COLOSENSES
San Pablopa K'art'a P'ãda Colosas P'uurudepema Ijãapataarãmaa
San Pablo, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji. K'ĩsiapata na k'art'a ichiaba p'ãji Romade, carcelde bak'ãri. Aɨ naaweda Pablopa jaratee nipak'ãri Éfeso p'uurude, Colosas p'uurudepema Epafras Cristode ijãa beeji. Mãgɨpa Cristo ũraa jarateenaji ichi p'uuru pidaarãmaa. Mãgá ijãapataarã paraaji Colosas p'uurude. Pablopa Colosas p'uurudepema ijãapataarã ũraa k'inia baji, ichi jua ek'ari ijãapataarã Éfeso p'uurudepemaarãpa ma ijãapataarã k'aripapatap'edaa perã.
Naapɨara jara bɨ ichi Timoteo ome o-ĩa p'anɨ ma Colosas p'uurudepema ijãapataarã Cristode pia ijãapata perã (cap. 1.1-14). Ũraa bɨ ũrinaadamerã seewa jarateepataarãpa nãga jarateepata: Moisepa p'ãdade jara bɨk'a oopataadamerã mãik'aapa angeleerãmaa ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã. Cristodepai ijãadaipia bɨda a bɨ, iruta jõmaarã k'ãyaara waibɨara bairã (caps. 1.15–2.19). Jara bɨ Cristode ijãapataarã awara p'anapataadaipia bɨ, chiwidi pɨk'a p'anadairã Cristo k'aurepa (caps. 2.20–4.6). T'ẽepai jara bɨ chi k'õp'ãyoorã mimiapatade mãik'aapa salude tee pëi bɨ ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, Colosas p'uurude mãik'aapa Laodicea p'uurude p'anɨɨrãmaa (cap. 4.7-18).
1
Salude pëida
1-2 Mɨ, Pablopa na k'art'a p'ã pëiru Tachi Ak'õredeerãmaa, Colosas p'uurude p'anɨ. Tachi Ak'õrepa k'inia bada perã, mɨ jɨrɨt'eraji Jesucristopa pëimerã ichi ũraa jarateede. Na k'art'ade tachi ɨ̃pema Cristo k'aurepa Timoteopa ichiaba salude pëiru parãmaa.
Ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, taipa k'awa p'anɨ parãpa wãara ijãapata Cristode. Mapa ɨt'aa iidipata Tachi Ak'õrepa parã pia ak'ɨ bapariimerã. Mãgá k'ãiwee p'anapataadait'ee.
Pablopa ɨt'aa t'ɨ̃da ijãapataarã pari
Tachi Ak'õre Tachi Waibɨa Jesucristo Ak'õre. Irumaa ɨt'aa t'ɨ̃dak'ãri parã pari, taipa ichita gracias jarapata, ũripata perã parãpa wãara Jesucristode ijãapata mãik'aapa jõma Ak'õredeerã k'inia iru p'anapata. Parã mãga p'anapata ijãapata perã ɨt'aa wãdait'ee mãik'aapa iru p'anadait'ee ne-inaa jõma Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ teeit'ee ichideerãmaa. Cristopa jɨrɨt'eradaarãpa irua wãarata jara pëida naa jarateedak'ãriipa parãmaa, mãga ijãapata. Ma jarateedak'a parãmaa at'ãri jarateemaa p'anɨ to bee chaa. Mapa eperãarã chok'araara ichiaba ijãa p'anɨ parã ijãa p'anadap'edaak'a naa ijãadak'ãri. Maapai parãpa k'awaajida wãara Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara t'ãri piara bapari. Tachi ɨ̃pema k'inia Epafrapa mãga jarateeji parãmaa. Tai pari irua oopachi Cristopa oopi bɨk'a parã t'ãide. Taimaa nepɨrɨji sãga parãpa mɨ mãik'aapa awaraa ijãapataarã k'inia iru p'anɨ, Tachi Ak'õre Jaurepa oopi bɨk'a.
