19
Jesupa jarateeda miak'ãi p'anɨɨrã mia amaanaadamerã
(Mr 10.1-12; Lc 16.18)
Ma pedee jarap'eda, Jesús wãji Galilea eujãdeepa. Panaji Judea eujãde, Jordán to k'ĩraik'a eere. Eperãarã chok'ara wãjida Jesús t'ẽe. Mãgá irua ãchi k'ayaa jɨpak'ooji.
Mama fariseorã ũk'uru irumaa chejida. Moisepa p'ãda merapii jĩak'aapa, iidijida:
—¿Ɨmɨk'ĩrapa ichi wẽra ichi k'inia amaaipia bɨk'ã? ajida.
Jesupa p'anauji:
—¿Tachi Ak'õre Ũraa p'ã bɨde parãpa nãga leeda-e p'anɨk'ã? aji. Na eujã ook'ãri,
‘Ooji ɨmɨk'ĩra mãik'aapa wẽra’. (Gn 1.27)
‘Mapa ɨmɨk'ĩrapa atabëiit'ee chi ak'õre chi nawe ome, araa p'anapataadait'ee chi wẽra ome. Mãgá eperã omee weda eperã apai pɨk'a p'aneedait'ee.’ (Gn 2.24)
Eperã omé p'anɨ mĩda, jĩp'a eperã apai pɨk'a p'aneepata. Mapa Tachi Ak'õrepa eperãarã omé araa papik'ãri, apidaapa amaapidaik'araa bɨda aji.
Mãpai ma fariseorãpa iidijida:
—Mãgara, ¿sãap'eda Moisepa jarajima ajida, wẽra amaaru pɨrã, mia amaada k'art'a p'ã teeipia bɨ jëret'aadai naaweda?
Jesupa p'anauji:
—Mãga jaraji parã k'ɨɨrɨ k'isua p'anadairã. Moisepa pãchi wẽra amaapiji. Mamĩda Tachi Ak'õrepa na eujã ewaa ook'ãri, mãga-e paji. Mɨa jara bɨ: Eperãpa amaat'aaru pɨrã chi wẽra awaraa ɨmɨk'ĩra ome bɨ-eeta, maap'eda awaraa wẽra ome miak'ãiru pɨrã, p'ek'au oomaa bɨda aji, ma t'ẽepema wẽra ome.
10 Mãpai chi k'õp'ãyoorãpa mãgajida:
—Mãga pɨrã, ɨmɨk'ĩra miak'ãik'araa bɨda ajida, wẽra ome.
11 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Jõmaarãpa k'awada-e mɨa et'ewa jarada. Jĩp'a k'awadait'ee Tachi Ak'õrepa k'awapi k'inia bɨɨrãmaa. 12 Edaare ɨmɨk'ĩraarã wẽra ata k'iniadak'aa. Ɨmɨk'ĩraarã ũk'uru ãchi t'oruta weda p'oyaa warra oodak'aa. Ũk'uru k'ap'adap'edaa perã p'oyaa warra oodak'aa. Awaraarã miak'ãi k'iniadak'aa jĩp'a ɨt'aa t'ɨ̃dait'ee Tachi Ak'õremaa mãik'aapa oodait'ee irua oopi bɨk'a, wẽrade k'ĩsia-ee. Mãga p'oyaa ooruta pɨrã, oodapáde aji.
Jesupa warrarã bendiciada
(Mr 10.13-16; Lc 18.15-17)
13 Maap'eda eperãarãpa ãchi warrarã aneejida Jesumaa iru jua bɨmerã ãra ɨ̃rɨ mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃merã ãra pari. Mamĩda Jesús k'õp'ãyoorãpa mãga unudak'ãri, ma warrarã aneedap'edaarã ɨtrɨajida. 14 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¡Ɨtrɨanáatɨ! Ichiak'au mɨmaa warrarã chepítɨ, Tachi Ak'õrepa ãra jĩak'aarã bɨit'ee perã ichi jua ek'ari, ichideerã p'aneedamerã.
15 Mãga jarap'eda, ichi jua ãra ɨ̃rɨ bɨ wãpachi mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃ji ãra pari. Maap'eda ichi ode wãji.
K'ũtrãa p'arat'ara bɨ pedeeda Jesús ome
(Mr 10.17-31; Lc 18.18-30)
16 Maapai k'ũtrãapa Jesumaa iidi cheji:
—Tachi Jarateepari, ¿k'ãare ne-inaa piata ooipia bɨma aji, ɨt'aa wãit'ee?
