23
Jesupa jarada fariseorãde mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãde
(Mr 12.38-40; Lc 20.45-47)
Ma t'ẽepai Jesupa mãgaji eperãarãmaa mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Moisepa p'ãda jarateepataarãpa fariseorã ome jarateepata k'ãata jara k'inia bɨ Moisepa p'ãda. Maperã ũrítɨ ãchia jarateepata mãik'aapa óotɨ ãchia jara p'anɨk'a. Mamĩda p'ananáatɨ ãchi p'anapatak'a, ne-inaa jaradap'eda, ne-inaa awaraata oopata perã. Eperãarãmaa ne-inaa audú chok'ara oopipata. Mamĩda chupɨria k'awaadak'aa ãrapa p'oyaa ooda-e pak'ãri. Ãchia ne-inaa jõma oopata awaraarãpa ãchi t'o p'anadamerã. Porode mãik'aapa juade p'ãrajɨ̃pata ne-e jobɨadee ooda Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda ome. Ma awara p'aru teesoo sidibai i jiichoo jɨ̃pata awaraarãpa pia unudamerã. Nek'onadak'ãri awaraarã ome, su-ak'ɨ p'aneepata jõmaarã taide, poro waibɨarã su-ak'ɨ p'aneepatamãi. Ichiaba Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede p'anadak'ãri, su-ak'ɨ beepari pipɨara bɨde su-ak'ɨ p'aneepata. Ma awara calle jãde nipadak'ãri, k'inia p'anapata jõmaarãpa ãchimaa saludaadamerã mãik'aapa “Tachi Jarateepari” adamerã.
’Parãpa jõdee mãga oodaik'araa bɨ, parã auk'a p'anadairã ɨ̃pemaarãk'a mãik'aapa Jarateepari Waibɨa apai iru p'anadairã. Ichiaba na p'ek'au eujãdepema apidaamaa “Tachi Ak'õre” adaik'araa bɨ, parãpa Ak'õre apai iru p'anadairã Ak'õre truade. 10 Ichiaba jɨrɨdaik'araa bɨ awaraarãpa parã “tachi waibɨarã” adamerã mɨ, Cristo aupaita, parã Poro Waibɨa perã. 11 Parãdepema waibɨara bɨta apemaarã jua ek'ari baipia bɨ ãchi mimiaparik'a. 12 Chi waibɨara pa k'inia bɨ ek'ariara beeit'ee. Jõdee chi ek'ariara bɨ mĩda t'ãri o-ĩa bapari pɨrã, waibɨara pait'ee.
Jesupa jarada judiorã waibɨarãde
(Mr 12.40; Lc 11.39-52)
13 —¡Aai, Tachi Ak'õrepa parã Moisepa p'ãda jarateepataarã fariseorã ome k'achiadee pëiit'ee! ¡Seewata Tachi Ak'õrede ijãapatada apata! Parã k'aurepa eperãarã p'anadak'aa Tachi Ak'õre jua ek'ari. Parã jida ichideerã p'aneeda-e pait'ee, eperãarãmaa ijãapi k'iniada-e p'anadairã irua pëidade.
14 [’¡Aai, Tachi Ak'õrepa parã Moisepa p'ãda jarateepataarã fariseorã ome k'achiadee pëiit'ee! ¡Seewata Tachi Ak'õrede ijãapatada apata! Parãpa p'ẽtrãarã te jãri atapata mãik'aapa taarã ɨt'aa t'ɨ̃pata eperãarãpa parã pia ak'ɨdamerã. ¡Maperãpɨ Tachi Ak'õrepa parã k'achiara ooit'ee awaraarã k'achia ooi k'ãyaara!]
15 ’¡Aai, Tachi Ak'õrepa parã Moisepa p'ãda jarateepataarã fariseorã ome k'achiadee pëiit'ee! ¡Seewata Tachi Ak'õrede ijãapatada apata! T'ɨmɨ́ wãpata parãpa ijãapata jarateede, mãgá eperãarã pãchi eere t'ĩudamerã. Mãpai aba pãchi eere pa atadak'ãri, parãpa jaratee jõnɨpa mãgɨ́ papipata pãchi k'ãyaara audupɨara atuamerã.
