2
Ak'õrepa jɨrɨt'eradaarã awaraarãpa Pablo pia ak'ɨpatap'edaa
Ma naa wãda t'ẽepai Jerusalendee, catorce años parumaa waya wãji tachi ɨ̃pema Cristo k'aurepa Bernabé ome. Mɨa tachi ɨ̃pema Tito auk'a ateeji. Wãji Tachi Ak'õrepa mɨmaa k'awapida perã wãipia bɨ. Mama bɨde ijãapataarã ak'ɨpataarã taide mɨa jaraji pedee pia jõma mɨa Cristode jarateepari judio-eerã t'ãide nipak'ãri. Mãga ooji k'awa k'inia bada perã ãrapa pia ak'ɨdai wa pia ak'ɨda-e pai mɨa jarateepari judio-eerãmaa. Mãga k'awa k'inia baji pariatua na mimia oo k'inia-e bada perã. K'ĩsia nɨ̃baji mĩda ãrapa jaradait'ee, mãga uchia-e paji. Mɨ k'õp'ãyo, Tito, judio-ee paji mĩda, maarepida jarada-e paji ichi k'ap'ɨade tauchaa bɨpimerã. Ma-it'eeta wãjida ãramaa iidide. Ũk'uru wãara Cristode ijãada-e p'anadap'edaarã mera t'ĩujida judio-eerã ijãapataarã t'ãide, tachi ijãapata Cristode pia k'awaade. Jarajida tauchaa bɨpidaipia bɨ judio-eerã ijãapataarã ɨmɨk'ĩraarã k'ap'ɨade. Mãgeerãpa k'iniada-e tachi ijãadamerã Jesucristodepai, Tachi Ak'õrepa tachi pia ak'ɨmerã. Tachi auk'a esclavoorãk'a p'anapi k'inia p'anɨ Moisepa p'ãda jua ek'ari, judiorã chonaarãweda p'anapatap'edaak'a. Taipa maarepida k'ĩsiada-e paji oodait'ee mãgeerãpa oopi k'inia p'anadap'edaak'a. Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee, ma pedee wãara jɨ̃a k'inia p'anajida parã-it'ee.
Ma awara tachi waibɨarãda apataarãpa ne-inaa awara jarada-e paji mɨa jarateemerã. Mɨa jara bɨ “tachi ijãapataarã waibɨarãda apata” ũk'uruurãpa at'ãri jarapata perã Cristo ome nipapatap'edaarã awaraa ijãapataarã k'ãyaara waibɨara p'anɨ. Mamĩda mɨa p'ua-e bɨ chisãgɨ́ ijãapari waibɨara bɨ mãik'aapa chisãgɨ́ ijãapari ek'ariara bɨ. Tachi Ak'õrepa ichideerã jõmaweda auk'a pia ak'ɨpari. 7-8 Mãgɨ́ ijãapataarã waibɨarãpa ne-inaa awara jarateepidai k'ãyaara mɨmaa, mɨ bɨjida Tachi Ak'õre juade waapɨara judio-eerã t'ãide jarateenamerã Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee. K'awajida Tachi Ak'õrepa mɨ ma-it'ee jɨrɨt'eraji, Pedro jɨrɨt'eradak'a judiorãmaa jarateenamerã.
K'awaadak'ãri Tachi Ak'õrepa wãara mɨ k'aripa bɨ judio-eerãmaa jarateenamerã, Santiago, Pedro Juan ome, chi ijãapataarã ak'ɨpataarã waibɨarãda apata, ãchi jua teejida mɨmaa mãik'aapa Bernabemaa. Mãga oojida ak'ɨpidait'ee auk'a k'õp'ãyoorãk'a taipa Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee judio-eerã t'ãide jarateedaipia bɨ. Jõdee ãchia judiorã t'ãide jarateedai. 10 Jĩp'a ãchia taimaa iidijida k'ĩra atuanaadamerã k'aripadait'ee chupɨria chedeerã ãchi t'ãide. Mɨa pida auk'a mãga oo k'inia bɨ.
