3
Cristode ijãapataarãpa ɨt'aripema ne-inaade k'ĩsiadaipia bɨ
Mɨa naaweda jaradak'a parã p'irabai pɨk'ajida Cristo ome, iru chok'ai p'irabaik'ãri. Mãgá eperã chiwidi pɨk'a p'aneejida; p'ek'au k'achia oo amaa p'anapataarãk'a. Mapa jɨrɨpatáatɨ ɨt'aripema ne-inaa, Cristo mama bapari perã. Tachi Ak'õrepa Cristo ichi juaraare bɨji, tachi jõmaweda ak'ɨ bamerã. Maperã ɨt'aripema ne-inaade k'ĩsia p'anapatáatɨ, na p'ek'au eujãdepema net'aadepai k'ĩsiadai k'ãyaara. Cristo piuk'ãri, parã jida piu pɨk'ajida. Ma awara Tachi Ak'õrepa Cristo waya chok'ai bapik'ãri, parã auk'a chok'ai p'anapiji, ichita p'anapataadamerã iru ome. Maperã Cristo, chi ichita chok'ai p'anapipari waya chek'ãri, parã auk'a chedait'ee iru ome iru k'ĩra wãree unupide jõmaarãmaa.
Ne-inaa k'achia oopatap'edaa Cristode ijãadai naaweda oo amaadaipia bɨ
Parã mãgá ichita chok'ai p'anadairã Cristo chok'ai bɨk'a, oo amáatɨ ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo parãpa oopatap'edaa irude ijãadai naaweda. P'ek'au oonáatɨ awaraarã ome. Awaraarã jɨrɨnáatɨ ãra ome k'achia oodait'ee. K'ĩsianáatɨ ne-inaa pãchia k'achia oo k'iniata oodait'ee. Pãchia net'aa iru p'anɨ omepai k'ãiwee p'anapatáatɨ, waapɨara ata k'inia p'anada-ee. Chi net'aa k'iniayaa bɨpa net'aa k'iniara iru bɨ Tachi Ak'õre k'inia iru bai k'ãyaara. Eperãarãpa mãgee ne-inaa k'achia oodak'ãri, Tachi Ak'õre k'ĩraupipata. Mapa ewari cherude irua mãgee ne-inaa k'achia oopataarã miapiit'ee. Naaweda parãpa pida mãgee ne-inaa k'achia oopachida, oo k'iniadak'aa pada perã Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a. Mamĩda ɨ̃rá mãga p'anadaik'araa bɨ. Mapa nãgee jõmaweda oo amáatɨ. K'ĩrau mãik'aapa t'ãri k'achia p'ananáatɨ. K'ĩsianáatɨ chĩara k'achia oodait'ee. Pedee k'achia pedeenáatɨ awaraarã ãpɨte mãik'aapa ik'achia pedeenáatɨ. Seewa jaranáatɨ awaraa ijãapataarãmaa, parãpa mãgee ne-inaa k'achia oodaamaa p'anadap'edaa perã Cristode ijãadak'ãri. Irude ijãadak'ãri, oo amaajida ne-inaa jõmaweda pãchi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨapa oopi bɨk'a. 10 Ma k'ãyaara p'ana k'inia p'aneejida eperãarã chiwidi p'anɨk'a, Tachi Ak'õre, tachi oodapa parã ichi k'ĩrak'a papimerã. Mãga p'anadai iru wãara k'awa wãdak'ãri. 11 Tachi Ak'õrepa mãga oopari jõmaarã Cristode ijãapataarã-it'ee: judiorã-it'ee, judio-eerã-it'ee auk'a; chi k'ap'ɨade tauchaa iru beerã-it'ee, chi tauchaa wẽe beerã-it'ee; k'ĩra tewaraarã-it'ee mãik'aapa sĩpanaarã-it'ee, esclavoorã-it'ee, esclavo-eerã-it'ee paara. Ak'õrepa mãga oopari ma jõmaarã-it'ee, Cristo bapari perã jõmaweda irude ijãapataarã ome. Iruata ma jõmaweda k'aripapari, jõmaarã k'ãyaara waibɨara bapari perã.
