16
Ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa unu k'inia p'anadap'edaa
(Mr 8.11-13; Lc 12.54-56)
Mama p'anɨde fariseorã saduceorã ome chejida Jesumaa. Iru ɨmɨatee k'inia p'anadap'edaa perã, iidijida ne-inaa oomerã Tachi Ak'õrepapai oopari ak'ɨpimerã wãara ichi Tachi Ak'õrepa pëida.
Mãpai Jesupa p'anauji:
—K'ewaraa parãpa jarapata: “Eu pia wãit'ee, pajã p'oree wã perã.” Ichiaba tap'eweda jarapata: “Idi eu k'achia bait'ee pajã p'oree nɨ̃bairã mãik'aapa jɨ̃ararara nɨ̃bairã.” Parãpa mãgá pajã ak'ɨ p'anɨpa eu k'achia wa eu pia k'awa p'anɨ pɨrã, ¿sãap'eda ne-inaa nãgaweda p'asamaa bɨ k'awada-e p'anɨ? Ɨ̃rapemaarã t'ãri k'achia-idaa p'anɨ Tachi Ak'õrede ijãadak'aa perã. Iidi p'anɨ mɨa oomerã ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Mamĩda mɨa mãga oo-e pait'ee. Jĩp'a Tachi Ak'õrepa ooit'eeda aji, ichia oodak'a Jonás ome.
Mãga jarap'eda, ãchi atabëiji.
Jesupa jarada fariseorãpa oopatak'a oonaadamerã
(Mr 8.14-21)
Lago k'ĩraik'a eere panadak'ãri, k'irãpajida pan aneeda-e padap'edaa. Ma t'ẽepai Jesupa mãgaji ãchimaa:
—¡Ũrítɨ! K'ĩra k'awaa nipapatáatɨ fariseorã pan, saduceorã pan k'onaadamerã, ãchi levadura k'achia bairã.
Mãga ũridak'ãri, chi k'õp'ãyoorã ãchi pitapai pedee para beeji:
—¡Pan aneeda-e paji! Mãga jarajida irua jara k'inia bada k'awada-e p'anadap'edaa perã.
Jesupa k'awaji ãrapa k'ĩsiadap'edaa. Mapa mãgaji:
—¿Sãap'eda pan wẽe p'anɨda a p'anɨma? ¿At'ãri ijãada-e p'anɨk'ã? aji. ¿At'ãri k'awada-e p'anɨk'ã mɨa jaratee k'inia bɨ? ¿K'irãpada-e p'anɨk'ã pan joisomaadeepa ɨmɨk'ĩraarã cinco milmaa k'opida mãik'aapa parãpa chi beeda k'oraa sietede p'e atadap'edaa? 10 Maa-e pɨrã ¿k'irãpada-e p'anɨk'ã pan sietedeepa jedepida ɨmɨk'ĩraarã cuatro milmaa mãik'aapa parãpa chi beeda k'oraa sietede p'e atadap'edaa? 11 ¿Sãap'eda mɨa jarada k'awada-e p'anɨma? aji. Mɨa pande pedee-e paji jarak'ãri k'onaadamerã fariseorã pan saduceorã pan ome, ãchi levadura k'achia bairã.
12 Mãpai k'awaajida Jesupa jara-e baji levadura jĩp'aade, pan jĩp'aa k'onaadamerã. Jara baji ijãanaadamerã fariseorãpa jarateepata saduceorãpa jarateepata ome.
Pedropa jarada Jesús Tachi Ak'õre Warra
(Mr 8.27-30; Lc 9.18-21)
13 Cesarea de Filipo p'uuru k'ait'a panak'ãri, Jesupa iidiji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—¿K'aita chi Eperã Ak'õre Truadepema a p'anɨma aji, eperãarãpa?
14 P'anaujida:
—Ũk'uruurãpa jara p'anɨ pɨ Juan Bautista, piup'eda p'irabaida. Awaraarãpa jara p'anɨ pɨ Elías maa-e pɨrã Jeremías maa-e pɨrã awaraa Ak'õre pedee jarapari.
15 Mãpai Jesupa iidiji:
—Parãpárama, ¿mɨ k'aima adaima? aji.
16 Simón Pedropa p'anauji:
—Pɨ Cristoda aji; Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã. Pɨ Tachi Ak'õre Waibɨa ichita chok'ai bapari Warra.
