2
Jesupa chiwa bada jɨpada
(Mt 9.1-8; Lc 5.17-26)
Ma t'ẽepai Jesús waya wãji ichi bapatamaa Capernaum p'uurudee. Mamĩda eperãarãpa k'awaadak'ãri iru mama bɨ, taarã-ee eperãarã chok'ara teeda see nɨ̃ba cheji. T'ĩupatamãi pida araa-ee nɨ̃beeji. Irua Ak'õre Ũraa jaratee bɨ misa, eperãarã k'ĩmariirãpa irumaa aneejida eperã chiwa bɨ. Mamĩda Jesumãi p'oyaa t'ĩuda-e paji, chok'ara see nɨ̃bada perã ma tede. Maperã terrazade wãjida mãik'aapa uria ewa atajida. Mãgɨ́ uriadeepa chi chiwa bɨ ɨrabai atajida ichi p'arude. Jesupa mãga unuk'ãri, k'awaji wãara ichide ijãa p'anɨ. Mapa mãgaji ma chiwa bɨmaa:
—Warra, pɨa p'ek'au k'achia oopata jõmaweda wẽpajipɨ.
Moisepa p'ãda jarateepataarã ũk'uru mama su-ak'ɨ p'anajida. Mãga ũridak'ãri, k'ĩsiajida: “Jã eperã ik'achia pedeemaa bɨ Tachi Ak'õre ãpɨte. Na eujãdepemaarãpa p'ek'au k'achia wẽpapidak'aa; Tachi Ak'õrepapaita mãga ooi.”
Mamĩda Jesupa ichi t'ãride k'awaji ãchia k'achia k'ĩsia p'anɨ. Mapa mãgaji:
—¿Sãap'eda parãpa k'ĩsia k'achia k'ĩsia p'anɨma? aji. Mɨa irumaa jarai: “Pɨa p'ek'au k'achia oopata wẽpajipɨ” maa-e pɨrã jarai: “P'irabáiji mãik'aapa wã́ji”. 10 Mɨ chi Eperã Ak'õre Truadepema. Mapa Tachi Ak'õre jua ek'ari mɨa p'ek'au k'achia wẽpapipari na p'ek'au eujãde. Parãpa mãgɨ́ k'awaadamerã mɨa jarait'ee: 11 ¡P'irabáiji! Pɨchi p'aru atáji mãik'aapa wã́ji pɨchi temaa.
12 Mãpai ma chiwa bada p'irabaidachi mãik'aapa ichi p'aru atap'eda, uchiadachi jõmaarã taide. Mãpai jõmaarãta ak'ɨtrua para beeji. O-ĩapa jarapachida Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ:
—Waide nãga unudak'aada apachida.
Jesupa Leví jɨrɨda ichi ome nipapariimerã
(Mt 9.9-13; Lc 5.27-32)
13 Maap'eda Jesús waya wãji Galilea Lago idee. Eperãarã irumaa chepachida. Mãpai Ak'õre Ũraa jarateepachi. 14 Wãyaa wãde, unuji Leví. Mãgɨ́ Alfeo warra paji. Su-ak'ɨ baji Cesar-it'ee impuesto p'aapatamãi. Jesupa mãgaji irumaa:
—Mɨ ome nipaparíiji.
Aramata p'irabaip'eda wãji Jesús ome.
15 Maap'eda chok'ara impuesto p'epataarã Roma pidaarã rey-it'ee mãik'aapa awaraa eperãarã k'achia-idaa beerã apatap'edaa Jesús ome nipapachida. Maapai Jesús nek'onaji Leví tede. Jesús mãik'aapa ichi ome nipapataarã su-ak'ɨ p'aneejida mesade. Auk'a mãgɨ́ eperãarã su-ak'ɨ p'aneejida mama Jesús ome. 16 Moisepa p'ãda jarateepataarã, fariseorã eere p'anapatap'edaarãpa mãga unudak'ãri, iidijida Jesús k'õp'ãyoorãmaa:
—¿Sãap'eda parã jarateepari nek'omaa bɨma ajida, impuesto p'epataarã ome mãik'aapa awaraa p'ek'au k'achia oopataarã ome? Jãga ooik'araa bɨda ajida.
