4
Tachi Ak'õre warrarã
Piara k'awaadait'ee mɨa jara k'inia bɨ, k'ĩsíatɨ nãgɨde. Eperã piuk'ãri warra k'aipeepai iru bɨ, ma-ãri weda ma warrapa atak'aa chi ak'õrepa net'aa atabëida. Awaraarã jua ek'ari chi ak'õre esclavok'a bapari, net'aa mak'ɨara wẽe, chonaa paru misa. Mãɨmisa chi ak'ɨpataarãpa nɨpata chi ak'õrepa año jara bëida parumaa, ma net'aa teedai naaweda mãik'aapa chi te chipari papii naaweda. Mãga pɨk'a tachi jida esclavoorãk'a p'anapachida, Cristo na eujãdee chei naaweda Tachi Ak'õrepa jara bëidak'a. Maapai chonaarãwedapema ũraa jua ek'ari p'anapachida mãik'aapa k'ĩsia p'anapachida warrarãk'a. K'ĩsia p'anapachida tachia ne-inaa k'awa p'anɨpa maa-e pɨrã ma ũraa jara bɨk'a oo p'anɨpa ɨt'aa wãdai. Mamĩda Tachi Ak'õrepa k'iniak'ãri, ichi Warra pëiji na p'ek'au eujãdee judío wẽrapa t'omerã. Mãgá chi Warra bapachi Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ jua ek'ari mãik'aapa jõma oopachi ma ũraade jara bɨk'a. Mãga ooda perã ichia aupai tai judiorã uchiapii ma ũraa p'ãdade jara bɨ jua ek'ariipa. Ma-it'eeta Tachi Ak'õrepa ichi Warra pëiji; tai judiorã uchiapimerã ma ũraa jara bɨ jua ek'ariipa mãik'aapa Tachi Ak'õre warrarã papimerã iruk'a. Tachi Cristode ijãapataarãpa k'awaadamerã tachi wãara iru warrarã, Tachi Ak'õrepa pëiji ichi Warra Jaure tachi t'ãride bapariimerã. Mãgɨ́ Jaurepa ichita Tachi Ak'õremaa jarapari: “Abbá, Mɨ Ak'õre.” Mapa parãpa k'awaadai ɨ̃rá esclavoorã-e. Ma k'ãyaara Tachi Ak'õre warrarã. Mãgá iru warrarã perã, iru p'anadait'ee jõma irua k'ĩsia iru bɨ ichideerã-it'ee.
Pablo ijãapataarã-it'ee k'ĩsia nɨ̃bada
Naaweda parãpa Tachi Ak'õre waide k'awada-e p'anɨ weda, Tachi Ak'õre-ee beemaa ɨt'aa t'ɨ̃pachida mãik'aapa ma jua ek'ari p'anapachida esclavoorãk'a. Mamĩda ɨ̃rá parãpa Tachi Ak'õre k'awa p'anɨ; pia jarait'eera, Tachi Ak'õrepa parã k'awa bɨ. Mãga bɨta, ¿sãap'eda waya t'ĩu k'inia p'anɨma ma naawedapema ne-inaa vale-ee baibɨ jua ek'ari, waya esclavoorãk'a p'aneedait'ee? 10 Parãpa ɨapata ewari, atane mãik'aapa año, ɨ̃ipata ewate pak'ãri maa-e pɨrã fiesta ewate pak'ãri. ¿K'ĩsia p'anɨk'ã mãga oo p'anɨpa Tachi Ak'õrepa parã pipɨara ak'ɨit'ee apemaarã ijãapataarã k'ãyaara? 11 Mɨ waawee bɨ, pari parã t'ãide jaratee nipaji jĩak'aapa.
12 Ɨ̃pemaarã, mɨa parãmaa enenee nɨ̃bɨ mɨk'a uchiadamerã Tachi Ak'õrepa ũraa Moisemaa p'ãpida jua ek'ariipa. Naaweda parã ma jua ek'ari p'anada-e paji. Mapa parã t'ãide nipak'ãri, mɨa ma ũraa jaratee-e paji. Mama pak'ãri, parãpa mɨ auteebaijida mãik'aapa pia ak'ɨjida. 13 Parãpa k'awa p'anɨ mɨ k'ayaa bada perã, ma naa wãyaa wãdade parã t'ãide, mama beeji jarateeit'ee Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee. 14 Ma k'ayaa k'aurepa parãpa mɨ yiaraa iru p'anak'ajida, maa-e pɨrã mɨ ãpɨte pedee k'achia jarak'ajida. Mamĩda mãga ooda-e paji. Ma k'ãyaara mɨ pia auteebaijida, Jesucristo wa ɨt'aripema ángel auteebaik'ajidak'a. 15 Maapai parã o-ĩa p'anajida. Mɨa k'awa bɨ parãpa mɨ k'aripa k'iniapa pãchi tau paara ẽek'ook'ajida mɨ k'aripadait'ee. Mamĩda ɨ̃rá mãga p'anɨ-e. ¿Parã, sãgajidama? 16 Ɨ̃rá ¿mɨ k'ĩra unuamaa iru p'aneeruta-ek'ã, mɨa wãarata jara bairã parãmaa?
