10
Jesupa k'õp'ãyoorã jɨrɨt'erada mimiadamerã ichi ome
(Mr 3.13-19; Lc 6.12-16)
Jesupa chi k'õp'ãyoorã doce t'ɨ̃ p'eji mãik'aapa ãchi ichi jua ek'ari bɨji netuaraarã uchiapidamerã mãik'aapa k'ayaa k'ĩra t'ãdoo jɨpadamerã.
Nãgɨ́ ɨmɨk'ĩraarã doce jɨrɨt'eraji pëiit'ee ichi ũraa jarateede. Naapɨara jɨrɨt'eraji Simón, ichiaba t'ɨ̃jarapatap'edaa Pedro, chi ɨ̃pema Andrés ome. Ma t'ẽepai jɨrɨt'eraji Santiago chi ɨ̃pema Juan ome. Mãɨrã Zebedeo warrarã paji. Ichiaba jɨrɨt'eraji Felipe; Bartolomé; Tomás; mɨ, Mateo, chi impuesto p'epari bada Roma pidaarã-it'ee; Alfeo warra, Santiago; Tadeo; Simón Celote apatap'edaa mãik'aapa Judas Iscariote, ma t'ẽepai Jesús traicionaada.
Jesupa chi k'õp'ãyoorã pëida Ak'õre Ũraa jarateenadamerã
(Mr 6.7-13; Lc 9.1-6)
Jesupa ma k'õp'ãyoorã doce pëiji eperãarã paraamaa. Pëi naaweda jaraji:
—Wãnáatɨ judio-eerã p'anapatamaa. Ichiaba wãnáatɨ Samaria eujãdepema p'uurudee. Ma k'ãyaara wã́tɨ Israel eujãdepema ovejaarã atua pɨk'a beerãmaa. Jaratéetɨ taarã-e Tachi Ak'õrepa eperãarã ichi jua ek'ari bɨit'ee ichideerã p'aneedamerã. K'ayaa beerã jɨpátɨ; piudap'edaarã chok'ai p'irabaipítɨ; leprapa k'ayaa beerã jɨpátɨ mãik'aapa netuara k'ap'ɨade merãtɨa bee jɨpátɨ. Mɨa parã mɨchi jua ek'ari bɨk'ãri mãga oodamerã, p'arat'a maarepida iidi-e paji. Mapa p'arat'a iidináatɨ ma pari.
’Ateenáatɨ nẽe, p'arat'a, cobre, pãchi k'ɨrrɨde jɨ̃pata. 10 Ichiaba ateenáatɨ muchila, awaraa chancla mãik'aapa p'aru jɨ̃dait'ee, pak'uru jida t'ɨdɨk'adait'ee, parã mimia pari ma ne-inaa teedaipia p'anadairã.
11 ’P'uurude maa-e pɨrã te chok'ara-ee beemãi panadak'ãri, eperã t'ãri piata jɨrɨ́tɨ arii p'aneedait'ee mamãik'aapa wãruta misa. 12 Teeda t'ĩudak'ãri, arii p'anɨɨrãmaa pedee pia jarátɨ. 13 Aɨ tede p'anɨɨrãpa parã auteebairuta pɨrã, ma pedee pia jaradak'a ãramaa uchiait'ee. Mamĩda auteebaida-e pɨrã, ma pedee pia jaradak'a ãramaa uchia-e pait'ee. 14 Parã auteebaida-e pɨrã mãik'aapa parãpa jarateepata ũridaamaa p'anɨ pɨrã, uchíatɨ ma tedeepa maa-e pɨrã ma p'uurudeepa mãik'aapa bɨɨrɨdepema yooro p'ora nẽep'étɨ ak'ɨpidait'ee Tachi Ak'õrepa ãra k'aripa-e pait'ee. 15 Mɨa wãarata jararu. Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewate irua ma p'uurudepemaarã audupɨara k'achia ooit'eeda aji, Sodoma p'uurudepemaarã, Gomorra p'uurudepemaarã k'achia ooda k'ãyaara.
Jesupa jarada ichi k'aurepa ijãapataarã miadait'ee
(Lc 12.11-12; 21.12-17)
16 —¡Ũrítɨ! Mɨa parã pëiru eperãarãmaa jarateede. Pëiru ovejaarã pëik'ajik'a ne-animalaarã k'achia beerã t'ãide. Mapa k'ĩra k'awaa nipapatáatɨ, taama k'ĩra k'awaa nipaparik'a. Ichiaba k'ãiwee nipapatáatɨ paloma nipaparik'a. 17 Tauk'a nipapatáatɨ eperãarãpa parã ateedait'ee perã ãchi charraarãmaa miapidamerã, maa-e pɨrã parã p'ua oodait'ee Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede. 18 Ma awara mɨde ijãapata k'aurepa ateedait'ee ãchi poro waibɨarãmaa mãik'aapa ãchi reyrãmaa. Mãgá parãpa mɨ ũraa jaradai mãɨrã k'ĩrapite mãik'aapa awaraa ijãadak'aa beerã k'ĩrapite. 19 Mamĩda mãɨrã k'ĩrapite p'anadak'ãri, k'ĩsianáatɨ sãga pedeedait'ee, maa-e pɨrã k'ãata jaradait'ee, pedeedait'ee pak'ãri, Tachi Ak'õrépata pedeepiit'ee perã. 20 Parã pedeeda-e pait'ee pãchi k'ĩradoopa. Tachi Ak'õre Jaurepata pedeeit'ee parã k'ap'ɨa.