17 Jesupa p'anauji:
—¿Sãap'eda mɨmaa mãga iidi bɨma? aji. Tachi Ak'õre aupaita pia bɨ. Pɨ ɨt'aa wã k'inia bɨ pɨrã, oopáde aji, Tachi Ak'õrepa Moisemaa p'ãpidade jara bɨk'a.
18 Ma k'ũtrãapa iidiji:
—¿Chisãgɨ́ ũraade jara bɨk'a ooipia bɨma? aji.
Jesupa p'anauji:
—‘Eperã peenáaji; miak'ãi bɨ pɨrã, awaraarã ome k'ãináaji; nechɨanáaji; seewa jaranáaji chĩara k'achiade baaipiit'ee. 19 Pɨchi ak'õre mãik'aapa pɨchi nawe k'inia iru baparíiji mãik'aapa ãra pedee ũriparíiji. (Ex 20.12-16)
Awaraarã k'inia iru baparíiji pɨchi k'ap'ɨa k'inia iru baparik'a.’ (Lv 19.18)
20 Mãpai ma k'ũtrãapa mãgaji:
—Ma jõma ooparida aji. ¿K'ãata waa ooyama? aji.
21 Jesupa p'anauji:
—Ne-inaa jõma oo k'inia bɨ pɨrã Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a, pɨchi net'aa netok'oonáji mãik'aapa chupɨria beerãmaa ma p'arat'a téeji. Mãga ooru pɨrã, ne-inaa pipɨara iru bait'ee Tachi Ak'õre eujãde. Mãga oop'eda, mɨ ome nipa chéji.
22 Ma k'ũtrãapa mãga ũrik'ãri, k'ĩra pia-ee wãji, p'arat'a audú k'inia bada perã.
23 Maap'eda Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Mɨa wãarata jararu. Chaaree bait'ee p'arat'ara bɨ beeit'ee Tachi Ak'õre jua ek'ari ichideerã ome. 24 Waya jarait'ee. Chaareera bɨda aji, p'arat'ara bɨ beeit'ee Tachi Ak'õre jua ek'ari, camello aguja taude wãyaai k'ãyaara.
25 Chi k'õp'ãyoorãpa mãga ũridak'ãri, waapɨara p'era pɨk'a para beeji. Mãpai iidijida:
—Mãgara, ¿k'aita p'oyaa ɨt'aa wãyama? ajida.
26 Jesupa ãchimaa ak'ɨji mãik'aapa p'anauji:
—Eperãarãpa p'oyaa ooda-e, audú chaaree bairã. Mamĩda Tachi Ak'õre-it'ee ne-inaa chaaree wẽ-eda aji.
27 Mãpai Pedropa mãgaji:
—Tai net'aa jõmaweda atabëijida pɨ ome nipapataadait'ee. ¿K'ãata atadait'eema aji, ma pari?
28 Jesupa p'anauji:
—Mɨa wãarata jararu. Tachi Ak'õrepa k'inia bak'ãri, mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, su-ak'ɨ beepiit'ee ichi rey su-ak'ɨ beeparide ɨt'ari ichi k'ĩra wãreede. Maapai parã mɨ ome nipapatap'edaarã auk'a mama su-ak'ɨ p'aneedait'ee rey su-ak'ɨ beepari docede. Mama parãpa Israeldeepa ëreerã doce uchiadap'edaarã iru p'anadait'ee parã jua ek'ari mãik'aapa jaradait'ee mãɨrãpa oopatap'edaa pia wa k'achia. 29 Eperã mɨde ijãa bɨ k'aurepa atabëiru pɨrã ichi te, ɨ̃pemaarã, ɨ̃pewẽraarã, ak'õre, nawe, warrarã maa-e pɨrã eujã, ma k'ãyaara mãgee ne-inaa pia atada cien atait'ee na p'ek'au eujãde bɨ misa. Ma awara piuk'ãri, ɨt'aa wãit'ee. 30 Mamĩda ɨ̃rapema waibɨara p'anɨɨrã eperãarã k'ĩrapite, ek'ariara p'anadait'ee Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Jõdee ek'ariara p'anɨɨrã eperãarã k'ĩrapite waibɨara p'anadait'ee Tachi Ak'õre k'ĩrapite.