17
Jesús k'ĩra awaradaida
(Mr 9.2-13; Lc 9.28-36)
K'ãima seismaa Jesús wãji ee ɨt'ɨa bɨ nok'ode. Ichi ome ateeji Pedro, Santiago mãik'aapa chi ɨ̃pema Juan. Mama ãra taide Jesús k'ĩra awaradachi. Ichi k'ĩra urua nɨ̃beeji ak'õrejĩruk'a mãik'aapa chi p'aru t'o-t'oo uchiterreedachi. Mãga nɨde chi k'õp'ãyoorãpa unujida chonaarãweda p'anapatap'edaarã Moisés jaure mãik'aapa Elías jaure pedeemaa p'anɨ Jesús ome. Mãpai Pedropa mãgaji Jesumaa:
—¡Tachi Waibɨa, pia bɨ nama p'anadait'ee pɨ ome! Pɨa k'inia bɨ pɨrã, mɨa ooyada aji, te chak'eerã õpee; aba pɨ-it'ee, aba Moise-it'ee, chi apema Elia-it'ee.
Pedro at'ãri mãgá pedeemaa bɨde, jɨ̃arara t'o-t'oo ɨ̃daa bɨpa ãchi aneu cheji. Madeepa Tachi Ak'õrepa pedeeji:
—Nãgɨda aji, mɨ Warra k'inia; mɨa jɨrɨt'erada. Irua mɨ t'ãri o-ĩapipari. Ũrítɨ iru pedee.
Mãga ũridak'ãri, ãchobeepa Jesús k'õp'ãyoorã bedabaik'oodachida tau bɨɨrɨ eujãde t'õbairutamaa. Mamĩda Jesús ãra k'ait'a chep'eda, t'õbaik'ooji mãik'aapa mãgaji:
—P'irabáitɨ. Ãchobeenaadapáde aji.
Ak'ɨdak'ãri, ãchi ik'aawa apida unuda-e paji; Jesús aupaita ãchi ome baji.
Eedeepa cherutade Jesupa mãgaji:
—Parãpa unudap'edaa nepɨrɨnaadapáde aji, apidaamaa mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema piup'eda, chok'ai p'irabai naaweda.
10 Mãpai chi k'õp'ãyoorãpa Jesumaa iidijida:
—¿Sãap'eda Moisepa p'ãda jarateepataarãpa jarapatama ajida, chonaarãwedapema Elías naapɨara cheit'ee, Tachi Ak'õrepa pëiit'ee bɨ chei k'ãyaara?
11 Jesupa p'anauji:
—Wãarata jara p'anɨ Elías naapɨara cheit'eeda adak'ãri mãik'aapa ne-inaa jõmaweda pia ooit'eeda adak'ãri, eperãarãpa auteebaidamerã iru t'ẽe cheru. 12 Mɨa jara bɨ: Elías jĩak'aa cheji. Mamĩda ãchia iru k'awada-e paji. Mapa ãchia oo k'iniata oojida iru ome. Ma awara auk'a oodait'ee mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema ome.
13 Mãpai chi k'õp'ãyoorãpa k'awaajida Jesús pedee baji Juan Bautistade.
Jesupa netuara merãtɨa bada uchiapit'aada
(Mr 9.14-29; Lc 9.37-43)
14 Jesús, Pedro, Santiago mãik'aapa Juan pachedak'ãri eperãarã see nɨ̃badamãi, eperã bedabai nɨ̃ba cheji Jesús k'ĩrapite mãik'aapa mãgaji:
15 —Tachi Waibɨa, mɨ warra chupɨria k'awáaji. Audú chupɨria nɨ̃bɨ. Wawadaipari mãik'aapa at'apai t'ɨpɨtaude maa-e pɨrã toida baainapari. 16 Nama aneejida aji, pɨ k'õp'ãyoorãmaa. Mamĩda ãrapa p'oyaa jɨpada-e pajida aji.
17 Mãpai Jesupa p'anauji:
—Aai, eperãarã, ¿at'ãrita mɨde ijãada-e p'anɨk'ã? ¡Ijãadak'aarã́k'apɨ p'anɨ! ¿Jõmasaa taarãit'ee parã ome ijãarutamaa? Anéetɨ ma warra.
18 Mãpai Jesupa ma netuara ɨtrɨat'aap'eda, uchiapit'aaji ma warra k'ap'ɨadeepa. Aweda jɨpadachi.
19 Maap'eda awaraarã wẽ-e pak'ãri, chi k'õp'ãyoorãpa Jesumaa iidijida:
—¿Sãap'eda taipa ma netuara p'oyaa uchiapida-e pajima? ajida.
20 Jesupa mãgaji:
—Parãpa ijãada-e p'anadairã p'oyaa uchiapida-e paji. Mɨa wãarata jararu. Mostaza tau ma-ãri bɨk'a, mãga pɨk'a parãpa ma-ãri pida ijãarutara, jaradai ara bɨ eemaa: “Jãmãik'aapa uchiap'eda, awara ãyaa wã́ji” mãik'aapa parãpa jaradak'a ma ee ãyaa wãi. Mɨa parã k'aripak'ãri, parãpa ne-inaa jõma oodai. 21 [Nek'o-ee ɨt'aa t'ɨ̃ bɨpapai mãgee netuara uchiapiparida aji.]
Jesupa waya jarada ichi peedait'ee
(Mr 9.30-32; Lc 9.43-45)
22 At'ãri ãchi jõmaweda Galilea eujãde nidade, Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Eperãpa mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, k'achia beerã juade baaipiit'ee mãik'aapa 23 ãchia mɨ peepit'aadait'ee. Mamĩda ewari õpeemaa chok'ai p'irabaiit'eeda aji.
Mãga ũridak'ãri, k'ĩra pia-ee para beeji.
Tachi Ak'õre te waibɨa-it'ee impuesto p'aadap'edaa
24 Jesús chi k'õp'ãyoorã ome panadak'ãri Capernaum p'uurude, Tachi Ak'õre te waibɨa-it'ee impuesto p'epataarãpa Pedromaa iidi chejida:
—¿Pɨ poro waibɨapa impuesto p'aaparik'ã ajida, Tachi Ak'õre te waibɨa-it'ee?
25 Pedropa p'anauji:
—P'aaparida aji.
Maap'eda Pedro t'ĩuk'ãri Jesús badamãi, Jesús naapɨara pedeeji:
—Simón, ¿k'ãata k'ĩsia bɨma? aji. ¿K'airãmaa impuesto p'aapipatama aji, na p'ek'au eujãdepema reyrãpa; ãchi jua ek'ari p'anɨɨrãmaa wa k'ĩra tewaraarãmaa?
26 Pedropa p'anauji:
—K'ĩra tewaraarãmaa.
Mãpai Jesupa maaji:
—Mãgara ãchi jua ek'ari p'anɨɨrãpa impuesto p'aadaik'araa bɨ. 27 Mamĩda tachi ãpɨte ik'achia jaranaadamerã, wã́ji lagodee to-ɨade. Naapɨara chik'o peeru it'aide unuit'ee p'arat'a tau aba. Ma p'arat'apa impuesto p'aanapáde aji, mɨ pari mãik'aapa pɨchi k'ap'ɨa pari.