Maperã taipa mãga ũridap'edaadeepa ɨt'aa t'ɨ̃pata parã pari. Mãga oomaa p'anɨde iidipata Tachi Ak'õrepa parãmaa k'awaapimerã jõma ichia oo k'inia bɨ parã k'ap'ɨa pari. Ichiaba iidi p'anɨ Ak'õrepa ichi Jaure k'ap'ɨa pari nejõmaade k'ĩsia k'awaa papimerã. 10 Taipa mãga iidipata k'inia p'anadairã parã p'anapataadamerã Tachi Waibɨadeerãk'a, ne-inaa jõma oomaa p'anɨ irua k'inia bɨk'a. Mãga p'anadak'ãri, ne-inaa pia k'ĩra t'ãdoo oodait'ee mãik'aapa Tachi Ak'õre pipɨara k'awaadait'ee. 11 Mamĩda mãga ooda-e pai irua k'aripa-e bɨ pɨrã. Iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bapari. Mapa ichiaba iidipata irua parã k'aripamerã. Mãgá t'ãri o-ĩa choodai, nepɨrade baairuta pɨjida. 12 Maperã gracias jaradaipia bɨ irumaa. Iruata parã jɨrɨt'eraji jõma iru p'anadamerã irua k'ĩsia iru bɨ teeit'ee ichideerãmaa, ɨt'ari iru ɨ̃daade t'ĩudak'ãri. 13 Ma awara, iruata tachi uchiapiji na p'ek'au eujãdepema p'ãriu pɨk'a bɨdeepa mãik'aapa bɨji ɨt'aripema ɨ̃daa pɨk'a bɨde, ichi Warra k'inia iru bɨ jua ek'ari. 14 Ichi Warra piuda k'aurepata tachi o k'achiadeepa k'aripa ataji atuanaadamerã mãik'aapa tachia p'ek'au k'achia oopata wẽpapiji.
Cristo piuda k'aurepa tachi t'ãri auk'a p'anadai Tachi Ak'õre ome
15 Eperãarãpa Tachi Ak'õre p'oyaa unudak'aa. Mamĩda irua unupiji ichi Warra k'ap'ɨade. Cristo Tachi Ak'õre k'ĩrak'a bɨ. Jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ, ne-inaa jõma ooda perã. 16 Iru k'ap'ɨa pari Tachi Ak'õrepa ooji ne-inaa jõmaweda ɨt'ari nɨ̃bɨ, mãgɨ́ unudak'aa mĩda. Ooji jõmaweda angeleerã poro waibɨarã, netuaraarã poro waibɨarã paara, ma jõmaweda tachi k'ãyaara waibɨara bee. Ichiaba ooji ne-inaa jõmaweda na p'ek'au eujãde nɨ̃bɨ tachia unupata. Tachi Ak'õrepa ma jõma ooji Cristo k'ap'ɨa pari, iru-it'ee nɨ̃bamerã. 17 Cristo ichita bapari. Bapachi ne-inaa jõma ooi naaweda. Iru k'aurepata ne-inaa jõma nɨ̃bɨ. 18 Iru jõmaarã ijãapataarã poro waibɨa. Ma ijãapataarã iru k'ap'ɨa apai bɨk'a p'anɨ. Jõdee iru ma k'ap'ɨa porok'a. Iru k'aurepata ijãapataarã paraa. Jõmaarã ijãapataarã naa iru piup'eda chok'ai p'irabaiji, jõmaarã k'ãyaara waibɨara bait'ee. 19 Cristo mãga bɨ Tachi Ak'õre ba k'inia bada perã ichi k'ap'ɨade. 20 Ichi Warra k'ap'ɨa pari Tachi Ak'õrepa ne-inaa jõma k'ãiwee bapi k'inia baji ichi jua ek'ari. Eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata k'aurepa Tachi Ak'õrepa waa p'oyaa pia ak'ɨ-e paji ichia ooda; na p'ek'au eujãdepema ne-inaa, ɨt'aripema ne-inaa paara. Mamĩda kurusode ichi Warra waa bat'ak'ãri, ma piuda k'aurepa ɨ̃rá ma ne-inaa jõma waya pia ak'ɨpari. Ma awara ichi t'ãri auk'a bɨpari eperãarã ome Cristode ijãadak'ãri.
