4
Esclavoorã chipariirã, pãchi esclavoorã pia ak'ɨ p'anapatáatɨ, Cristopa k'inia bɨk'a. K'irãpátɨ ɨt'ariipa pãchi chiparipa parã ak'ɨmaa bɨ.
Ɨ̃rá parã jõmaarãmaa mɨa ũraait'ee: Ichita ɨt'aa t'ɨ̃patáatɨ. K'ĩrak'aupai k'ĩra atuadai ɨt'aa t'ɨ̃dait'ee. Parã ɨt'aa t'ɨ̃ p'anɨde ichita gracias jarapatáatɨ Tachi Ak'õremaa. Mãgá ɨt'aa t'ɨ̃dak'ãri, ichiaba ɨt'aa t'ɨ̃́tɨ tai pari. Iidipatáatɨ Tachi Ak'õrepa taimaa waapɨara jarateepimerã irua eperãarãmaa naaweda k'awapi-e pada: Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee, irude ijãadak'ãri atuanaadamerã. Mãgɨ́ jaratee bɨ k'aurepata mɨ nama carcelde bɨ. Ɨt'aa iidipatáatɨ mɨa mãgɨ́ pi-ia jarateemerã Tachi Ak'õrepa jarapi bɨk'a, mãgá jarateeipia bairã.
K'ĩsia k'awaa p'anapatáatɨ ijãadak'aa beerã ome. Unuruta chaa ne-inaa jõma óotɨ ãchimaa Cristode ijãapidait'ee. Ichita t'ãri pia pedeepatáatɨ, ãchia o-ĩa ũri k'inia p'anadamerã parãpa jara p'anɨ. Mãga ooruta pɨrã, parãpa k'awaa wãdai pia p'anaudait'ee ãchia ne-inaa iidiruta chaa.
Salude tee pëida na k'art'a p'ã aupa wãk'ãri
Mɨa na k'art'a pëiru tachi ɨ̃pema Cristo k'aurepa Tíquico ome. Mɨa iru k'inia iru bɨ, k'õp'ãyo pia perã. Irua mɨ ichita k'aripapari, Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a oo k'inia bairã. Parãmaa nepɨrɨnait'ee mɨa k'ĩsia bɨ mãik'aapa oomaa bɨ, ma jõma k'awaadamerã. Ma-it'ee mɨa iru pëiru; pia k'awaadamerã tai p'anapata mãik'aapa t'ãri o-ĩa p'aneedamerã irua jararu ũridak'ãri. Tíquico ome parã p'uurudepema Onésimo auk'a wãru. Taipa iru auk'a k'inia iru p'anɨ ɨ̃pema pia perã mãik'aapa oo k'inia bairã Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a. Mapa ãra wãruta parã ak'ɨde mãik'aapa nãpema ijãapataarãpa oopata nepɨrɨde.
10 Tachi k'õp'ãyo Aristarco ichiaba nama carcelde bɨ mɨ ome Jesucristo k'aurepa. Irua salude pëiru ichiaba. Bernabé primo Marcopa ichiaba salude pëiru. Mɨa naaweda jara pëidak'a, Marcos wãru pɨrã parãmaa, pia auteebáitɨ. 11 Ichiaba salude pëiru Jesupa; mãgɨ́ ichiaba t'ɨ̃jarapata Justo. Ma judiorã õpeerãpapai mɨ k'aripamaa p'anɨ na mimia ome. Ãrapa ichiaba k'inia p'anɨ eperãarãpa Tachi Waibɨa Cristode ijãadamerã, Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a. Ãrapa mɨ mãgá k'aripa p'anadairã, mɨ t'ãri o-ĩa bapari.
12 Parã p'uurudepema Epafrapa ichiaba salude pëiru. Irua pia oopari Jesucristopa oopi bɨk'a. T'ãripa ɨt'aa t'ɨ̃pari parã pari, Tachi Ak'õrepa k'aripamerã. K'inia bɨ parãpa wãara ijãadamerã jõma Tachi Ak'õrepa jara pëida parãmaa mãik'aapa t'ãripa oo k'inia p'anadamerã irua oopi bɨk'a, ma awara choodamerã mãgá ijãa p'anɨde, pariatua awaraa ne-inaa ijãada-ee. 13 Mɨchi taupa unudoo sãga Epafrapa jɨrɨpari k'aripait'ee parã jõmaweda; chi ijãapataarã Colosas p'uurudepemaarã, Laodicea p'uurudepemaarã mãik'aapa Hierápolis p'uurudepemaarã. 14 Ichiaba Doctor Lucapa salude pëiru. Taipa iru k'inia iru p'anɨ, ichiaba k'õp'ãyo pia perã. Tachi k'õp'ãyo Demapa ichiaba salude pëiru.
15 Mɨa parãmaa chupɨria iidi bɨ, mɨ pari saludaadamerã tachi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, Laodicea p'uurude p'anɨ. Ichiaba salude pëiru Ninfamaa mãik'aapa jõma Cristode ijãapataarãmaa iru tede ɨt'aa t'ɨ̃ chepata. 16 Parãpa na k'art'a leedap'eda, Laodiceadepema ijãapataarãmaa pë́itɨ auk'a leedamerã. Jõdee parãpa atadak'ãri chi apema k'art'a ãramaa p'ã pëida, mãgɨ́ leedaipia bɨ. 17 Arquipomaa nãga jarátɨ: “K'ĩra jĩp'a aupáji mimia Tachi Ak'õrepa awara bɨda pɨ-it'ee, Cristo ome araa bapari perã.”
18 Mɨ, Pablopa nãgɨ́ p'ãru mɨchi juadoopa. Ɨt'aa t'ɨ̃dak'ãri, k'irãpátɨ iididait'ee mɨ pari nama carcelde nɨ̃bairã. Mɨa pida ɨt'aa t'ɨ̃pariit'ee parã pari, Tachi Ak'õrepa parã pia ak'ɨ bapariimerã.
Mãgapai paji.