4
O-ĩa p'anapataadaipia bɨ
Ɨ̃pemaarã, mɨa parã k'inia iru bɨ. Mapa parã audú unu k'inia bɨ. Jõmaarãmaa mɨa o-ĩa jara k'inia bɨ parãpa wãara Cristode ijãapata. Ɨ̃pemaarã k'iniarã, mɨa oomaa bɨk'a chóotɨ parãpa Tachi Waibɨade ijãa p'anɨde.
Ɨ̃rá mɨa enenee nɨ̃bɨ nãgɨ́ wẽraarã, Evodia Síntique ome, t'ãri auk'a p'anapataadamerã Cristodeerã p'anapataadaipia bɨk'a. Ichiaba pɨmaa, mɨchi k'õp'ãyo k'iniara, chupɨria iidi bɨ mãgɨ́ wẽraarã k'aripamerã. Pɨ mɨ ome auk'a wãara mimiapari Cristo-it'ee. Mapa mɨa k'awa bɨ pɨa ãra k'aripait'ee. Mɨk'a ãchia jɨrɨjida jarateedait'ee Tachi Ak'õrepa jara pëida Jesucristode. Ichiaba mãgá oojida Clemente mãik'aapa awaraa mimiapataarã Cristo-it'ee. Tachi Ak'õrepa mãgɨɨrã t'ɨ̃ p'ã iru bɨ ɨt'ari, Cristopa chok'ai p'anapidaarã t'ɨ̃ p'ã jẽra bɨ librode.
O-ĩa p'anapatáatɨ parã Tachi Waibɨadeerã perã. Waya auk'a jarait'ee; o-ĩa p'anapatáatɨ. T'ãri pia p'anapatáatɨ jõmaarã ome. Mãga p'anapataadaipia bɨ, iru taarã-e perã cheit'ee.
Mak'ɨara k'ĩsianáatɨ. Ma k'ãyaara ne-inaa jõma p'asarutade ɨt'aa t'ɨ̃patáatɨ Tachi Ak'õremaa. Mãgá ɨt'aa t'ɨ̃ bɨde gracias jarátɨ irumaa mãik'aapa iidítɨ irua parã k'aripamerã. Mãga ooruta pɨrã, Tachi Ak'õrepa parã k'ãiwee p'anapiit'ee. Tachi k'ĩradoopa pia k'awada-e pai mĩda, irua mãgá ooi Tachi Ak'õre perã. Iruata parã k'ĩsia mãik'aapa t'ãri jɨ̃apari Jesucristo k'ap'ɨa pari. Mãgá audú k'ĩsia jõnada-e pait'ee.
Ne-inaa pia aupai k'ĩsiadaipia bɨ
Ɨ̃pemaarã, at'ãri falta bɨ na ũraa jarait'ee. K'ĩsiapatáatɨ nãgɨ́ ne-inaade: wãara pedeede; awaraarãde pedee pia jararutade; ne-inaa Tachi Ak'õrepa tachimaa oopi k'inia bɨde; ne-inaa p'ek'au k'achia wẽe bɨde; ne-inaa tachia k'inia iru p'anɨde; ne-inaa pia jõmaade; mãgee ne-inaade. Pia jarait'eera, k'ĩsiadaipia bɨ ne-inaa piadepai; ne-inaa jõmaarãpa pia ak'ɨpata.
Parãpa ma ũraa ijãajida mãik'aapa awaraa jarateeda chok'ara ũrijida mɨchi it'aideepa. Mɨ parã t'ãide nipai naaweda, awaraarãpa mɨ bapata parãmaa nepɨrɨpachida. Ma awara pãchi taupa unujida mɨa oopata jãma nipak'ãri. Mapa oo wãk'ãtɨ wã́tɨ mɨa ooparik'a mãik'aapa p'anapatáatɨ mɨ baparik'a. Mãga ooruta pɨrã, Tachi Ak'õre parã ome bait'ee mãik'aapa parã k'ãiwee p'anapiit'ee.
