3
Chisãgɨde ijãadaipia bɨ; Moisepa p'ãdade wa Cristode
¡Aai, Galacia pidaarã! ¡Parã k'ĩsia k'awada-ee beerã́k'apɨ p'anɨ! ¿Apidaapa parã poro p'ërebaipit'aajida-ek'ã? ¿K'irãpada-e p'anɨk'ã taipa jarateedap'edaa parã t'ãide nipadak'ãri? Jesucristo kurusode piuda pia jarateejida parã jõmaarãmaa. Jĩp'a mɨa nãga k'awa k'inia bɨ. ¿Tachi Ak'õre Jaure ba chejik'ã parã ome, oo p'anadap'edaa perã Moisepa p'ãdade jara bɨk'a maa-e pɨrã ijãadap'edaa perã Tachi Ak'õrepa jara pëida Cristo k'ap'ɨa pari? ¿Parã wãara k'ĩsia k'awada-ee p'anɨk'ã? Naaweda Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee ũridak'ãri, Cristodepai ijãajida mãik'aapa p'aneejida iru Jaure ome. ¿Ɨ̃rá k'ĩsiapatak'ã Tachi Ak'õrepa parã pipɨara ak'ɨit'ee oo p'anɨ pɨrã judiorã ũraa p'ãdade jara bɨk'a maa-e pɨrã ne-inaa oo p'anɨ pɨrã pãchi juadoopa? ¿Jõma Tachi Ak'õre Jaurepa pia ooda parã-it'ee pari oojik'ã? ¡Wãara mãga pari ook'aji, parã ijãa k'inia p'anɨ pɨrã ma ũraa p'ãdade, Cristodepai ijãadai k'ãyaara! Mɨa waya iidiit'ee. Tachi Ak'õrepa ichi Jaure pëik'ãri parã ome bapariimerã mãik'aapa parã t'ãide ne-inaa oopimerã eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa, ¿sãap'eda mãgá pëiparima? Pëi-e parãpa oopata perã irua Moisemaa ũraa p'ãpida jara bɨk'a. Ma k'ãyaara pëipari Cristodepai ijãapata perã.
Tachi Ak'õrepa Abraham pia ak'ɨda
(Ro 4.1-3)
K'ĩsiadáma judiorã chonaarãwedapema Abrahamde. Tachi Ak'õrepa ũraa p'ãpidade chonaarãmaa jara bɨ:
‘Abrahampa Tachi Ak'õrepa jarada ijãaji. Maperã Tachi Ak'õrepa iru pia ak'ɨpachi.’ (Gn 15.6)
Mapa k'awaadaipia bɨ eperãarãpa Tachi Ak'õrede ijãadak'ãri, ãchi wãara Abrahamdeepa uchiadak'a p'anɨ. Iruk'a Tachi Ak'õrepa jarada ijãapata mãik'aapa iru k'ĩrapite pia p'anapata. Tachi Ak'õrepa naaweda k'ĩsia iru baji judio-eerã o k'achiadeepa k'aripa atait'ee, wãara ijãadak'ãri. Mãga k'awapiji Abrahammaa. Tachia mãga k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa Moisemaa nãga p'ãpida perã:
‘Tachi Ak'õrepa na pedee pia Abrahammaa mãgaji: “Mɨa na p'ek'au eujãdepemaarã jõmaweda k'aripait'eeda aji, pɨ k'ap'ɨa pari.” ’ (Gn 12.3)
Ak'õrepa mãga jarada perã, tachia k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa Abraham bendiciadak'a irua ijãada perã, awaraarã auk'a bendiciait'ee irude ijãadak'ãri.
10 Jõdee eperãarã k'achia ooit'ee, ichi ũraa p'ãdade jara bɨk'a ooruta pɨrã irua ãchi pia ak'ɨmerã. Ãchi atuapiit'ee p'oyaa ooda-e perã jõma ma ũraade jara bɨk'a:
‘Eperãpa oo-e bɨ pɨrã jõma Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a, atuait'ee.’ (Dt 27.26)
11 Ma jõma jara aupadade k'ĩsiadak'ãri, pia k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa pia ak'ɨ-e chi oo k'inia bɨpapai iru ũraa p'ãdade jara bɨk'a. Jĩp'a pia ak'ɨpari eperã irude ijãa bɨta. ¿Iru ũraa p'ãdade nãga jara bɨ-ek'ã?