Antioquía p'uurude Pablopa Pedro ɨtrɨada
11 Mãgá ãra t'ãideepa t'ãri o-ĩa uchiajida mĩda, Pedro Antioquía p'uurudee chek'ãri, ijãapataarã taide mɨa iru ɨtrɨaji judio-eerãmaa ne-inaa k'achia oo bada perã. 12 Nãga ooji. Naa pachek'ãri, iru auk'a nek'opachi judio-eerã ijãapataarã ome. Mamĩda aɨ t'ẽepai ũk'uru judiorã Santiago ome p'anadap'edaarã Jerusalendeepa pachejida. Mãɨrãpa ijãapata judiorã nek'odaik'araa bɨ judio-eerã ome. Ma awara ijãapata tauchaa bɨpidaipia bɨ judio-eerã k'ap'ɨade. Maperã awara nek'ojida. Pedropa mãga unuk'ãri, auk'a awara nek'omaa beeji, mãɨrãpa k'achia pedeenaadamerã iru ãpɨte. 13 Mãpai Pedropa mãga ooru unudak'ãri, awaraa judiorã ijãapataarã Antioquiadepemaarã auk'a k'ĩra jĩp'a-eedachida. Judio-eerã p'anadap'edaamãiipa awara nek'ojida, Bernabé paara. 14 Mɨa ãchi mãga unuk'ãri, k'awaaji ãchia ooda-e paji Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëidak'a. Mapa jõmaarã ijãapataarã taide Pedromaa jaraji:
—Pɨchi t'oru weda pɨ judío mĩda, nama bɨde judiorãk'a ba-e pajida aji. Mãga bɨta, ¿sãap'eda pɨa judiorãpa oopata oopi k'inia bɨma aji, judio-eerãmaa?
Cristode ijãa p'anɨpapai ɨt'aa wãdai
15 Wãara, tachi t'oru weda tai judiorãpa iru p'anapachida Tachi Ak'õrepa Moisemaa ũraa p'ãpida. Tai Tachi Ak'õrede ijãadak'aa beerã-e, judio-eerãk'a. 16 Mamĩda Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda mãgá iru p'anɨ mĩda, taipa pida k'awa p'anɨ eperã apida p'ek'au k'achia wẽe bait'ee Tachi Ak'õre k'ĩrapite mãgɨpa oopari perã ma ũraa p'ãdade jara bɨk'a. Moisepa p'ãdade jara bɨk'a oo p'anɨpapai eperãarã p'oyaa wãdak'aa Tachi Ak'õre truadee. Jĩp'a eperã iru truadee wãit'ee Jesucristode ijãapari perã. Maperãpɨ tai auk'a Cristode ijãajida, iru k'aurepa Tachi Ak'õrepa tai p'ek'au k'achia wẽe ak'ɨmerã.
17 Mãgá Cristode ijãajida, p'ek'au k'achia wẽe p'ana k'inia p'anadap'edaa perã Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Uchiajida ma ũraa p'ãdade jara bɨ jua ek'ariipa mãik'aapa judio-eerãk'a pajida. Mãga oodak'ãri, ¿ne-inaa k'achia oojidak'ã? Mãgá ne-inaa k'achia ooda paara, mãgara Cristopa taimaa ne-inaa k'achia oopik'aji. ¡Mamĩda mãga-e! 18 Mɨchi k'inia wãara ne-inaa k'achia ook'aji eperãarãmaa waya oopida paara Moisepa p'ãdade jara bɨk'a, oopii k'ãyaara Tachi Ak'õrepa jara pëidak'a Cristo k'ap'ɨa pari. 19 Mɨa mãga jara bɨ mɨa p'oyaa oo-e pada perã jõma ma p'ãdade jara bɨk'a. Ma k'aurepa mɨ piudak'a baji, ne-inaa oo-ee Tachi Ak'õre-it'ee. Mamĩda Cristode ijãak'ãri, irua mɨ uchiapiji ma p'ãdade jara bɨ jua ek'ariipa, wãara oomerã Tachi Ak'õrepa oopi k'inia bɨk'a. 20 Cristopa mãga ooji, kurusode piuk'ãri. Maperã mɨa jarai mɨ jida auk'a kurusode piu pɨk'aji Cristo ome, mãgá uchiait'ee ma ũraa p'ãda jua ek'ariipa mãik'aapa araa bapariit'ee iru ome. Ɨ̃rá iruta bapari mɨ ome mãik'aapa iru mɨ poro waibɨa. Mapa mɨ chok'ai bɨ misa, ijãa bɨ Tachi Ak'õre Warrade mãik'aapa oo k'inia bɨ irua oopi bɨk'a. Mãga oo k'inia bɨ irua mɨ audú k'inia iru bap'eda, piuda perã mɨ pari. 21 Mɨa eperãarãmaa ijãapi k'inia-e bɨ ne-inaa awara, Tachi Ak'õrepa pedee pia Cristode jara pëida k'ãyaara. Cristo piuji tachi o k'achiadeepa k'aripa atait'ee, mãgá Tachi Ak'õrepa tachi pia ak'ɨmerã. Tachi Ak'õrepa eperãarã pia ak'ɨda paara oo p'anadap'edaa perã Moisepa p'ãdade jara bɨk'a, Cristo pari piuk'aji.