9
Jesupa chiwa bada jɨpada
(Mr 2.1-12; Lc 5.17-26)
Ma t'ẽepai, Jesús barcode bataup'eda, wãji lago k'ĩraik'a eeree. Mãgá ichi p'uurude pacheji. Mama bɨde eperãarãpa jira aneejida eperã chiwa bɨ p'arude. Jesupa k'awaak'ãri ãchia wãara ichide ijãa p'anɨ, ma chiwa bɨmaa mãgaji:
—Warra, t'ãri o-ĩa báji pɨa p'ek'au k'achia oopata jõmaweda wẽpada perã.
Ũk'uru arii p'anadap'edaa Moisepa p'ãda jarateepataarãpa mãga ũridak'ãri, k'ĩsiajida: “Jãgɨpa ik'achia pedeemaa bɨ Tachi Ak'õre ãpɨte. Tachi Ak'õrepapai p'ek'au k'achia wẽpapiyada” ajida. Mamĩda Jesupa k'awaji ãchia k'ĩsia p'anɨ. Mapa iidiji:
—¿Sãap'eda parãpa k'ĩsia k'achia k'ĩsia p'anɨma? aji. Mɨa irumaa jarai: “Pɨa p'ek'au k'achia oopata wẽpajipɨ” maa-e pɨrã jarai: “P'irabáiji mãik'aapa wã́ji”. Mamĩda irua maarepida oo-e pai, Tachi Ak'õrepa oopi-e pɨrã. Mɨa ak'ɨpiit'ee na p'ek'au eujãde mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema k'ap'ɨa pari, Tachi Ak'õre Waibɨapa wẽpapipari eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata.
Mãpai mãgaji ma eperã chiwa bɨmaa:
—¡P'irabáiji! Pɨchi p'aru atáji mãik'aapa wã́ji pɨchi temaa.
Aramãgá ma chiwa bada p'irabaidachi mãik'aapa wãji ichi temaa. Mãga unudak'ãri, eperãarã p'era pɨk'a para beeji mãik'aapa Tachi Ak'õremaa o-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃jida, irua ma eperãmaa mãga ooda perã.
Jesupa Mateo jɨrɨt'erada ichi ome nipapariimerã
(Mr 2.13-17; Lc 5.27-32)
Mamãik'aapa Jesús wãji. Ma wãrude eperã t'ɨ̃jarapatap'edaa Mateo unuji. Su-ak'ɨ baji Cesar-it'ee impuesto p'aapatamãi. Jesupa mãgaji irumaa:
—Mɨ ome nipaparíiji.
Aramãgá bainɨ̃ beep'eda, Jesús ome wãji.
10 T'ẽepai Jesús chi k'õp'ãyoorã ome teeda nek'omaa bak'ãri, impuesto p'epataarã Roma pidaarã rey-it'ee pachejida awaraa eperãarã k'achia-idaa beerã apatap'edaarã ome. Mãɨrã aɨ mesade su-ak'ɨ p'aneejida Jesús ome. 11 Fariseorãpa mãga unudak'ãri, Jesús k'õp'ãyoorãmaa iidijida:
—¿Sãap'eda parã jarateepari nek'omaa bɨma ajida, impuesto p'epataarã ome mãik'aapa awaraa p'ek'au k'achia oopataarã ome?
12 Mãɨrãpa iididap'edaa ũrik'ãri, Jesupa mãgaji:
—Médico pëidak'aa k'ap'ɨa pia beerãmaa. Jĩp'a pëipata k'ayaa beerãmaa. 13 Parã wãdak'ãri, k'ĩsiadapáde aji, nãgɨ́ Ak'õre Ũraa jara k'inia bɨ:
‘Mɨa k'iniara bɨ awaraarã chupɨria k'awaadamerã, ne-animalaarã peedap'eda, paadai k'ãyaara mɨ-it'ee.’ (Os 6.6)
Mãpai Jesupa mãgaji:
—Tachi Ak'õrepa mɨ pëi-e paji t'ãri pia beerã jɨrɨde. Ma k'ãyaara p'ek'au k'achia oopataarã jɨrɨdeta pëiji.
Sãapai nek'oda-ee p'anadaipia bɨ
(Mr 2.18-20; Lc 5.33-35)
14 Mãpai Juan Bautista k'õp'ãyoorã Jesumaa chejida mãik'aapa iidijida:
—Edaare tai, fariseorã ome nek'oda-ee p'aneepata jĩp'a Tachi Ak'õre net'aade k'ĩsiadait'ee. ¿Sãap'eda pɨ k'õp'ãyoorãpa mãga oodak'aama? ajida.
15 Jesupa p'anauji:
—Miak'ãipata fiestade t'ɨ̃ pëidap'edaarã k'ĩra pia-ee p'anadak'aa chi miak'ãiit'ee bɨ ãchi ome bɨ misa. Mamĩda ewari cherude iru ata chedak'ãripɨ, t'ãri p'uapa nek'oda-ee p'aneedait'eeda aji.
Ũraa chiwidi mãik'aapa chonaarãweda p'ãdap'edaa
(Mr 2.21-22; Lc 5.36-39)
16 —Eperã apidaapa p'aru chiwididepema pite aba t'ɨɨik'araa bɨda aji, p'aru sorede parchaait'ee. Mãga ooru pɨrã, chi p'aru chiwidi ãridariit'ee mãik'aapa ma pite auk'a bee-e pait'ee chi p'aru sore ome. 17 Ichiaba vino ewaa juda t'ɨdak'aa ne-e sorede, ma vino baak'ak'ãri, ma ne-e sore jĩadarii perã mãik'aapa chi vino atuadarii perã. Maperã vino ewaa juda t'ɨdaipia bɨ ne-e chiwidide, ma ne-e chi vino ome atuapiamaapa.
