2
Ma awara mɨa nãga k'awapi k'inia bɨ parãmaa. Mɨa ichiaba jɨrɨpari parã pipɨara ijãadamerã Cristode. Mɨa mãgá parã k'aripa k'inia bɨ. Ichiaba mãgá k'aripa k'inia bɨ Laodicea p'uurudepema ijãapataarã mãik'aapa jõma ijãapataarã, mɨ k'ĩra waide k'awada-e p'anɨɨrã paara. K'inia bɨ parã jõmaweda t'ãri o-ĩa Cristode ijãadamerã mãik'aapa t'ãri a-ba, chik'inia p'anapataadamerã. Mãga p'anadak'ãri, wãara k'awaa wãdait'ee jõmaweda Tachi Ak'õrepa eperãarãmaa k'awapi k'inia bɨ Cristode. Naawedapemaarãmaa mãga k'awapi-e paji. Mamĩda ɨ̃rapemaarãmaa Cristo k'awapiji. Iru k'ãyaara ne-inaa pipɨara wẽ-e k'awadait'ee, iruta jõmaarã k'ãyaara k'ĩsia k'awaara bapari perã. Mapa irua aupaita k'ĩsia k'awaapii parãmaa. Mɨa mãga jara bɨ parãpa k'ũrapinaadamerã apidaamaa, ne-inaa awara iwarraa jaratee p'anɨ mĩda. Mɨ parã ome bɨ-e mĩda, mɨ k'ĩsia parã ome bɨ. O-ĩa bɨ k'awa bairã parã k'ĩra jĩp'a p'anapata mãik'aapa wãara Cristode ijãapata.
Cristodeerãk'a p'anapatáatɨ
Ijãadak'ãriipa parãpa wãara ijãapata perã Jesucristo Tachi Waibɨa, t'ãri a-ba p'anapatáatɨ iru ome. Parãmaa jarateedap'edaak'a naa ijãadak'ãri, waapɨara ijãapatáatɨ Cristode mãik'aapa k'awaa wãk'ãtɨ wã́tɨ oodait'ee irua k'inia bɨk'a. Ma jarateedap'edaa k'ĩra atuanáatɨ. Ma k'ãyaara ichita gracias jarapatáatɨ Tachi Ak'õremaa, irua mãgá Cristo k'awapida perã parãmaa.
K'ĩrak'aupai ijãadai seewa jarateepataarãpa jara p'anɨ. Ãchia jarateeda-e Cristopa ooda mãik'aapa jarada. Ma k'ãyaara ãchi k'ĩsiadeepa seewa jarateepata, chonaarãweda k'ĩsia k'awaa beerãda apatap'edaarãpa jarateedap'edaak'a. Mãɨrãpa jarateepachida eperãarã ne-inaa oo p'anɨpa Tachi Ak'õre k'awadai.
Mamĩda mãga-e. Cristo k'ap'ɨadeta Tachi Ak'õre bapari. 10 Mapa nãgaweda parãpa Tachi Ak'õre k'awa p'anɨ, araa p'anapata perã Cristo ome. ¡Iruta jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ! Na p'ek'au eujãdepema poro waibɨarã, ɨt'aripema poro waibɨarã, netuaraarã poro waibɨarã paara iru jua ek'ari p'anɨ. 11 Parã mãgá araa p'anapata perã Cristo ome, jaradai irua tauchaa pɨk'a bɨji parã t'ãride. Mɨa jara k'inia-e tauchaa bɨji parã k'ap'ɨade eperãarãpa oopatak'a. Ma k'ãyaara pipɨara ooji parã ome. Uchiapiji parã p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨa jua ek'ariipa, t'ãripa oodamerã irua k'inia bɨk'a. 12 Ma awara parã araa p'anapata perã Cristo ome, jaradai Cristo k'ap'ɨa piuda ɨadak'ãri, parã auk'a ɨa pɨk'ajida. Ichiaba iru chok'ai p'irabaik'ãri, parã auk'a p'irabai pɨk'ajida, ijãapata perã Tachi Ak'õre, chi jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨpa, Cristo p'irabaipiji. Ak'ɨpijida Cristo ome araa p'anapata poro choopidak'ãri. 13 Ma awara parã araa p'anapata perã Cristo ome, jaradai Tachi Ak'õrepa Cristo chok'ai bapik'ãri, parã auk'a chok'ai p'anapiji. Cristode ijãadai naaweda, Tachi Ak'õre-it'ee parã piu pɨk'a p'anajida parãpa p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. Ichiaba piu pɨk'a p'anajida, Tachi Ak'õre Ũraa k'awada-e p'anadap'edaa perã. ¡Mamĩda ɨ̃rá mãga p'anɨ-e! Tachi Ak'õrepa tachi ijãapataarã chok'ai p'anapik'ãri Cristo ome, tachia p'ek'au k'achia oopata jõmaweda wẽpapiji. 14 Ma p'ek'au k'achia oopata k'aurepa tachi tewe paraa pɨk'a p'anapachida Tachi Ak'õre ome. Ooda-e p'anapachida irua jaradak'a iru ũraa p'ãdade. Mapa atuadait'ee paji. Mamĩda Tachi Ak'õrepa tachi chok'ai p'anapik'ãri Cristo ome, ma tewe paraa pɨk'a bada jõpiji. Mãga ooji Cristo kurusode piuk'ãri tachi pari. 15 Ma awara ma tewek'a bɨ kurusode jõpik'ãri Cristo ome, Tachi Ak'õrepa ichiaba netuaraarã poro waibɨarã jõmaweda p'oyaaji mãik'aapa jõmaarã taide ãchi Cristo jua ek'ari bɨji.
