15
Judiorãpa ãchi k'ĩsiadoopa jarateedap'edaa
(Mr 7.1-13)
Maapai ũk'uru fariseorã mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarã pachejida Jerusalendeepa. Jesumaa iidijida:
—¿Sãap'eda pɨ k'õp'ãyoorãpa ooda-e p'anɨma ajida, tachi chonaarãpa chonaarãweda oopatap'edaak'a? ¿Sãap'eda nek'odai naaweda, ãchi jua sɨɨdak'aama ajida, tachi chonaarãpa jarateedap'edaak'a?
P'anau k'ãyaara, Jesupa iidiji:
—¿Sãap'eda parãpa oodak'aama aji, Tachi Ak'õrepa jara bɨk'a? Ma k'ãyaara chonaarãweda oopatap'edaak'a oo k'inia p'anapata. Tachi Ak'õrepa jaraji:
‘Pɨchi ak'õre mãik'aapa pɨchi nawe k'inia iru baparíiji mãik'aapa ãra pedee ũriparíiji.’ (Ex 20.12)
Ma awara jaraji:
‘Warrapa ik'achia jararu pɨrã ichi ak'õremaa wa ichi nawemaa, peet'aadaipia bɨ.’ (Ex 21.17)
Mamĩda parãpa jarateepata eperãpa jarai chi ak'õremaa wa chi nawemaa: “Pɨ p'oyaa k'aripa-epɨ, jõma mɨa iru bɨ primisiak'a teeda perã Tachi Ak'õremaa.” Eperãpa mãga jarak'ãri, pia bɨda apata, chi ak'õreerã k'aripanaamerã. Mamĩda parãpa mãga jarateedak'ãri, jarateemaa p'anɨ piara bɨ oodait'ee pãchia jarapatak'a, Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a oodai k'ãyaara. ¡Tachi Ak'õre Ũraa yiaraa iru p'anɨ! ¡Seewata Tachi Ak'õrede ijãapataarãda apata! Chonaarãweda Ak'õre pedee jarapari Isaíapa parã ãpɨte wãara pedee baji jarak'ãri:
‘Na eperãarãpa mɨ k'inia iru p'anɨda apata it'aipa. Mamĩda ãchi t'ãripa wãara mɨ k'iniada-e p'anɨ. Páripɨ mɨ k'ĩrapite ɨt'aa t'ɨ̃pata, oo k'inia p'anapata perã eperãarãpa jara p'anɨk'a, mɨa jara bɨk'a oodai k'ãyaara.’ (Is 29.13)
Ne-inaa tachi k'achia beepipari Ak'õre k'ĩrapite
(Mr 7.14-23)
10 Maap'eda, Jesupa eperãarã t'ɨ̃ p'e ataji mãik'aapa mãgaji:
—Ũrítɨ k'awaadamerã mɨa jararu. 11 Chik'o k'odak'ãri, tachi k'ap'ɨade edú banapari. Ma chik'o k'odap'edaa k'aurepa tachi k'achia p'aneedak'aa Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Ma k'ãyaara, ne-inaa eperã t'ãrideepa uchiarúpata, k'achia beepiparida aji.
12 Mãpai chi k'õp'ãyoorã Jesús k'ait'a chedap'eda, iidijida:
—¿K'awa-e bɨk'ã ajida, fariseorãpa ma pedee ũridak'ãri, k'ĩrau p'aneedap'edaa?
13 Jesupa p'anauji:
—Mɨ Ak'õre ɨt'ari bɨpa pak'uru uu-e pada ẽt'ak'oodait'eeda aji, chi k'arra paara. 14 Ichiak'au bɨ́tɨ ma tau p'ãriu pɨk'a beerãpa awaraa tau p'ãriu pɨk'a beerã jarateedamerã. Tau p'ãriu bɨpa awaraa tau p'ãriu bɨmaa o jarateeru pɨrã, omeeweda uriade baainadait'eeda aji.
15 Mãpai Pedropa Jesumaa mãgaji:
—Pɨa nepɨrɨda eperãarãmaa taimaa jarateepáde aji.
16 Jesupa p'anauji:
—¿Parãpa pida k'awada-ek'ã aji, k'ãata jara k'inia bɨ? 17 Ne-inaa jõmaweda t'ĩuru eperã it'aide bide banapari, maap'eda uchiapari. 18 Mamĩda pedee k'achia it'aideepa uchiaru iru t'ãrideepa uchiada. Mapata eperã k'achia beepipari Tachi Ak'õre k'ĩrapite. 19 Eperã t'ãrideepa nãgee k'ĩsia k'achia uchiaparida aji: chĩara peeit'ee; miak'ãi bɨ awaraarã ome k'ãiit'ee; p'ek'au ooit'ee awaraarã ome; nechɨait'ee; seewa jarait'ee; ik'achia jarait'ee; jãgee k'ĩsia. 20 Mãgee k'ĩsia k'aurepata eperã k'achia beepipari Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Mamĩda nek'oit'ee jua sɨɨ-ee chonaarãweda tachi chonaarãpa oopatap'edaak'a apidaamaa k'achia beepik'aa.