12 Tachi Ak'õrepa parã mãgá jɨrɨt'eraji ichideerã papiit'ee. Parã k'inia iru bapari perã, parã awara bɨji nãga p'anapataadamerã awaraarã ome: chupɨria k'awaa; t'ãri pia; audua-ee; k'ĩrau-ee; t'ãripa choo, nepɨrade baairuta pɨjida. 13 Mapa choopatáatɨ awaraarãpa nepɨra jɨrɨ p'anɨ pɨjida parã ome. Parãdepemapa awaraa ɨmɨateeru pɨrã, ma ɨmɨateeda perdonáatɨ, Tachi Waibɨapa perdonaaparik'a parãpa k'achia oopata. 14 Ma awara chik'inia p'anapatáatɨ. Mãga p'anapataadak'ãri, wãara oodai ma jõma et'ewa jarada Tachi Ak'õredeerãpa oopataadamerã. 15 Oopítɨ Cristomaa irua oopi k'inia bɨk'a pãchi t'ãride. Irua parã t'ãri o-ĩapi k'inia bɨ, k'ãiwee para bamerã. Ma-it'eeta Tachi Ak'õrepa parã jɨrɨji, k'ap'ɨa apai pɨk'a, k'ãiwee p'anapataadamerã. Mapa gracias jarapatáatɨ Tachi Ak'õremaa.
16 T'ãripa jɨrɨpatáatɨ Cristopa jarateeda waapɨara k'awaadait'ee mãik'aapa p'anapatáatɨ ma jarateedade jara bɨk'a. Iidítɨ Tachi Ak'õrepa parã k'ĩsia k'awaapimerã mãik'aapa jaratéetɨ ma jarateeda awaraarã pãchi t'ãidepemaarãmaa. Ichiaba ũráatɨ oodamerã Cristopa oopi k'inia bɨk'a. Ma jõma oodai cheepurudak'ãri k'aride salmos Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdadepema, Ak'õre k'ari mãik'aapa Tachi Ak'õre Jaurepa k'aripiru. Mãgɨ́ k'aridak'ãri, t'ãripa k'aridaipia bɨ Tachi Ak'õremaa, iru jõmaarã k'ãyaara t'ãri piara bapari perã. 17 Wãara jõmaweda parãpa oopata oodaipia bɨ Tachi Waibɨa Jesupa oopi bɨk'a. Ichiaba jõmaweda parãpa jarapata jaradaipia bɨ irua jarapi bɨk'a. Mãga oodak'ãri, iru k'ap'ɨa pari gracias jaradait'ee Tachi Ak'õremaa.
Sãga p'anapataadaipia bɨ awaraa ijãapataarã ome
(Ef 5.22-33; 1 P 3.1-7)
18 Wẽraarã, ɨmɨk'ĩra paraa beerã, chok'ek'ee p'anapatáatɨ pãchi k'ima ome, Tachi Waibɨapa k'inia bairã wẽraarã irude ijãa p'anɨ mãga p'anapataadamerã. 19 Jõdee ɨmɨk'ĩraarã wẽra paraa beerã, pãchi wẽra k'inia iru p'anapatáatɨ. K'ĩrau p'ananáatɨ ãra ome. Ma k'ãyaara t'ãri pia p'anapatáatɨ.
20 Warrarã, ichita oopatáatɨ pãchi ak'õreerãpa jara p'anɨk'a, Tachi Ak'õrepa k'inia bairã mãga oodamerã. 21 Ak'õreerã, pãchi warrarã k'ĩraupináatɨ, k'ĩra pia-ee p'ananaadamerã.
22 Esclavoorã, ichita oopatáatɨ pãchi chipariirãpa jara p'anɨk'a. Oonáatɨ esclavoorã ũk'uruurãpa oopatak'a. Mãɨrã k'ĩra jĩp'a mimiapata ãchi chipariirãpa ak'ɨ p'anɨ misa aupai, ãchi mimiayaa beeda adamerã. Mamĩda parãpa mãga oodaik'araa bɨ. Ma k'ãyaara auk'a k'ĩra jĩp'a mimiapataadaipia bɨ, pãchi chipariirãpa ak'ɨda-e p'anɨ pɨjida. Mãgá ak'ɨpidai Tachi Waibɨa wãara waaweepata. 23 Mimiapataadai k'ãyaara eperãarã-it'ee aupai, t'ãripa ne-inaa jõma oopatáatɨ Tachi Waibɨa Cristo-it'ee, iru parã chipari waibɨara bairã. 24 K'awa p'anɨ parãpa mimiapata pari iruata parãmaa atapiit'ee jõma Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ teeit'ee ichideerãmaa. 25 Mamĩda mãga oo-e pait'ee chi ne-inaa k'achia oopari ome. Ma ne-inaa k'achia oopata pari Tachi Ak'õrepa ichiaba mãgɨmaa ne-inaa k'achia ooit'ee. Ichia mãga k'ĩsia iru bɨ ooit'ee jõma k'achia oopataarã ome; esclavoorã ome, esclavo-eerã ome auk'a, eperãarã jõmaweda auk'a p'anadairã iru k'ĩrapite.