Jairo k'au mãik'aapa wẽrapa Jesús p'aru ide t'õbaida
(Mr 5.21-43; Lc 8.40-56)
18 Jesús at'ãri pedeemaa bɨde, judiorã poro waibɨa t'ɨ̃jarapatap'edaa Jairo Jesús k'ĩrapite bedabai nɨ̃ba cheji mãik'aapa mãgaji:
—Et'ewapai mɨ k'au jai-idaajida aji. Mamĩda mɨa k'awa bɨ pɨ cheru pɨrã mɨ ome mãik'aapa pɨ jua bɨru pɨrã iru ɨ̃rɨ, waya chok'ai beeyada aji.
19 Mãpai Jesús wãji chi k'õp'ãyoorã ome ma eperã temaa. 20 Ma wãdade wẽra doce años bi k'ayaa bɨ waamiapa Jesús ãpɨteik'aapa k'ait'a wãp'eda, iru ɨ̃rɨpema p'aru i t'õbait'aaji. 21 Mãga ooji k'ĩsia bada perã iru p'aru i t'õbairupapai jɨpa beei. 22 Mamĩda mãgá t'õbaik'ãri, Jesupa ãpɨtee ak'ɨji mãik'aapa mãgaji ma wẽramaa:
—Wẽra, t'ãri o-ĩa béeji. Pɨa mɨde ijãa bairã, jɨpa beejida aji.
Aramata ma wẽra jɨpa beeji.
23 Maap'eda Jesús ma judiorã poro waibɨa temaa panak'ãri, unuji siru chaapataarã mãik'aapa eperãarã jẽepi ororoo nɨ̃bɨ. 24 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Taawaa uchíatɨ. Na wẽra k'au jai-idaa-e bɨ. Jĩp'a k'ãita bɨda aji.
Mãga ũridak'ãri, arii p'anadap'edaarã ëik'oodachida, Jesús k'ĩra k'awa-ee bɨ jĩak'aapa. 25 Mamĩda Jesupa eperãarã uchiapik'ooji mãik'aapa jai-idaada badamãi t'ĩup'eda, iru jua jita atanaji. Mãpai ma wẽra k'au p'irabaidachi. 26 Maap'eda ma eujãdepemaarã jõmaarãpa k'awaa wãjida Jesupa mãga ooda.
Jesupa tau p'ãriu beerã omé jɨpada
27 Mamãik'aapa uchia wãdade, Jesús t'ẽe tau p'ãriu bee omé bia che wãpachida:
—¡Rey David Warra, tai chupɨria k'awaapáde! ajida.
28 Jesús teeda t'ĩunak'ãri, ma tau p'ãriu beerã auk'a t'ĩujida. Mãpai Jesupa iidiji:
—¿Parãpa ijãa p'anɨk'ã aji, mɨa jɨpai?
P'anaujida:
—Tachi Waibɨa, ijãa p'anɨda ajida.
29 Mãpai Jesupa taumãi t'õbaip'eda, mãgaji:
—Parãpa ijãa p'anɨk'a, mãgá p'aneedapáde aji.
30 Aweda tau eratɨk'oodachida. Mãpai Jesupa jĩp'a mãgaji:
—Mɨa ooda chĩaramaa nepɨrɨnaadapáde aji.
31 Mãga jaraji mĩda, mamãik'aapa uchiarutata Jesupa ooda nepɨrɨ wãpachida ma eujãdepemaarãmaa.
Jesupa pedee atua bada jɨpada
32 Ma tau p'ãriu p'anadap'edaarã uchiarutade, eperãarãpa aneejida eperã pedee atua bɨ Jesumaa. Mãga baji netuara ichi k'ap'ɨade merãtɨa bada perã. 33 Jesupa ma netuara uchiapit'aak'ãri, ma eperã pedee beeji. Mãga unudak'ãri, arii p'anadap'edaarãpa ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa mãgajida:
—¡Israelde waide nãga unudak'aada! ajida.
34 Mamĩda fariseorãpa mãgajida:
—Netuara Poro Waibɨa juapata jãgá netuaraarã uchiapiparida ajida.
Jesupa eperãarã chupɨria k'awaada
35 Jesús nipapachi p'uuru beede mãik'aapa aɨ ik'aawa p'uuru k'aipee beede. Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata te chaa pedee pia jarateepachi k'awaadamerã taarã-e Tachi Ak'õrepa eperãarã p'e bɨit'ee ichi jua ek'ari, ichideerã p'aneedamerã. Ma awara k'ayaa k'ĩra t'ãdoo jɨpapachi. 36 Eperãarã chok'ara see nɨ̃bɨ unuk'ãri, chupɨria k'awaaji, ãra chupɨria, k'ĩra pia-ee para bada perã, oveja chak'eerã ak'ɨpari wẽe chitoonɨk'a. 37 Mãpai chi k'õp'ãyoorãmaa mãgaji:
—Eperãarã chok'ara mɨde waide ijãada-e p'anɨ. Ne-uu audú chau bɨ́k'apɨ p'anɨ. Mamĩda mimiapataarã chok'ara-ee p'anɨ. 38 Mapa ɨt'aa iididapáde aji, ma ne-uu chiparimaa, irua awaraa mimiapataarã pëimerã chi chau bɨ p'ede.