20
Jesupa mimiapataarãde nepɨrɨda
—Nãga pɨk'a pait'ee Tachi Ak'õrepa eperãarã ichi jua ek'ari bɨk'ãri, ichideerã p'aneedamerã. Tap'eda eujã chipari uchiaji mimiapataarã jɨrɨde ichi uva k'ãide mimianadamerã. Mimiapataarãmaa jaraji ewari aba mimiada pari denario aba p'aait'ee ma mimiapataarã chaachaa. Mãpai pëiji mimiade. Ãstaawa ma eujã chipari waya uchiaji mimiapataarã jɨrɨde. P'uuru jãde net'aa netopatamãi unu cheji mimiapataarã mimia wẽe para bɨ. Mãga unuk'ãri, mãgaji: “Parã ichiaba wãdapáde aji, mimiade mɨ uva k'ãide. Mɨa pia p'aayada aji, parã mimia pari.” Mãpai wãjida mimiade. Imat'ɨpa ma eujã chipari waya uchiaji mimiapataarã jɨrɨde, aɨ naaweda oodak'a. Ichiaba k'ewara auk'a ooji. Mata waya k'ewaraa uchiaji mãik'aapa waya unu cheji awaraa mimiapataarã p'uuru jãde p'anɨ, mimia wẽe para bɨ. Mapa mãgaji: “¿Sãap'eda parã nama mimiada-ee k'eu wãdama?” aji. P'anaujida: “Apidaapa taimaa mimia teeda-e perã, mimiada-e p'anɨda” ajida. Mãpai ma eujã chiparipa mãgaji: “Mimianadapáde aji, mɨ uva k'ãide.”
’P'ãriupodopa ma eujã chiparipa mãgaji chi mimiapataarã poro waibɨamaa: “T'ɨ̃páde aji, mimiapataarã jõmaweda. Naapɨara p'aapáde aji, chi t'ẽe t'ĩudap'edaarãmaa mãik'aapa jõmaarã k'ãyaara t'ẽe p'aapáde aji, chi naapɨara t'ĩudap'edaarãmaa.” Mãga ooji. K'ewara t'ĩudap'edaarãmaa p'aaji denario aba, eperã chaachaa. 10 Apemaarãmaa p'aa aupak'ãri, pachejida chi naa mimiadap'edaarã. Mãgɨɨrãpa k'ĩsiajida p'arat'a audupɨara jitadait'ee apemaarã k'ãyaara. Mamĩda mãga-e paji. Ãchimaa ichiaba denario abapai p'aaji ãchi mimiadap'edaa pari. 11 Ãchi p'arat'a jitadak'ãri, ik'achia pedee p'aneejida ma eujã chipari ome: 12 “Ma t'ẽe hora apai mimiadap'edaarãmaa pɨa denario aba p'aajida ajida. Jõdee tai tap'eda weda ak'õrejĩrumaa mimia k'eudap'edaa párita ãchi ome auk'a p'aaji. ¡Taimaa audupɨara teeipia bɨda!” ajida. 13 Mamĩda ma eujã chiparipa ãchidepema abaamaa p'anauji: “Mɨa parã k'ũra-eda aji. ¿Parãpa jarajida-ek'ã aji, ewari aba mimiada pari denario abapai iididait'ee? 14 Pɨchi p'arat'a jitapáde aji, mãik'aapa k'ãiwee wãpáde aji. Mɨa auk'a p'aa k'inia bɨ pɨrã chi t'ẽe t'ĩudap'edaarãmaa, mãga ooit'eeda aji. 15 ¿Mɨ na eujã chipari-ek'ã? aji. Mɨchi p'arat'a ome ooi mɨchia oo k'inia bɨk'a, mëré perã. ¿Parã t'ãri k'achia jõnɨk'ã aji, mɨ t'ãri pia bairã?”
16 Mãga nepɨrɨp'eda, Jesupa mãgaji:
—Mãga bɨ Tachi Ak'õre ome. Ɨ̃rapema t'ẽe chedap'edaarã Tachi Ak'õrepa ãchi bɨmerã ichi jua ek'ari, naapɨara ichideerã p'aneedait'ee ichi k'ĩrapite. Mamĩda chi naapɨara chedap'edaarã Tachi Ak'õrepa ãchi bɨmerã ichi jua ek'ari, mãga p'aneeda-e payada aji, t'ẽe p'aneedait'ee perã ichi k'ĩrapite.