21 ¡K'ĩsíatɨ nãgɨde! Parã ijãadai naaweda, t'ɨmɨ́ pɨk'a p'anapachida Tachi Ak'õre ik'aawaapa. Tachi Ak'õre k'ĩra unuamaa iru p'anapachida. T'ãri k'achia p'anapachida parãpa p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. 22 Mamĩda ɨ̃rá Cristo chupɨria piuda k'aurepa parã pari, t'ãri auk'a p'anapata Tachi Ak'õre ome. Irua parã mãgá t'ãri auk'a bɨji Ak'õre ome p'ek'au k'achia wẽe, maarepida ɨmɨateeda wẽe p'anadamerã Ak'õre k'ĩrapite, iru waya chek'ãri. 23 Wãara mãga p'anadait'ee, ijãa wãruta pɨrã Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida eperãarãmaa. Ma jara pëida naa ijãadak'ãri, k'awaajida parã piudak'ãri, wãara ɨt'aa wãdait'ee. Mãga ijãapatáatɨ. Chok'araarãpa ũrimaa p'anɨ ma ũraa Tachi Ak'õrepa jara pëida. Ma ũraata mɨ, Pablopa jarateepari, Cristopa mɨ pëidak'ãriipa jarateemerã.
Pablo mimiada Cristode ijãapataarã k'aripait'ee
24 Ɨ̃rá mɨ chupɨria nɨ̃bɨ mĩda, o-ĩa bɨ k'awa bairã mɨ nãga bɨ parã k'aripa k'iniapa. K'awa bɨ mɨ, awaraa ijãapataarã ome waapɨara chupɨria jõnadait'ee Cristo k'aurepa, iru k'ap'ɨa, chi irude ijãapataarã, k'aripa p'anɨ misa. 25 Tachi Ak'õrepa mɨ na mimiade bɨji, parã Cristode ijãapataarã k'aripamerã. Mapa jarateepari jõma Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida Cristode. 26 Tachi Ak'õrepa ma jara pëida k'awapi-e paji naawedapemaarãmaa. Mamĩda irua k'inia bairã, ɨ̃rapema ijãapataarãmaa k'awapiji. 27 K'awapi k'inia baji ichia ne-inaa pi-ia k'ĩsia iru bada parã judio-eerã-it'ee. K'ĩsia iru baji Cristo parã t'ãride bapiit'ee. Iru wãara jãma bapari perã, parãpa k'awa p'anɨ na ewari iru k'ĩra wãree wãara unudait'ee.
28 Maperã irua oodata mãik'aapa jaradata jarateepata jõmaarãmaa. Ũraapata eperãarã k'ĩra t'ãdoo, ãchia p'ek'au k'achia oopata oo amaadamerã. Ma awara iididap'eda Tachi Ak'õrepa taimaa k'ĩsia k'awaapimerã, jarateepata Cristode ijãadamerã mãik'aapa oodamerã irua oopi bɨk'a. Taipa mãga oopata ãchi ijãadak'ãri, araa p'anadamerã Cristo ome mãik'aapa p'ek'au k'achia wẽe p'anadamerã. Mãgá Tachi Ak'õre k'ĩrapite panadait'ee tai ome iru ewari waibɨa ewate. 29 Ma-it'eeta mɨ mak'ɨara sẽ-ee mimiapari. Jɨrɨpari jõmaarãpa ijãadamerã Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida Cristode. Mãga ooi Cristo, chi jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨpa, mɨ k'aripapari perã.