21 ’Maapai eperãarãpa ãchi ɨ̃pemaarã paara teedait'ee miapidamerã piurutamaa. Ma awara chi ak'õreerãpa ãchi warrarã paara mãgá peepidait'ee; maa-e pɨrã warrarãpa ãchi ak'õreerã peepidait'ee. 22 Jõmaarãpa parã k'ĩra unuamaa iru p'anapataadait'ee mɨde ijãapata k'aurepa. Mamĩda t'ãridepai chooruta pɨrã, Tachi Ak'õrepa parã k'aripait'ee atuanaadamerã na p'ek'au eujã jõrumaa. 23 P'uuru abaade parã jɨrɨ p'aneedak'ãri, mirútɨ awaraa p'uurude. Mɨa wãarata jararu. Parã Israel p'uuru jõmaade jaratee nipadai naaweda, mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, cheit'ee.
24 ’K'irãpátɨ eperã apida ichi jarateepari k'ãyaara waibɨara bɨ-e. Ichiaba mimiapari apida chipari k'ãyaara waibɨara bɨ-e. 25 Chi ne-inaa k'awaa k'inia bɨ o-ĩa baipia bɨ chi jarateepari jĩak'a pait'ee. Ichiaba mimiapari o-ĩa baipia bɨ chipari jĩak'a pait'ee. Chi te chipari t'ɨ̃jarapata pɨrã Beelzebú, Netuara Poro Waibɨa, audupɨara irudeerãmaa mãgɨ́ t'ɨ̃ bɨdait'ee.
Jesupa jarateeda k'aita waaweedaipia bɨ
(Lc 12.2-7)
26 —Mãga jara p'anɨ mĩda, eperãarã waaweenáatɨ. Ɨ̃rá Tachi Ak'õre net'aa mera pɨk'a bɨ mĩda, t'ẽepai parãpa jõmaarãmaa jaradait'ee. 27 Mɨa ũraa jarada p'ãriu pɨk'a baji. Mamĩda jõmaarãmaa mãga jĩp'a jaradaipia bɨ. Ma awara mɨa ũraa mera pɨk'a jarada, golpe jaradaipia bɨ terraza ɨ̃rɨɨpa biaruk'a. 28 Waaweenáatɨ parã jɨrɨ p'anɨɨrã peedait'ee, ãrapa parã p'oyaa atuapida-e perã tok'arradee. Ma k'ãyaara Tachi Ak'õre waawéetɨ. Iruata tachi piupii mãik'aapa atuapii.
29 ’¿Netopata-ek'ã ipana chak'e omé p'arat'a tau abaa pari? Eperãarãpa mãga oopata, ipana chak'e mak'ɨara vale-e bɨ jĩak'aapa. Mamĩda ipana chak'e apida eujãde baaidak'aa, parã Ak'õre Waibɨapa mãga jara-emãi. 30-31 Parã puda paara irua juasia iru bɨ. Mapa waaweenáatɨ, Tachi Ak'õrepa parã k'iniara iru bapari perã ipanaarã k'ãyaara.
Jesucristode ijãapatada apataarã awaraarã k'ĩrapite
(Lc 12.8-9)
32 —Eperãpa tau taawa jararu pɨrã ichi Jesucristode ijãapari, mɨa pida jarai: “Mãgɨ́ mëré” mɨ Ak'õre k'ĩrapite ɨt'ari. 33 Mamĩda eperãpa meraru pɨrã mɨde ijãapari, mãgara mɨa pida merait'ee. “Mãgɨ́ mëre-eda” ait'ee mɨ Ak'õre k'ĩrapite ɨt'ari.
Jesús k'aurepa ëreerã t'ãri auk'a p'anada-e
(Lc 12.51-53; 14.26-27)
34 —K'ĩsianáatɨ mɨ cheji na p'ek'au eujãdee eperãarã k'ãiwee p'anapide. Jĩp'a cheji chõopide. 35 Mɨ cheji
‘warra t'ãri auk'a banaamerã chi ak'õre ome, wẽra k'au t'ãri auk'a banaamerã chi nawe ome mãik'aapa ãigu t'ãri auk'a banaamerã chi p'ãk'õre ome. 36 Ma k'aurepa eperãarã t'ãri auk'a para ba-e pait'ee ãchi ëreerã ome.’ (Mi 7.6)
37 ’Eperãpa ichi ak'õre wa chi nawe k'iniara iru bɨ pɨrã mɨ k'inia iru bai k'ãyaara, mëré pa-e pai. Ichiaba eperãpa chi warra wa chi k'au k'iniara iru bɨ pɨrã mɨ k'inia iru bai k'ãyaara, mãgɨ́ mëré pa-e pai. 38 Ma awara mɨde ijãapari k'aurepa eperã piuamaa bɨ pɨrã kurusode piu wãk'a, mãgɨ́ mëré pa-e pait'ee. 39 Eperã piuamaa bɨ pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ piuk'ãri, atuait'ee. Mamĩda eperã piuru pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ eperã piuk'ãri ɨt'aa wãit'ee.
Jesupa jarada ijãapataarãpa ne-inaa pia atadait'ee
(Mr 9.41)
40 —Eperãpa parã auteebaik'ãri, mɨ jida auteebai bɨ mãik'aapa mɨ Ak'õre, mɨ pëida, auk'a auteebai bɨ. 41 Ma awara eperãpa auteebaik'ãri Tachi Ak'õre pedee jarapari, Tachi Ak'õrepa pëida perã, ne-inaa pia atait'ee Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa atapatak'a. Ichiaba auteebaik'ãri eperã t'ãri pia, mãgɨ́ t'ãri pia bairã, ne-inaa pia atait'ee eperã t'ãri pia beerãpa atapatak'a. 42 Ma awara eperãpa teek'ãri pania vaso aba mɨ ome nipaparimaa mãgɨ́ mëré perã, Tachi Ak'õrepa ne-inaa pia ichiaba teeit'ee ma pania teedamaa.