16 ’¡Aai, Tachi Ak'õrepa parã k'achiadee pëiit'ee! ¡Parã tau p'ãriu beerã́k'apɨ p'anɨ, pariatua o ak'ɨpimaa p'anadairã awaraarãmaa! Parãpa jarapata pipɨara bɨ eperãarãpa juraadamerã Tachi Ak'õre tede nɨ̃bɨ nẽe k'ĩrapite, ichi te waibɨa k'ĩrapite juraadai k'ãyaara. 17 ¡K'ĩra k'awa-ee pɨk'a p'anɨ mãik'aapa tau p'ãriu pɨk'a p'anɨ! ¿Tachi Ak'õre te waibɨa piara bɨ-ek'ã nẽe iru tede awara bɨda k'ãyaara? 18 Parãpa ichiaba jarapata pipɨara bɨ juraadamerã ne-inaa altar ɨ̃rɨ bɨdap'edaa paadait'ee k'ĩrapite, Tachi Ak'õre tedepema altar k'ĩrapite juraadai k'ãyaara. 19 ¡Tau p'ãriu pɨk'a p'anɨɨrã! ¿Altar awara bɨda Tachi Ak'õre-it'ee piara bɨ-ek'ã ne-inaa ma altar ɨ̃rɨ bɨda k'ãyaara? 20 Eperãpa ne-inaa ooit'eeda ak'ãri Tachi Ak'õre altar k'ĩrapite, ma altar k'ĩrapitepai juraa-e bɨ. Auk'a juraa bɨ ne-inaa ma altar ɨ̃rɨ bɨ k'ĩrapite. 21 Ma awara eperãpa ne-inaa ooit'eeda ak'ãri Tachi Ak'õre te waibɨa k'ĩrapite, ma te k'ĩrapitepai juraa-e bɨ. Auk'a juraa bɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite, iru ma tede bapari perã. 22 Ichiaba eperãpa ne-inaa ooit'eeda aru pɨrã ne-inaa ɨt'ari nɨ̃bɨ k'ĩrapite, ma pedee auk'a jara bɨ Tachi Ak'õre su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite mãik'aapa Tachi Ak'õre k'ĩrapite, iru ma su-ak'ɨ beeparide su-ak'ɨ bapari perã.
23 ’¡Aai, Tachi Ak'õrepa parã Moisepa p'ãda jarateepataarã fariseorã ome k'achiadee pëiit'ee! ¡Seewata Tachi Ak'õrede ijãapatada apata! Tachi Ak'õre-it'ee awara bɨpata nãgee aliño: menta, anís, comino; mãgɨ́ diezdepema chaa, aba. Mamĩda oodak'aa nãgɨ́ Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdadepema ũraa waibɨara jara bɨk'a: “Awaraarã k'ũradaik'araa bɨ; awaraarã chupɨria k'awaadaipia bɨ; oodaipia bɨ parãpa oodait'eeda apatak'a.” Mãgɨ́ ũraa jara bɨ́k'ata oodaipia bɨ, auk'a ne-aliño ome oopatak'a. 24 ¡Parã tau p'ãriu beerã́k'apɨ p'anɨ; pariatua o ak'ɨpimaa p'anadairã awaraarãmaa! ¡Pania nẽesipata ne-animal chak'eerã t'ĩunaadamerã pania toparide! Mamĩda parãpa k'awada-ee, camello k'ap'ɨa jõma mit'aak'ajík'apɨ p'anɨ.
25 ’¡Aai, Tachi Ak'õrepa parã Moisepa p'ãda jarateepataarã fariseorã ome k'achiadee pëiit'ee! ¡Seewata Tachi Ak'õrede ijãapatada apata! Parãpa vaso mãik'aapa p'arat'u taawaik'a eere pi-ia sɨɨpata. Mamĩda mãgɨ́ edajãde ipuru bɨ ne-inaa k'achiapa, parã t'ãri k'achia p'anadairã. Chĩara net'aa chɨapata mãik'aapa chĩara k'ũrapata. 26 ¡Fariseo, pɨ tau p'ãriu pɨk'a bɨ! Naapɨara chi vaso edajãde sɨ́ɨji. ¡Mãgá chi taawaik'a eere ichiaba sɨɨ beeipɨ!
