jaure wẽ-e. Jõdee fariseorãpa ijãapachida mãgɨ́ jõma paraa. Maperãpɨ biuk'a nɨ̃beeji. Ũk'uru Moisepa p'ãda jarateepataarã fariseo eere p'anadap'edaarãpa mãgajida:
—Na eperãpa ne-inaa k'achia oo-e bɨda ajida. ¿Eperã jaurepa maa-e pɨrã angelpa irumaa pedeeji-ek'ã? ajida.
10 Audupai biuk'a nɨ̃beek'ãri, soldaorã poro waibɨapa, ewaa Pablo peet'aadai jĩak'aapa, t'ɨ̃ji chi soldaorã iru uchia atadamerã ma biuk'a nɨ̃badadeepa mãik'aapa ateedamerã ãchi temaa.
11 Aɨ norema p'ãrik'ua Tachi Waibɨa Jesús Pablo ik'aawa bainɨ̃ ba cheji mãik'aapa mãgaji:
—¡Waaweenáaji! Mɨa ooda eperãarã k'aripait'ee pɨa jarateedak'a Jerusalende, jãgá ichiaba jarait'ee Roma p'uurude.
Judiorãpa pedeeteedap'edaa Pablo peet'aadait'ee
12 Aɨ norema judiorã ũk'uruurãpa pedeeteejida Pablo peet'aadait'ee. Mãgɨɨrãpa Tachi Ak'õre k'ĩrapite nek'oda-eda ajida, Pablo peet'aarutamaa. 13 Mãgɨ́ pedeeteedap'edaarã cuarenta ɨmɨk'ĩraarã audú paji. 14 Ãchi wãjida p'aareerã poroorãmaa mãik'aapa judiorã poro waibɨarãmaa mãik'aapa mãgajida:
—Taipa Tachi Ak'õre k'ĩrapite juraajida nek'oda-e pait'ee Pablo peeda-emãi. 15 Ɨ̃rá parãpa mãik'aapa awaraa Junta Supremadepemaarãpa jara pë́itɨ soldaorã poro waibɨamaa nu Pablo aneedamerã, seewata parãpa pipɨara k'awa k'inia p'anadairã k'ãare k'achiata oo bɨ irua. Ma aneerutade taipa ode peet'aadayada ajida.
16 Mamĩda Pablo ɨ̃pewẽra warrapa k'awaak'ãri mãga pedeeteeruta, wãji soldaorã temaa jarat'aade Pablomaa. 17 Maap'eda Pablopa soldaorã poro t'ɨ̃ji mãik'aapa mãgaji:
—Atéeji nãgɨ́ warra pɨchi poro waibɨamaa, ne-inaa jara k'inia bairã.
18 Mapa ma soldaorã poropa ateeji ichi poro waibɨamaa mãik'aapa mãgaji:
—Pablo preso bɨpa mɨ t'ɨ̃ji na warra pɨmaa aneemerã ne-inaa jara k'inia bairã.
19 Chi soldaorã poro waibɨapa warra juade jita atap'eda, ãyaa ateeji mãik'aapa iidiji:
—¿K'ãata mɨmaa jara k'inia bɨma? aji.
20 Mãpai ma warrapa mãgaji:
—Judiorãpa pedeeteejida pɨmaa iididait'ee Pablo nu ateemerã Junta Suprema k'ĩrapite, pipɨara k'awaadait'ee iru nepɨra. 21 Mamĩda ijãanaapáde aji, ɨmɨk'ĩraarã cuarenta audú ot'ewa p'anadait'ee perã. Ma awara ãchia Tachi Ak'õre k'ĩrapite juraajida nek'oda-e pait'ee Pablo peet'aarutamaa. Mapa taarã-e mãga iidi chedait'ee, pɨa Pablo ãchimaa ateepimerã.
22 Mãpai soldaorã poro waibɨapa mãgaji:
—K'ĩrak'aupai chĩaramaa jarai pɨa mɨmaa nepɨrɨ cheda.
Maap'eda ma warra pëiji ichi temaa.
Pablo Romadepema poro Félix k'ĩrapite pëida
23 Aramata soldaorã poro waibɨapa t'ɨ̃ p'eji soldaorã poro omé. Mãɨrãmaa mãgaji:
—P'e atadapáde aji, doscientos soldaorã bɨɨrɨpa wãdamerã, ma awara setenta caballo ɨ̃rɨ wãdamerã, ma awara doscientos miasu ome, uchiadamerã p'ãrik'ua a las nueve. Wãdait'ee Cesarea p'uurudee. 24 Ichiaba Pablo-it'ee caballo anéetɨ aɨ ɨ̃rɨ wãmerã. K'ĩra jĩp'a ateedapáde aji, Roma jua ek'ari eujã ak'ɨpari Felixmaa.
25 Ma soldaorã poro waibɨapa ichiaba k'art'a p'ã tee pëiji. Made jara pëiji:
26 “Claudio Lisiapa nãga p'ãru Felixmaa.
Mɨa salude pëiru pɨmaa. Pɨ Roma jua ek'ari eujã ak'ɨpari pipɨara bɨ. Mapa na nepɨra mɨa jara k'inia bɨ pɨmaa.
27 Na eperã mɨa pëiru pɨmaa judiorãpa jita atajida mãik'aapa perá peet'aajida. Mamĩda mɨa k'awaak'ãri iru Romadepema, mɨchi soldaorã ome wãdap'eda, ãra juadeepa k'aripa ataji. 28 Mɨa k'awa k'inia baji k'ãare-it'eeta ãrapa iru ɨmɨatee p'anajida. Mapa iru ateeji judiorã nepɨra ak'ɨpataarã k'ĩrapite. 29 Mamĩda mama bɨde k'awaaji na eperã ne-inaa k'achia oo-e bɨ. Jĩp'a ãra chonaarãwedapema ũraa p'ãdade jara p'anajida. Pedee k'achia jarajida iru ãpɨte. Mamĩda irua ne-inaa k'achia oo-e bada perã, mɨa k'awaji iru peepiik'araa bɨ, ma awara carcelde pida baik'araa bɨ. 30 Aɨ t'ẽepai mɨa k'awaaji judiorãpa pedeeteedap'edaa iru peet'aadait'ee. Mapa pɨmaa pëiru. Jara pëiji iru ɨmɨatee p'anadap'edaarãmaa pɨ k'ĩrapite wãdamerã ãchi nepɨra jarade.
Mãgapai paji.”
31 Mãpai ma soldaorãpa Pablo p'ãrik'ua ateejida Antípatris p'uurudee ãchi poro waibɨapa jaradak'a. 32 Aɨ norema soldaorã bɨɨrɨpa wãdap'edaarã chejida ãchi temaa. Jõdee chi caballo ɨ̃rɨ wãdap'edaarã wãjida Pablo ome. 33 Cesarea p'uurude panadak'ãri, ma Roma jua ek'ari eujã ak'ɨpari Felixmaa ma k'art'a teejida, ichiaba Pablo teenajida. 34 Felixpa k'art'a leep'eda, iidiji Pablomaa sãmapema mãik'aapa k'awaak'ãri Cilicia eujãdepema, 35 mãgaji:
—Pɨ pedee ũriyada aji, pɨ ɨmɨateepataarã chedak'ãri.
Maap'eda preso jɨ̃apataarãmaa jaraji jɨ̃a paraa bɨdamerã Rey Herodepa oopida palaciode.