Wẽra judio-ee bɨpa Jesude ijãada
(Mr 7.24-30)
21 Mamãik'aapa Jesús wãji Tiro p'uuru mãik'aapa Sidón p'uuru k'ait'a bɨmaa. 22 Canaán eujãdepema wẽra bapachi ma eujãde. Mãgɨpa Jesús unuk'ãri, irumaa chupɨria iidi cheji:
—Tachi Waibɨa, Rey David Warra, ¡mɨ chupɨria k'awáaji! ¡Mɨ k'au k'ap'ɨade netuara merãtɨa bɨda! aji.
23 Mamĩda Jesupa p'anau-e paji. Mãpai chi k'õp'ãyoorã k'ait'aara chedap'eda, Jesumaa mãgajida:
—Jarapáde ajida, jã wẽramaa ãyaa wãmerã, tachi t'ẽe bia cheru perã.
24 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Tachi Ak'õrepa mɨ pëijida aji, k'aripamerã Israel pidaarã, ovejaarã atua p'anɨk'a p'anadairã.
25 Mamĩda ma wẽra bedabai nɨ̃banaji Jesús k'ĩrapite mãik'aapa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, ¡mɨ k'aripáji!
26 Mãpai Jesupa p'anauji:
—Pia-e bɨ warrarã chik'o jãri atait'ee mãik'aapa usaarãmaa teebaibɨit'ee. Naapɨara judiorãmaa ita-aria chupɨria iidipipáde aji.
27 Ma wẽrapa mãgaji:
—Wãarapɨ, Tachi Waibɨa. Mamĩda usaarãpa paara k'opata chipari mesadeepa baaida juajãra. Mapa, mɨ judio-e mĩda, pɨmaa chupɨria iidi bɨda aji.
28 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Wẽra, ¡pɨa wãara ijãa bɨda! aji. Oojida aji, pɨchia k'inia badak'a.
Aramata ma wẽrapa k'au iru bada jɨpa beeji.
Jesupa k'ayaa beerã chok'ara jɨpada
29 Jesús mamãik'aapa uchiak'ãri, wãji Galilea Lago idee. Mama bɨde ee nok'odee wãji mãik'aapa su-ak'ɨ beeji. 30 Eperãarã seedachida irumãi. Aneepachida bɨɨrɨ chiwa beerã; tau p'ãriu beerã; jua k'achia beerã; pedee atua beerã; awaraa k'ayaa beerã ome. Ma jõmaweda Jesús bɨɨrɨmãi bɨ chepachida. Mãpai ichia jɨpak'ooji. 31 Eperãarã ak'ɨtrua para beeji unudak'ãri pedee atua p'anadap'edaarã pedee jĩwaa para bee; jua k'achia beeda jɨpa bee; bɨɨrɨ chiwa beeda ãchi bɨɨrɨpa nĩutee; tau p'ãriu p'anadap'edaarã unu bee. Ma jõma unudak'ãri, o-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃ p'aneejida Israel pidaarã Ak'õre Waibɨamaa.
Jesupa eperãarã cuatro mil nek'opida
(Mr 8.1-10)
32 Jesupa chi k'õp'ãyoorã t'ɨ̃ p'eji mãik'aapa mãgaji:
—Mɨa na eperãarã chupɨria k'awaa bɨda aji, k'ãima õpee p'anadairã nama mɨ ome nek'oda-ee. Ãyaa pëi k'inia-e bɨda aji, ewaa ode wãdade k'ap'ɨa t'ũmaadaridai jĩak'aapa.
33 Mãpai chi k'õp'ãyoorãpa mãgajida:
—Mamĩda ¿sãma taipa unudayama ajida, chik'o na eperãarã chok'ara-it'ee, nama eperãarã wẽ-e perã taimaa chik'o neto pëidamerã?
34 Jesupa ãchimaa iidiji:
—¿Pan jõmasaa iru p'anɨma? aji.
P'anaujida:
—Iru p'anɨda ajida, pan siete, chik'o chok'ara-ee.
35 Mãpai Jesupa eperãarãmaa jaraji eujãde su-ak'ɨ p'aneedamerã. 36 Maap'eda ma pan siete chik'o ome juade ataji mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃ji gracias jarait'ee Tachi Ak'õremaa. Ma pan k'õrak'ook'ãri, chok'ara eepadachi. Mãpai chi k'õp'ãyoorãpa eperãarãmaa jedenajida. 37 Jõmaarãpa k'ojida bi jãwaadarutamaa. Ma pan pite chik'o ome nɨ̃beeda p'ejida k'oraa siete. 38 Chi nek'odap'edaarã ɨmɨk'ĩraarã cuatro mil paji; wẽraarã, warrarã juasiada-ee. 39 Maap'eda Jesupa eperãarã pëiji ãchi temaa mãik'aapa barcode bataup'eda, wãji Magadán eujãdee.