K'ĩrak'aupai ũridai seewa jarateepataarãpa jara p'anɨ
16 Tachi Ak'õrepa ma jõma ooda perã tachi k'aripait'ee, k'ĩsianáatɨ awaraarãpa parã ãpɨte pedee k'achia jararuta pɨrã ne-inaa k'opata k'aurepa maa-e pɨrã topata k'aurepa. Ichiaba k'ĩsianáatɨ mãga ooruta pɨrã, parãpa ɨada-e p'anadairã ewari, atane mãik'aapa año, ãrapa ma ɨ̃ipata ewate mãik'aapa fiesta ewate ɨapatak'a. 17 Mãgee fiesta ewate, ɨ̃ipata ewate, awaraa chonaarãwedapema ũraa ome Cristopa ooit'ee bada tauchaa pɨk'a baji. Mamĩda ɨ̃rá Cristo bapari tachi ome. 18 Mapa k'ĩsianáatɨ awaraarãpa jara p'anɨ mĩda parã atuadait'ee ɨt'aa t'ɨ̃dak'aa perã angeleerãmaa ãchia oopatak'a. ¿Ãchia jara p'anɨ-ek'ã tachia jĩp'a ɨt'aa t'ɨ̃daik'araa bɨ Tachi Ak'õremaa, mãga ooruta pɨrã audua p'anɨda a p'anadairã? Angeleerãmaata ɨt'aa t'ɨ̃daipia bɨda a p'anɨ, mãɨrãpa pedeedamerã Tachi Ak'õremaa tachi pari. Ichiaba nepɨrɨ p'anɨ ãchia unupatada a p'anɨ; ne-inaa k'ãimok'araa pɨk'a bɨde. Mamĩda ijãanáatɨ ãchi audua pedee, ãchi k'ĩsiadeepapai mãga jara p'anadairã. 19 Mãgee ne-inaade audú k'ĩsiapata perã, k'ĩsiadak'aa Cristopa ãchimaa oopi k'inia bɨde. Iruta tachi ijãapataarã poro waibɨa. Jõdee tachi iru k'ap'ɨa apai pɨk'a. Maperã oo k'awaa wãpataadaipia bɨ Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a.
20 Parã Cristo ome araa p'anapata perã, iru piuk'ãri, parã jida piu pɨk'ajida. Mãgá uchiajida eperãarãpa ne-inaa k'ĩra t'ãdoo oopipata jua ek'ariipa. Mãga bɨta, parãpa ¿sãap'eda at'ãri ma ne-inaa oo k'inia p'anɨma? 21 Eperãarãpa jarapata “Jãgɨ́ t'õbaináatɨ; jãgɨ́ k'onáatɨ; jãgɨ́ jitanáatɨ.” 22 Jõma “jãgɨ́” jarada taarã-ee iru bap'eda jõdait'ee, na p'ek'au eujãdepema perã. Ichiaba jõma ma jarada tachia oonaadamerã jõit'ee, jĩp'a eperãarãpa jarateepata perã. 23 Ũk'uruurãpa jaratee p'anɨ jĩp'a ɨt'aa t'ɨ̃daik'araa bɨ Tachi Ak'õremaa, tachi audú k'achia p'anadairã. Ichiaba jaratee p'anɨ tachi k'ap'ɨa pia ak'ɨdaik'araa bɨ, mak'ɨara pia-e bairã. Wãara eperãarã ũk'uruurãpa mãgee ne-inaa jaratee p'anɨ pia ak'ɨpata, pia pɨk'a ũripata perã. Mamĩda tachia jõma ooruta pɨjida mãɨrãpa jaratee p'anɨk'a, at'ãri uchiada-e pai tachi p'ek'au k'achia ooyaa bɨ k'ap'ɨa jua ek'ariipa. Cristopapai tachi mãgɨdeepa uchiapii.