‘Eperã Tachi Ak'õrede wãara ijãapari ichita bapariit'ee iru ome, p'ek'au k'achia wẽe bairã iru k'ĩrapite.’ (Hab 2.4)
12 Eperã ijãa-e bɨpa ooda paara jõma Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a, ɨt'aa wãk'aji ichi k'ĩradoopa. Mãga k'awa p'anɨ Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bairã:
‘Eperãpa ook'ãri jõmaweda Ak'õre Ũraade jara bɨk'a, ichita bapariit'ee ma ũraade jara bɨk'a.’ (Lv 18.5)
13 Mamĩda tai judiorãpa oodak'aa jõmaweda Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a. Mapa o k'achiade p'anajida mãik'aapa atuadait'ee paji. Mamĩda Cristopa tai uchiapiji ma ũraa p'ãdade jara bɨ jua ek'ariipa, ma k'aurepa atuanaadamerã. Mãga ooji kurusode piuk'ãri. Tachi Ak'õrepa iru k'achia ooji, tai k'achia ooi k'ãyaara. Mãgá tai k'aripaji. K'awa p'anɨ Cristo k'achiade baji Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bairã:
‘Eperã pak'urude baijira bɨ k'achiade banait'ee.’ (Dt 21.23)
14 Jesucristopa mãgá tai k'aripaji parã judio-eerã paara ijãadamerã Abrahampa ijãadak'a. Ma awara mãgá tai k'aripaji tachi jõmaweda ichiaba ijãadak'ãri, iru Jaure tachi ome iru p'anadamerã. Mãgá Tachi Ak'õrepa ooji ichia jaradak'a Abrahammaa, jarak'ãri Abraham k'ap'ɨa pari ne-inaa pia ooit'ee na p'ek'au eujãdepemaarã jõmaarãmaa.
Moisepa p'ãda Tachi Ak'õrepa jarada ome
15 Ɨ̃pemaarã, k'ĩsiadáma eperãarãpa oopatade. Eperãpa p'ãk'ãri k'airãpa ichi net'aa atadait'ee ichi piuk'ãri, chi firma p'ãp'eda, eperã awaraapa ne-inaa awaraa p'ã-e pai aɨ p'ãdade, chi p'ãda chiparipa jara-ee. Maa-e pɨrã chipari piuk'ãri, awaraa eperãpa ne-inaa awaraa p'ã-e pai aɨ p'ãdade. Ichiaba ichi k'inia ma p'ãda jõpi-e pai. 16 Tachi Ak'õrepa jara bëiji Abraham ome irudeepa uchiadait'eerã k'aurepa na p'ek'au eujãdepema jõmaarãmaa ne-inaa pia ooit'ee. Mãga jarak'ãri, jara k'inia-e baji jõmaweda Abrahamdeepa uchiadait'eerã k'ap'ɨa pari ma ne-inaa pia ooit'ee. Jĩp'a jara k'inia baji irudeepa uchiait'ee abaa k'ap'ɨa pari mãga ooit'ee. Mãgɨ́ Jesucristo. 17 Ma jara aupadade mɨa nãga jara k'inia bɨ: eperãpa p'ãda bëiparik'a k'awaadamerã k'aipa ichi net'aa atait'ee, mãga pɨk'a Tachi Ak'õrepa ichia jarada bëiji Abraham ome, iru t'ẽe uchiadap'edaarãpa auk'a mãga k'awaadamerã. Jõdee, cuatrocientos treinta años wãyaada t'ẽepai, ichi ũraa Moisemaa p'ãpiji. Mamĩda ma ũraa p'ãpik'ãri, ichia jara bëida Abraham ome at'ãri beeji. Ma ũraa p'ãdapa jõpi-e paji ichia naapɨara jarada Abrahammaa. 18 Tachi Ak'õrepa na p'ek'au eujãdepemaarã k'aripa k'inia bada paara Moisepa ũraa p'ãdade jara bɨk'a oopata k'aurepa, mãgara ichia jarada jara bëi-e pak'aji Abraham ome. Mamĩda mãga-e paji. Ichia jarada bëiji Abraham ome, k'inia bada perã Abrahampa ma jarada ijãamerã. Ma ijãada k'aurepa na p'ek'au eujãdepemaarã auk'a ijãadak'ãri, pia p'anapataadai Ak'õre k'ĩrapite.