Jesupa jarada õpee jarada ichi peedait'ee
(Mr 10.32-34; Lc 18.31-34)
17 Jesús wãrude Jerusalén p'uurudee, chi k'õp'ãyoorã doce awara ãi t'ɨ̃ p'e ataji mãik'aapa mãgaji:
18 —Tachi wãruta Jerusalendee. Mama mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, jita atadait'ee mãik'aapa ateedait'ee p'aareerã poroorãmaa mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãmaa peepit'aadamerã. 19 Mãɨrãpa mɨ teedait'ee k'ĩra tewaraarãmaa mɨ oo iru p'anadamerã, wɨdamerã, mãik'aapa kurusode peet'aadamerã. Mamĩda ewari õpeemaa waya chok'ai p'irabaiit'eeda aji.
Zebedeo wẽrapa Jesumaa chupɨria iidida
(Mr 10.35-45)
20 Zebedeo wẽra chi warrarã Santiago, Juan ome Jesús k'ait'a chejida. Ma wẽra iru k'ĩrapite bedabai nɨ̃ba cheji chupɨria iidiit'ee. 21 Mãga unuk'ãri, Jesupa iidiji:
—¿K'ãata k'inia bɨma? aji.
Ma wẽrapa p'anauji:
—Jarapáde aji, pɨ eperãarã rey beek'ãri, mɨ warrarã su-ak'ɨ p'aneedamerã pɨ ik'aawa, aba juaraare, aba juabi eere.
22 Mãpai Jesupa mãgaji ma warrarãmaa:
—Parãpa wãara k'awada-e p'anɨ k'ãata iidi p'anɨ. ¿Parãpa ne-inaa k'achia choodaik'ã aji, mɨa chooit'ee bɨk'a?
P'anaujida:
—¡P'oyaadaipɨ!
23 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Parãpa ne-inaa k'achia choodait'eeda aji, mɨa chooit'ee bɨk'a. Mamĩda mɨa p'oyaa jara-e k'airãta mɨ juaraare wa juabi eere su-ak'ɨ p'aneedait'ee. Mɨ Ak'õrepapai jarayada aji.
24 Apemaarã diez k'õp'ãyoorãpa ũridak'ãri Santiago Juan ome iididap'edaa, k'ĩraudachida ãchi ome. 25 Mapa Jesupa chi k'õp'ãyoorã jõmaweda t'ɨ̃ p'e atap'eda, mãgaji:
—Parãpa k'awa p'anɨ ijãadak'aa beerã poro waibɨarãpa ãchia oo k'iniata oopipata eperãarãmaa. Waaweepa ãchi jua ek'ari p'anɨɨrãpa oopata ãchia jara p'anɨk'a. 26 Mamĩda parãpa oodaik'araa bɨ ma poro waibɨarãpa oopatak'a. Ma k'ãyaara ijãapataarã t'ãide chi waibɨara pa k'inia bɨpa apemaarã chupɨria k'awaaipia bɨ mãik'aapa k'aripaipia bɨ. 27 Pia jarait'eera, parãdepema aba poro waibɨa pa k'inia bɨ pɨrã, awaraarã k'aripaipia bɨ esclavopa chipari k'aripaparik'a. 28 Mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema mĩda, na p'ek'au eujãde che-e paji eperãarãpa mɨ jĩia ɨadamerã. Jĩp'a cheji eperãarã k'aripa atait'ee o k'achiadeepa. Piut'ee eperãarã chok'ara uchiadamerã p'ek'au k'achia jua ek'ariipa.
Jesupa tau p'ãriu bee omé jɨpada
(Mr 10.46-52; Lc 18.35-43)
29 Jesús chi k'õp'ãyoorã ome Jericó p'uurudeepa uchia wãdak'ãri, eperãarã chok'ara t'ẽe nipajida. 30 Mama tau p'ãriu bee omé o bi ik'aawa su-ak'ɨ p'anajida. Ũridak'ãri Jesuta wãyaa wã, biajida:
—¡Tachi Waibɨa, Rey David Warra, tai chupɨria k'awaapáde! ajida.
31 Eperãarã auk'a wã nipadap'edaarãpa ɨtrɨat'aapachida k'ĩup'ee p'aneedamerã. Mamĩda waapɨara biapachida:
—¡Tachi Waibɨa, Rey David Warra, tai chupɨria k'awaapáde! ajida.
32 Mãpai Jesús ak'ɨnɨ̃ beep'eda, t'ɨ̃ ataji mãik'aapa iidiji:
—¿K'ãata k'inia p'anɨma aji, mɨa oomerã parã ome?
33 P'anaujida:
—Tachi Waibɨa, tachi taupa pia unu k'inia p'anɨda ajida.
34 Mãga ũrik'ãri, Jesupa chupɨria k'awaaji mãik'aapa taumãi t'õbaiji. Aweda tau pia unujida. Mãpai wãjida Jesús t'ẽe.