14
Juan Bautista piuda
(Mr 6.14-29; Lc 9.7-9)
Maapai Galilea eujãdepema poro waibɨa t'ɨ̃jarapachida Herodes. Ichia ũrik'ãri Jesupa oo bɨ, ichi ek'ariirãmaa mãgaji:
—¿Mãgɨ́ Juan Bautista-epaa, piup'eda p'irabaida? Maperãpɨ oopari ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa.
Aɨ naaweda Herodepa Juan jɨ̃ atapiji mãik'aapa carcelde t'ɨpit'aaji. Mãga ooji chi ɨ̃pema Filipo wẽra Herodías k'aurepa. Aɨ naaweda Juanpa Herodemaa mãgaji: “Pɨa p'ek'au k'achia oomaa bɨda aji, pɨ ɨ̃pema wẽra iru bairã pɨchi wẽrak'a.”
Mãga ũrik'ãri, Herodepa Juan pee k'inia bapachi. Mamĩda mãga oo-e paji eperãarã waawee bada perã. Jõmaarãpa ijãajida Juan Tachi Ak'õre pedee jarapari paji.
Mamĩda ewari aba Herodepa jara pëiji eperãarã chedamerã ichi t'oda fiesta oode. Ma fiesta o-ĩa oo jõnɨ misa, Herodías k'au pëirade cheji see nɨ̃badaarã taide. Mãga unuk'ãri, Herodes audupɨara o-ĩadachi. Maperã jaraji ma awẽramaa:
—Tachi Ak'õre k'ĩrapite mɨa juraa bɨ teeit'ee pɨchia iidiruta.
Mãpai chi nawepa jaradak'a jaraji:
—Ɨ̃raweda Juan Bautista poro mɨ-it'ee p'arat'ude teepáde aji.
Mãga ũrik'ãri, Rey Herodes k'ĩra pia-eedachi. Mamĩda Tachi Ak'õre k'ĩrapite mãik'aapa jõmaweda arii p'anadap'edaarã k'ĩrapite juraada perã, 10 jaraji chi ek'ariirãmaa Juan poro t'ɨap'e atanadamerã carcelde. 11 Mãga oojida. Ma awẽra nawepa jaradak'a aneejida p'arat'ude mãik'aapa teejida ma awẽramaa. Mãpai ichia teenaji chi nawemaa.
12 Juan k'õp'ãyoorãpa ũri atadak'ãri iru peedap'edaa, chejida iru k'ap'ɨa ɨanadait'ee. Maap'eda jaranajida Jesumaa.
Jesupa eperãarã cinco mil nek'opida
(Mr 6.30-44; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14)
13 Jesupa Juan piuda ũrik'ãri, barcode t'ɨmɨ́ wãji eperãarã mak'ɨara wẽemaa. Mamĩda eperãarãpa k'awaadak'ãri, t'ẽe wãjida ode. 14 Jesús barcodeepa batauk'ãri, eperãarã chok'ara unuji. Mapa ãra chupɨria k'awaaji mãik'aapa ode wãdap'edaarãpa k'ayaa beerã ateedap'edaa jɨpak'ooji. 15 K'eu wãda perã chi k'õp'ãyoorã ichi k'ait'a chedap'eda, mãgajida:
—K'eu wãpɨ; nama te wẽ-epɨ. Mapa eperãarã pëipáde ajida, p'uuru beemaa chik'o netonadamerã.
16 Jesupa p'anauji:
—Ãra ãyaa wãdaik'araa bɨ. Parãpa chik'o téetɨ k'odamerã.
17 Mãpai mãgajida:
—Mamĩda taipa iru p'anɨda ajida, pan joisomaa mãik'aapa chik'o omé; mãgɨ́ aupai.
18 Jesupa p'anauji:
—Mɨmaa aneedapáde aji.
19 Mãpai Jesupa jaraji eperãarã su-ak'ɨ p'aneedamerã eujãde p'ũajara ɨ̃rɨ. Maap'eda jita ataji ma pan joisomaa chik'o omee ome mãik'aapa ɨt'aa ak'ɨp'eda, gracias jaraji Tachi Ak'õremaa. Ma pan k'õrak'ook'ãri, chok'ara eepadachi. Mãpai chi k'õp'ãyoorãpa eperãarãmaa jedenajida. 20 Jõmaweda nek'ojida bi jãwaa p'aneerutamaa. Ma pan pite chik'o ome nɨ̃beeda p'ejida k'oraa docena aba. 21 Chi nek'odap'edaarã ɨmɨk'ĩraarã cinco mil paji, wẽraarã, warrarã juasiada-ee.
Jesús pania ɨ̃rɨ t'ɨa nipada
(Mr 6.45-52; Jn 6.16-21)
22 Ma t'ẽepai Jesupa chi k'õp'ãyoorã barcode bataupiji ichi naa lago sĩadamerã. Mãga ooji ãra k'ĩraik'a eere panadamerã, ichia eperãarã pëiru misa ãchi temaa. 23 Eperãarã erreuk'oodaidak'ãri, Jesús ituaba wãji ee nok'odee ɨt'aa t'ɨ̃de. Mama bɨde k'eudachi. 24 Mãɨmisa chi barcode wãdap'edaarã tok'esá panadak'ãri, p'usara nɨ̃beeji, ãchimaa nãu p'ua nɨ̃bada perã. 25 Taujaaweda Jesús chi k'õp'ãyoorãmaa t'ɨa wã nipaji pania ɨ̃rɨ. 26 Chi k'õp'ãyoorãpa mãga unudak'ãri, p'eradachida mãik'aapa ãchobeepa biajida:
—¡Netuarada! ajida.
27 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¡P'eranáatɨ! ¡Mɨda! aji.
28 Mãpai Pedropa mãgaji:
—Tachi Waibɨa, wãara pɨ pɨrã, pɨmaa mɨ wãpipáde aji, pania ɨ̃rɨ.
29 Jesupa:
—Chepáde, aji.
Mãpai Pedro toida bataup'eda, t'ɨa wãji pania ɨ̃rɨ Jesumaa. 30 Mamĩda nãu audú p'ua nɨ̃bɨ unuk'ãri, ãchobeedachi mãik'aapa pirubaai wãji. Mãpai biaji:
—Tachi Waibɨa, ¡mɨ k'aripáji!
31 Aramata Jesupa juade jita ataji mãik'aapa mãgaji:
—¿At'ãri pɨa ijãa-e bɨk'ã? aji. ¿Sãap'eda pia ijãa-e bɨma? aji.
32 Barcode bataudak'ãri, nãu p'ua-edachi mãik'aapa p'usa t'umãtɨdachi. 33 Mãpai ma barcode nipadap'edaarã Jesús k'ĩrapite bedabaik'oodachida mãik'aapa mãgajida:
—¡Wãarada ajida, pɨ Tachi Ak'õre Warra!
Jesupa k'ayaa beerã chok'ara jɨpada Genesaret eujãde
(Mr 6.53-56)
34 Mata panajida lago k'ĩraik'a eere mãik'aapa wiibainajida Genesaret eujãde. 35 Ariipemaarãpa Jesús pacheru k'awaadak'ãri, ma eujãdepema jõmaarãmaa jara pëijida. Mapa k'ayaa beerã ateepachida irumaa 36 mãik'aapa chupɨria iidipachida ichi p'aru ide pɨjida t'õbaipimerã. Mãgá chi t'õbaidap'edaarã jɨpa p'aneejida.