27 ’¡Aai, Tachi Ak'õrepa parã Moisepa p'ãda jarateepataarã fariseorã ome k'achiadee pëiit'ee! ¡Seewata Tachi Ak'õrede ijãapatada apata! Parã nãga pɨk'a p'anɨ. Jãɨradepema mãu te t'o-t'oo p'urupata taawaik'a eere, pi-ia unudamerã. Mamĩda ma mãu te edajãde paraa piudap'edaarã k'ap'ɨa mik'ia bɨɨrɨ ome. 28 Mãga pɨk'a parãpa ne-inaa k'ĩra t'ãdoo oopata taawaik'a eere pi-ia unudamerã. Mamĩda parã edajãde k'ũrayaa, t'ãri k'achia-idaa p'anɨ.
29 ’¡Aai, Tachi Ak'õrepa parã Moisepa p'ãda jarateepataarã fariseorã ome k'achiadee pëiit'ee! ¡Seewata Tachi Ak'õrede ijãapatada apata! Parãpa te chak'e pi-ia mãudee oopipata chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapataarã ɨadap'edaa ɨ̃rɨ. Ma awara chonaarãwedapema t'ãri pia p'anadap'edaarã ɨadap'edaamãi parãpa pi-ia nep'ono p'ɨrrabai uuk'oopata. Ma jõma oopatada apata ma chonaarã k'irãpadamerã. 30 Maap'eda mãgapata: “Tai p'anadap'edaa paara tai chonaarãpa Ak'õre pedee jarapataarã peedak'ãri, táipata k'aripada-e pak'ajida” apata. 31 Mãga jaradak'ãri, ak'ɨpipata parãpa k'awa p'anɨ pãchi chonaarãpa Ak'õre pedee jarapataarã peedap'edaa. 32 Parã mãgá uchiadap'edaa perã Tachi Ak'õre pedee jarapataarã peedap'edaarãdeepa, ¿parãpa auk'a oodai-ek'ã ɨ̃rapema Ak'õre pedee jarapari ome?
33 ’¡Parã k'achia-idaa beerãdeepa uchiadap'edaarã! ¡Taamák'apɨ p'anɨ! ¿Sãga uchiadai Tachi Ak'õre juadeepa? ¡Irua parã atuapiit'eepɨ! 34 Maperã mɨa pëiit'ee Ak'õre pedee jarapataarã, k'ĩsia k'awaa beerã, mɨ ũraa jarateepataarã ome. Mamĩda parãpa mãɨrã ũk'uru jĩp'a peedait'ee kurusode baijira bɨdak'ãri piurutamaa. Ichiaba ũk'uru p'ua oodait'ee Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede mãik'aapa ũk'uru p'uuru bee chaa jɨrɨ nipapataadait'ee miapi k'inia p'anadairã. 35 Parãpa mãga oodait'ee perã, Tachi Ak'õrepa parã k'achia ooit'ee jõmaweda irude wãara ijãapataarã peedap'edaa k'aurepa, Abeldeepa Berequías warra Zacarías parumaa. Pãchi auk'aarãpa iru peejida Tachi Ak'õre tede, te t'ĩupata, altarmãi esajĩak'a. 36 Mɨa wãarata jararu. Ma peedap'edaa k'aurepa Tachi Ak'õrepa ɨ̃rapemaarã k'achia ooit'ee.
Jesús jẽeda Jerusalén p'uurudepemaarã pari
(Lc 13.34-35)
37 —¡Jerusalén, Jerusalén, pɨdepemaarãpa Tachi Ak'õre pedee jarapataarã peepata mãik'aapa irua pëida eperãarã mãupa bat'a peepata! At'apai mɨa pɨdepemaarã araa p'e k'inia bapachi, et'erre wẽrapa chi chak'eerã p'e ataparik'a ichi isia ek'ari. ¡Mamĩda parãpa k'iniada-e paji! 38 ¡Ũrítɨ! ¡Pãchi te ituaba beeit'ee, Tachi Ak'õrepa parã waa ak'ɨ-e pait'ee perã! 39 Mɨa jara bɨ: Parãpa mɨ waa unuda-e pait'ee nãga jararutamaa:
‘¡Tachi Ak'õrepa ichia pëida ichita pia ak'ɨ bapariit'ee!’ (Sal 118.26)