17 Awaraa Ak'õre Ũraa jarateepataarãda apataarãpa ne-inaa awara ijãapi k'inia p'anɨ, mɨa jaratee bɨ k'ãyaara. Mapa parã t'ãide t'ãri pia mãik'aapa iwarraa pedee nipapata. K'inia p'anɨ parãpa ãchi ak'ɨdamerã Cristode wãara ijãapataarãk'a. Mamĩda mãga p'anɨ-e. Mɨa jaratee bɨdeepa parã ãyaa atee k'inia p'anɨ ãchi eere t'ĩudamerã. 18 Mɨa mãga jarak'ãri, jara k'inia-e k'achia bɨ awaraarã t'ãri pia nipadamerã parã t'ãide mɨ wẽ-e pak'ãri. Pia bɨ ne-inaa pia oo k'iniadak'ãri parã ome. 19 Mɨchi warrarã, ara wẽra bi p'irapa mia nɨ̃bɨk'a ichi warra t'orumaa, mãga pɨk'a mɨ k'ĩsia nɨ̃bɨpa waya mia nɨ̃bɨ parãpa wãara oorutamaa Cristopa oopi k'inia bɨk'a. 20 Naapai mɨ parã ome bada paara, k'awa bak'aji k'ãata jarait'ee parãmaa. Wãara mɨa k'awa-e sãgapɨ ooit'ee.
Pablopa jarateeda Agarde mãik'aapa Sarade
21 ¿Parã ũk'uruurãpa Moisepa p'ãdade jara bɨ jua ek'ari p'ana k'inia p'anɨ-ek'ã? ¿K'ĩsia p'anɨ-ek'ã ma ũraa jua ek'ari p'anaruta pɨrã, Tachi Ak'õrepa parã piara ak'ɨit'ee? ¿Parãpa wãara k'awa p'anɨk'ã ma ũraade jara bɨ? 22 Nãga jara bɨ. Abrahampa warra omé iru baji; aba chi wẽra esclava Agarpa t'oda, aba chi wẽra Sarapa t'oda. 23 Chi wẽra esclava Agar ome ma warra ooji eperã jĩp'aapa warra ooparik'a. Mamĩda mãga-e paji chi wẽra Sarapa warra t'oda ome. Naaweda Tachi Ak'õrepa jaraji Abrahampa warra ooit'ee chi wẽra ome. Mãgɨ́ warra t'oji Ak'õrepa jaradak'a, Abraham chi wẽra ome audú chonaa p'anajida mĩda warra oodait'ee. Tachi Ak'õrepa k'aripaji mãgɨ́ warra oodamerã. 24 ¡K'ĩsíatɨ nãgɨde! Ma wẽra chaa jara k'inia bɨ Tachi Ak'õrepa jara bëida aba. Irua jara bëida aba Sinaí eedepema paji, mama iru ũraa jarada perã Moisemaa, ichia ma ũraa p'ãmerã eperãarã-it'ee. Mãga jarap'eda, eperãarã esclavoorãk'a p'aneejida ma ũraa jarada jua ek'ari. Mãgɨ́ jara bëida jara k'inia bɨ Agar. 25 Maperã Abraham wẽra esclava Agar jara k'inia bɨ Sinaí ee, Arabia eujãde bɨ. Agardeepa uchiadap'edaarã ichik'a esclavoorã p'anapachida. Mãga pɨk'a ɨ̃rá Jerusalén p'uurude p'anɨɨrã esclavoorãk'a p'anɨ, Tachi Ak'õre Ũraa jarada Sinaí eede, ma jua ek'ari at'ãri p'anapata perã. 26 Jõdee Abraham wẽra jara k'inia bɨ ɨt'aripema Jerusalén. Tachi Cristode ijãapataarã ɨt'aripema Jerusalendepemaarã. Maperã p'anadak'aa ma Sinaí eede jarada jua ek'ari. 27 Tachi Ak'õre pedee jarapari Isaíapa ichiaba jaraji ma Jerusalén omeede, chonaarãweda nãgɨ́ pedee p'ãk'ãri:
‘Pɨ, chi warra t'ok'aa bɨta, o-ĩa báji. O-ĩapa bíaji warra t'oru p'ua senti-e bɨ mĩda mãik'aapa pɨ k'imapa pɨ yiaraa iru bɨ pɨjida. Na ewari pɨdeepa uchiadait'eerã chok'araara pait'ee chi warra naa t'odadeepa uchiadait'eerã k'ãyaara.’ (Is 54.1)
28 Ɨ̃pemaarã, tachi Abraham warra Isaack'a. Tachi chi naa warra t'ok'aa badadeepa uchiadak'a p'anɨ, wãara ijãapata perã Tachi Ak'õrepa jara bɨde, Abrahampa ijãadak'a. 29 K'irãpátɨ chi warra naapema Agarde t'oda eperã jĩp'aak'a t'oji. Jõdee chi warra t'ẽe t'oda Sarapa t'oji Tachi Ak'õre Jaurepa t'opidak'a. Mãga baji mĩda, chi naapɨara t'oda, Ismaelpa, nepɨra jɨrɨji Isaac, chi t'ẽe t'oda ome. Ɨ̃rá mãga pɨk'a Moisepa p'ãdade oo k'inia p'anɨɨrãpa nepɨra jɨrɨpata tachi Cristode ijãapataarã ome. 30 Mamĩda mãga baji mĩda Agar warra ome, Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ:
‘Ãyaa pëipáde aji, ma esclava ichi warra ome. Ma warrapa chi ak'õrepa bëida ata-e pait'ee chi wẽra warrapa ataparik'a.’ (Gn 21.10)
31 Mãpai ɨ̃pemaarã, Tachi Ak'õrepa tachi jëre-e pait'ee. Tachi Cristode ijãapataarã chi esclavadeepa uchiadap'edaarãk'a-e. Jĩp'a chi esclava-e badadeepa uchiadap'edaarã́k'apɨ p'anɨ. Mapa tachiata Tachi Ak'õre truadee wãdait'ee.