17 Jesupa ãchia jaradap'edaa ũrik'ãri, mãgaji:
—Médico pëidak'aa k'ap'ɨa pia beerãmaa. Jĩp'a pëipata k'ayaa beerãmaa. Mãga pɨk'a Tachi Ak'õrepa mɨ pëi-e paji t'ãri pia beerã jɨrɨde; ma k'ãyaara p'ek'au k'achia oopataarã jɨrɨdeta pëiji.
Sãapai nek'oda-ee p'anadaipia bɨ
(Mt 9.14-15; Lc 5.33-35)
18 Ewari aba Juan Bautista k'õp'ãyoorã mãik'aapa fariseorã ɨt'aa t'ɨ̃maa p'anajida nek'oda-ee Tachi Ak'õre waaweepa. Eperãarã ũk'uruurãpa mãga unudak'ãri, Jesumaa iidinajida:
—Juan ome nipapataarã mãik'aapa fariseorã ome nipapataarã edaare nek'odak'aa. ¿Sãap'eda pɨ k'õp'ãyoorãpa auk'a oodak'aama? ajida.
19 Jesupa p'anauji:
—Eperãarã miak'ãipata fiesta oodak'ãri, o-ĩa p'anapata. Mapa k'õp'ãyoorã miak'ãidait'ee p'anɨɨrã ome p'anɨ misa, nek'opata o-ĩa p'anadairã. 20 Mamĩda ewari aba miak'ãiit'ee bada ɨmɨk'ĩra ata chedait'ee chi k'õp'ãyoorã ik'aawaapa. Wãara, ma ewate chi k'õp'ãyoorã nek'oda-e pait'ee t'ãri p'uapa.
Ũraa chiwidi mãik'aapa ũraa chonaarãwedapema
(Mt 9.16-17; Lc 5.36-39)
21 —Eperã apidaapa p'aru chiwididepema pite aba t'ɨɨik'araa bɨda aji, p'aru sorede parchaait'ee. Mãga ooru pɨrã, chi p'aru chiwidi ãridariit'ee mãik'aapa ma pite auk'a bee-e pait'ee chi p'aru sore ome. 22 Ichiaba vino ewaa juda t'ɨdak'aa ne-e sorede. Mãga ooruta pɨrã, baak'adaipari mãik'aapa ne-e jĩadaipari. Vino jida ichiaba atuadaipari. ¡Maperã vino ewaa juda t'ɨdaipia bɨ ne-e chiwidi bɨde!
Trigo k'ɨmɨ chak'eerã jonadap'edaa ɨ̃ipata ewate
(Mt 12.1-8; Lc 6.1-5)
23 Judiorã ɨ̃ipata ewate Jesús nipaji trigo k'ãide mãik'aapa chi k'õp'ãyoorã wãyaa wãdak'ãri, trigo k'ɨmɨ chak'eerã oro ata wãjida chi tau k'odait'ee. 24 Arii p'anadap'edaa fariseorãpa mãga unudak'ãri, Jesumaa mãgajida:
—¡Pɨchá ak'ɨ́ji! ¿Sãap'eda pɨ k'õp'ãyoorãpa jãga oomaa p'anɨma? ajida. Chonaarãweda Moisepa jaraji mimiadaik'araa bɨ ɨ̃ipata ewate.
25 Jesupa mãgaji:
—Parãpa Tachi Ak'õre Ũraa p'ã jẽra bɨde pia k'ĩsiada-e p'anɨ. Chonaarãweda Rey David chi k'õp'ãyoorã ome audú jarrapisia p'anadak'ãri, 26 ichi t'ĩuji Tachi Ak'õre te ne-edee oodade. Abiatar, p'aareerã poro waibɨapa, pan k'opiji Davidmaa, aɨ naaweda Tachi Ak'õrepa jaraji mĩda p'aareerãpa aupai mãgee pan k'odamerã. Davidpa ma pan k'op'eda, ichi ome nipapataarãmaa teeji. Tachi Ak'õrepa ãra miapi-e paji mãga oodap'edaa k'aurepa. 27 Tachi Ak'õrepa eperãarã oo-e paji ɨ̃ipata ewari ɨadamerã. Naapɨara Tachi Ak'õrepa eperã ooji. T'ẽepai ooji ɨ̃ipata ewari eperãarã ɨ̃idamerã mimiada-ee. 28 Ɨ̃ipata ewate paara mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema jua ek'ari bɨda aji.