Filipos p'uurudepema ijãapataarãpa primisia tee pëidap'edaa Pablomaa
10 Tachi Ak'õrepa mɨ t'ãri o-ĩapi bɨ parãpa waya mɨ k'aripa p'aneedap'edaa perã. Gracias jara bɨ irumaa parãpa k'ĩsia p'aneedap'edaa perã mɨ waya k'aripadait'ee. Mɨa jara k'inia-e parãpa mɨ k'ĩra atua iru p'anajida. K'awa bɨ mɨ p'oyaa k'aripada-e p'anajida. 11 Ichiaba jara k'inia-e parãpa mɨmaa ne-inaa teedaipia bɨ, mɨa ne-inaa falta bairã. Ne-inaa faltak'ãri, mɨa k'ĩsia-e, k'awaa wãru perã t'ãri o-ĩa bait'ee mɨchia ne-inaa iru bɨ omepai. Ma awara mãgá bai ne-inaa jõma mɨmaa p'asarude. 12 K'awaa wãji mãgá t'ãri o-ĩa bait'ee chupɨria nɨ̃bɨde mãik'aapa net'aara iru bɨde. Jõma mɨmaa p'asada k'aurepa mɨa nãga k'awaa wãji. Mɨ auk'a t'ãri o-ĩa bapari bi jãwaa bak'ãri chik'o paraa perã mãik'aapa jarra ook'ãri chik'o wẽ-e perã. Mãgá ichiaba mɨ auk'a t'ãri o-ĩa bapari, net'aara bak'ãri mãik'aapa net'aa wẽe bak'ãri. 13 Mɨa ne-inaa jõma ooi Cristo k'ap'ɨa pari, irua mɨ k'aripapari perã. 14 Mãgá choo bɨ mĩda, parãpa piata oojida mɨ chupɨria k'awaadak'ãri mɨ chupɨria nɨ̃bɨde.
15 Parã Filipodepema ijãapataarãpa nãga pia k'awa p'anɨ. Mɨa parã k'aripaji parã t'ãide jaratee nipak'ãri Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee. Mãgá k'aripap'eda, parã eujã, Macedoniadeepa uchiak'ãri, parã́pata jõdee mɨ k'aripajida. Parãpapai mãga oojida, ewaa ijãa p'aneedap'edaarã paji mĩda. Awaraa p'uurudepema ijãapataarãpa Tachi Ak'õre Ũraa auk'a k'awaajida mɨa jarateeda k'aurepa. Mamĩda mɨmaa primisia tee pëida-e paji, parãpa oodap'edaak'a. 16 Mɨ Tesalónica p'uurude bak'ãri pida, at'apai parãpa mɨmaa tee pëijida ne-inaa falta bada. 17 Mãga jara-e bɨ k'inia bairã parãpa mɨmaa primisia tee pëipataadamerã. Jĩp'a k'inia bɨ Tachi Ak'õrepa parãmaa waapɨara teemerã ne-inaa ichia k'ĩsiade iru bɨ teeit'ee Cristodeerãmaa; chi awaraarã k'aripadap'edaarãmaa. 18 Wãara, parãpa primisia tee pëidap'edaa k'aurepa Epafrodito ome, ɨ̃rá mɨa audú iru bɨ mɨa falta bada k'ãyaara. Ma primisia tee pëidak'ãri mɨmaa, Tachi Ak'õremaa tee pɨk'a p'anajida. Ne-inaa t'ũa baparík'ata bɨ, eperãarãpa paapatap'edaa iru-it'ee. Mãgɨ́ ɨ̃k'ãri, o-ĩa baji ãra ome. Mãga pɨk'a parãpa primisia teedak'ãri mɨmaa, iru auk'a o-ĩa bapari parã ome. 19 Parãpa mãga oopata perã, mɨ Ak'õre Waibɨapa parãmaa ne-inaa falta p'anɨ jõmaweda teeit'eepɨ, ichia ne-inaa k'ĩra wãree iru bɨdepema. Mãgɨ́ ne-inaa teeit'ee Jesucristo k'ap'ɨa pari. 20 ¡Tachi Ak'õre ichita jõmaarã k'ãyaara waibɨara bait'ee! ¡Amén!
Pablopa salude tee pëida
21 Mɨa salude tee pëiru jõma Jesucristo k'ap'ɨa Tachi Ak'õrede ijãapataarãmaa. Tachi ɨ̃pemaarã nama mɨ ome p'anɨɨrãpa parãmaa auk'a salude tee pëiruta. 22 Na p'uurudepema César palaciode mimiapataarãpa apemaarã ijãapataarã ome ichiaba parãmaa salude pëiruta.
23 Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Waibɨa Jesucristomaa irua parã pia ak'ɨ bapariimerã.
Mãgapai paji.