8
Jesupa leprapa k'ayaa bada jɨpada
(Mr 1.40-45; Lc 5.12-16)
Jesús eedeepa edaa chek'ãri, eperãarã chok'ara iru t'ẽe chejida. Mãgá che wãde iru k'ait'a cheji eperã leprapa k'ayaa bɨ. Mãgɨ́ iru k'ĩrapite bedabai nɨ̃ba cheji mãik'aapa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, pɨa k'inia bɨ pɨrã, mɨ k'ayaa wẽpapipáde aji, Ak'õre k'ĩrapite mɨ pia beemerã.
Jesupa juapa t'õbaip'eda, mãgaji:
—¡K'inia bɨda! aji. Jɨpa beepáde aji.
Aramata jɨpa beeji. Mãpai Jesupa mãgaji:
—¡Ũríji! Jaranáaji apidaamaa. Jĩp'a p'aaremaa ak'ɨpináji mãik'aapa Moisepa p'ãdade jara bɨk'a ipana omé atéeji teeit'ee Tachi Ak'õremaa. Mãgá jõmaarãpa pɨ jɨpa beeda k'awadayada aji.
Jesupa Romadepema soldaorã poro mimiapari jɨpada
(Lc 7.1-10; Jn 4.43-54)
T'ẽepai Jesús Capernaum p'uurude panak'ãri, Romadepema soldaorã poro waibɨapa irumaa chupɨria iidi cheji:
—Jesús, mɨ mimiapari k'ayaa bɨda aji. P'oyaa mimik'a-e bɨ mãik'aapa chupɨria nɨ̃bɨda aji, p'uapa.
Jesupa p'anauji:
—Wãit'eeda aji, jɨpade.
Mamĩda ma soldaorã poro waibɨapa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, mɨ pɨ k'ãyaara ek'ariara bɨ. Pɨ mɨ temaa wã-e pɨjida, namãik'aapa pedeeru pɨrã, mɨ mimiapari jɨpa beeit'ee. Mɨ jida waibɨarã jua ek'ari bɨ. Ma awara mɨa soldaorã iru bɨ mɨchi jua ek'ari. Mɨa abaamaa wãpáde ak'ãri, wãpari; awaraamaa chepáde ak'ãri, chepari. Ichiaba mɨ mimiaparimaa ne-inaa oopáde ak'ãri, oonaparida aji.
10 Jesupa mãga ũrik'ãri, p'era pɨk'a beeji ma soldaorã poropa jara bada k'aurepa. Mapa ichi ome nipapataarãmaa mãgaji:
—Mɨa wãarata jararu. Israel pidaarã t'ãide na eperãk'a apida waide unu-e bɨ, iru wãara ijãapari perã. 11 Eperãarã chok'ara chedait'ee ak'õrejĩru uchiapari eereepa mãik'aapa ak'õrejĩru baaipari eereepa. Mãɨrãta Tachi Ak'õre truade su-ak'ɨ p'ana chedait'ee nek'ode Abraham ome, Isaac ome mãik'aapa Jacob ome. 12 Mamĩda chi ɨt'ari p'anadaipia bɨɨrã Ak'õrepa jërek'ooit'eeda aji, taawaa p'ãriudee, atua beerã ome jẽedamerã mãik'aapa k'ida kierrkierree para bamerã p'uapa.
13 Mãga jarap'eda, Jesupa ma soldaorã poromaa mãgaji:
—Wãpáde aji, pɨchi temaa pɨa ijãadak'a uchiada perã.
Aramata chi k'ayaa bada jɨpadachi.
Jesupa Pedro p'ãk'õre jɨpada
(Mr 1.29-31; Lc 4.38-39)
14 Mãpai Jesús wãji Pedro temaa. Mama ununaji Pedro p'ãk'õre k'ayaa bɨ k'ɨamiapa. P'arude baji k'ayaa bada perã. 15 Jesupa iru jua t'õbaik'ãri, ma k'ɨamia tuudachi. Mãpai ma wẽra p'irabaidaip'eda, nek'opiji Jesumaa.