17 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¡Simón, Juan warra, pɨ t'ãri o-ĩa bɨda aji, eperã apidaapa pɨmaa mãga k'awapi-e pada perã! Jĩp'a mɨ Ak'õre ɨt'ari bɨpata mãga k'awapiji. 18 Mɨa jara bɨ: Pɨ t'ɨ̃jaradait'ee Pedro; jara k'inia bɨ “mãu”. Mãu ɨ̃rɨ te oopatak'a pia beemerã, mãga pɨk'a pɨa et'ewa jarada eperãarãpa jaradak'ãri, mɨchideerã p'aneedait'ee. Mãga p'aneedak'ãri, ichita chok'ai p'anapataadait'ee, piuruta pɨjida. 19 Llave teepatak'a puerta ewadamerã, mãga pɨk'a mɨa pɨ k'aripait'ee eperãarã p'anapimerã Tachi Ak'õre jua ek'ari, mãgá ichideerã p'aneedamerã mãik'aapa ichi truadee wãdamerã. Na p'ek'au eujãde bɨ misa, pɨa ne-inaa oopi-e bɨ pɨrã ichideerãmaa, Tachi Ak'õrepa auk'a oopi-e pait'ee. Jõdee ne-inaa oopi bɨ ichideerãmaa, irua auk'a oopiit'ee.
20 Maap'eda Jesupa jaraji chi k'õp'ãyoorãmaa awaraarãmaa nepɨrɨnaadamerã ichi Cristo, Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã.
Jesupa ichi peedait'eeda ada
(Mr 8.31-33; Lc 9.21-22)
21 Maadamãiipa Jesupa jaramaa beeji chi k'õp'ãyoorãmaa ichi wãit'ee Jerusalendee. Mama judiorã poro waibɨarãpa, p'aareerã poroorãpa mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãpa iru miapidait'ee mãik'aapa peepit'aadait'ee. Mamĩda ewari õpeemaa chok'ai p'irabaiit'ee.
22 Mãga ũrik'ãri, Pedropa Jesús awara ãyaa ateeji mãik'aapa ɨtrɨamaa beeji:
—¡Tachi Ak'õrepa mãga k'inia-e! ¡Pɨmaa mãga oopi-eda! aji.
23 Mãpai Jesús p'ɨrrabaiji mãik'aapa Pedromaa mãgaji:
—¡Mɨ ik'aawaapa ãyaa wã́ji, Satanapa mãga jarapida perã! ¿Pɨa mɨ wãpiamaata bɨk'ã? Mãgara k'ĩsia-e bɨ Tachi Ak'õrepa k'ĩsia bɨk'a. Jĩp'a k'ĩsiamaa bɨda aji, eperãarãpa k'ĩsiapatak'a.
Sãga nipapataadai Jesús ome
(Mr 8.34–9.1; Lc 9.23-27)
24 Maap'eda, Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Eperã mɨ ome nipa k'inia bɨ pɨrã, k'ĩsiaik'araa bɨ ichia ne-inaa oo k'inia bɨdepai. Ichi kuruso ãp'aipia bɨ eperã peenadait'eek'a. Pia jarait'eera, ooipia bɨ mɨa oopi bɨk'a, ma k'aurepa miapiruta pɨjida piurumaa. 25 Eperã piuamaa bɨ pɨrã mɨde ijãapari k'aurepa, mãgɨ́ piuk'ãri, atuait'ee. Mamĩda eperã mɨde ijãapari k'aurepa piuru pɨrã, ɨt'aa wãit'ee ichi piuk'ãri. 26 ¿K'ãare piata baima eperãpa na p'ek'au eujãde nɨ̃bɨ jõmaweda ataru pɨrã, mamĩda piup'eda chok'ai p'irabai-e pɨrã Ak'õre eujãde? Maa-e pɨrã, ¿k'ãata teeima Tachi Ak'õremaa ɨt'aa wãpimerã? 27 Mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepemapa mɨ Ak'õre k'ĩra wãree unupiit'ee, ɨt'ariipa chek'ãri iru angeleerã ome. Maapaita ak'ɨit'ee na p'ek'au eujãdepemaarãpa oopata mãik'aapa jarait'ee pia wa k'achia. Ne-inaa pia ooit'ee chi ne-inaa pia oodap'edaarãmaa. Jõdee k'achiadee pëiit'ee chi ne-inaa k'achia oopatap'edaarã. 28 Mɨa wãarata jararu. Nama p'anɨɨrã ũk'uru piudai naaweda, unudait'ee mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, reyk'a pacheru.