K'ãare-it'ee Moisemaa ma ũraa p'ãpida
19 ¿K'ãare-it'ee ichi ũraa Moisemaa p'ãpijima? Mãga p'ãpiji eperãarãpa k'awaadamerã ãchi p'ek'au k'achia ooyaa p'anapata iru k'ĩrapite. Ma ũraa pëiji ichi angeleerã ome eperãmaa, mãgɨpa p'ãmerã eperãarã-it'ee. Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru baji eperãarãpa ma ũraa p'ãda iru p'anadamerã, ma Abrahamdeepa uchiada na eujãdee cheru misa na eujãdepemaarã k'aripait'ee, Ak'õrepa naaweda jaradak'a. 20 Mãgá tee pëiji mĩda ichi ũraa Moisés k'ap'ɨa pari, mãga oo-e paji jarak'ãri Abrahammaa. Ichi it'aideepa jaraji ichia ooit'ee bada Abrahamdeepa uchiada k'ap'ɨa pari.
21 Maperã eperãpa k'ĩsiai Tachi Ak'õrepa k'ĩsia awara-awaraa iru baji eperãarã o k'achiadeepa k'aripa atait'ee. ¡Mamĩda mãga-e! Ichi ũraa tee pëidapa eperãarã o k'achiadeepa uchiapida paara, wãara p'ek'au k'achia wẽe p'anak'ajida iru k'ĩrapite mãik'aapa ɨt'aa wãk'ajida ma ũraa k'aurepa. 22 Mamĩda iru ũraa p'ãdade jara bɨ eperãarã jõmaweda p'ek'au k'achia jua ek'ari p'anapata. Ara presoorã p'oyaa uchiada-e p'anɨk'a carceldeepa ãchi juadoopa, mãga pɨk'a eperãarã p'oyaa uchiada-e p'ek'au k'achia jua ek'ariipa ãchi juadoopa. Aba uchiadai Jesucristode ijãadak'ãri, iru k'ap'ɨa pari Tachi Ak'õrepa eperãarã k'aripapari perã, ichia jaradak'a Abrahammaa.
23 Cristo chei naaweda, tai judiorã ichiaba presoorãk'a p'anapachida Moisepa p'ãdade jara bɨ jua ek'ari. Ma ũraa carcel jɨ̃aparik'a baji. Tai ak'ɨ baji Tachi Ak'õrepa unupiru misa ichia Abrahammaa jaradak'a. 24 Mimiaparipa warra ak'ɨparik'a, ma ũraa p'ãdapa tai ak'ɨ pɨk'apachi Cristo cheru misa, tai jida irude ijãadamerã mãik'aapa p'ek'au k'achia wẽe p'anadamerã Ak'õre k'ĩrapite. 25 Ɨ̃rá, Cristo cheda perã, mãgá irude ijãadak'ãri, tai waa p'anadak'aa Moisepa p'ãda jua ek'ari.
26 Ma k'ãyaara pipɨara, parã jõmaweda Tachi Ak'õre warrarã, Jesucristode ijãapata perã. Mãgá araa p'anapata Cristo ome. 27 Jõmaweda araa p'anapataarã Cristo ome Tachi Ak'õre warrarã iruk'a. Ma-it'ee tachia poro choopipata; ak'ɨpidait'ee araa p'anapata Cristo ome. 28 Mãgá Cristo ome p'anapata perã, Tachi Ak'õrepa tachi ichi warrarãk'a auk'a unupari. Mãga unupari judiorã mĩda, judio-eerã mĩda, esclavoorã mĩda, esclavo-eerã mĩda, ɨmɨk'ĩraarã mĩda, wẽraarã mĩda. Jõmaweda auk'a p'anɨ iru k'ĩrapite Jesucristo ome araa p'anadak'ãri. 29 Ma awara tachi Cristo ome araa p'anapataarã wãara Abrahamdeepa uchiadap'edaarã, Tachi Ak'õrepa jara pëida ijãapata perã Abrahampa ijãadak'a. Maperã iru p'anadait'ee jõma Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ ichideerã-it'ee.