Jesupa k'ayaa beerã chok'ara jɨpada
(Mr 1.32-34; Lc 4.40-41)
16 K'eudaik'ãri, netuara k'ap'ɨade merãtɨa beerã chok'ara aneejida Jesumaa. Pedee jarada abaapa netuaraarã jõmaweda uchiapik'ooji. Ichiaba k'ayaa beerã jõmaweda jɨpak'ooji. 17 Mãga ooji p'asamerã Tachi Ak'õre pedee jarapari Isaíapa chonaarãweda jaradak'a:
‘Irua k'ayaa tachimaa baridap'edaa awara ãyaa ataji mãik'aapa tachi k'ayaa beerã jɨpaji.’ (Is 53.4)
Jesús ome nipa k'inia p'anadap'edaarã
(Lc 9.57-62)
18 Awaraa ewaride Jesupa unuk'ãri eperãarã chok'ara ichi wap'ɨra iru p'anɨ, chi k'õp'ãyoorãmaa jaraji sĩadait'ee lago k'ĩraik'a eeree. 19 Mamĩda wãdai naaweda, Moisepa p'ãda jarateepari k'ait'a cheji mãik'aapa mãgaji:
—Tachi Jarateepari, pɨ ome wã k'inia bɨda aji, chi wãrumaa.
20 Jesupa p'anauji:
—Usap'ã́ yooro te uria iru bee mãik'aapa ipanaarã te iru bee. Mamĩda mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema arajãgaa ni, k'ãipari wẽe. Made k'ĩsíaji jarai naaweda wãara mɨ ome nipa k'inia bɨ wa mãga-e.
21 Awaraa Jesús ome nipadapa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, mɨ jida pɨ ome nipaparii k'inia bɨ. Mamĩda aɨ naaweda, mɨ ak'õre ɨapipáde aji, iru piuk'ãri.
22 Jesupa p'anauji:
—Chepáde aji, mɨ ome mãik'aapa ichiak'au bɨpáde aji, atuadait'eerãpa ãchi piudap'edaarã ɨadamerã.
Jesupa nãu p'usa ome t'umãtɨpida
(Mr 4.35-41; Lc 8.22-25)
23 Ma t'ẽepai Jesús wãji barcode chi k'õp'ãyoorã ome. 24 Mãga nɨde p'usara t'o nɨ̃beeji. P'usapa barco pirubaai wã nipaji. Mãɨmisa Jesús k'ãi baji. 25 Mapa chi k'õp'ãyoorãpa ɨ̃rɨmat'aajida mãik'aapa mãgajida:
—Tachi Waibɨa, ¡tai k'aripáji! ¡Tachi pirubaai wãdapɨ!
26 Jesupa p'anauji:
—¿Sãap'eda p'era jõnɨma? aji. ¡Parã pia ijãada-e p'anɨda! aji.
Mãga jarap'eda, p'irabaidachi mãik'aapa pedeeji nãumaa mãik'aapa p'usamaa. Aweda jõma ip'ii ũu beeji. 27 Mãga unudak'ãri, chi k'õp'ãyoorã ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa ãchi pitapai iidi para beeji:
—¿K'aima ajida, nãgɨ́? Nãu, p'usa paara iru pedee ũripatada ajida.
Eperãarã k'ap'ɨade netuara merãtɨa bada
(Mr 5.1-20; Lc 8.26-39)
28 Jesús chi k'õp'ãyoorã ome panadak'ãri lago k'ĩraik'a eere Gadara eujãde, jãɨra mãu te uriade badadeepa uchiajida eperãarã omé netuara ãchi k'ap'ɨade merãtɨa bee. Ma eperãarã Jesús k'ait'a chejida. Ãchi audú t'ãri k'achia-idaa p'anadap'edaa perã, eperãarã ma ode p'oyaa wãyaadak'aa paji. 29 Jesumaa bia chejida:
—¡Jesús, Ak'õre Waibɨa Warra, tai ome t'ĩunáaji! ¿At'ãri-e weda tai miapide cheji-ek'ã? ajida.
30 Ma k'ait'a sinaarã chok'ara nek'omaa p'anajida. 31 Mapa netuaraarãpa Jesumaa chupɨria iidijida ma sinaarã k'ap'ɨade t'ĩupimerã.
32 Aramãgá Jesupa jaraji mamaa wãdamerã. Mãpai ma netuaraarã ma eperãarã k'ap'ɨadeepa uchiak'oodachida mãik'aapa sinaarã k'ap'ɨade t'ĩudachida. Aramata sinaarã jõmaweda p'irak'oodachida ee k'õot'ari jira bɨdee. Mata lagode baainajida mãik'aapa ɨ̃yapa jɨ̃ak'oodachida.
33 Ma sinaarã jɨ̃a p'anadap'edaarãpa mãga unudak'ãri, p'irak'oodachida p'uurudee. Nepɨrɨnajida ãchia unudap'edaa ma netuara merãtɨa p'anadap'edaarã ome. 34 Mãpai p'uuru pidaarã jõmaweda chejida mãik'aapa Jesumaa chupɨria iidijida ãchi eujãdeepa wãmerã.