22
Miak'ãipata fiestade nepɨrɨda
(Lc 14.15-24)
Jesupa waya jarateemaa beek'ãri, nepɨrɨji:
—Nãga pɨk'a pait'ee Tachi Ak'õrepa eperãarã ichi jua ek'ari bɨk'ãri, ichideerã p'aneedamerã. Reypa k'ĩsia iru baji miak'ãipata fiesta ooit'ee ichi warra-it'ee. Chi mimiapataarã pëiji ichia eperãarã t'ɨ̃ pëida p'e atanadamerã. Mamĩda che k'iniada-e paji. Waya awaraa mimiapataarã chok'ak'ãri, mãgaji: “Jaranadapáde aji, mɨa t'ɨ̃ pëida eperãarã chedamerã chik'o ĩipa nɨ̃bairã. Peepiji p'ak'a, awaraa ne-animal poreera iru bada ome. Mãgɨ́ jõma ĩipa ak'ɨnɨ̃ bairã, chedapáde aji, miak'ãipata fiesta oode.” Mamĩda ma eperãarãpa ũri k'iniada-e paji irua jara pëida. Fiesta oode chedai k'ãyaara, aba wãji ichi eujãdee. Jõdee awaraa wãji net'aa netode. Apemaarãpa eperãarã reypa pëida jita atadak'ãri, p'ua oojida peet'aarutamaa. Reypa mãga k'awaa atak'ãri, k'ĩraudachi. Mapa pëiji ichi soldaorã ma eperãarã peenadamerã mãik'aapa ãchi p'uuru paat'aadamerã. Maap'eda mãgaji chi mimiapataarãmaa: “Miak'ãipata fiesta at'ãri oodait'ee. Mamĩda ooda-e ma t'ɨ̃ pëida eperãarã ome, chedaamaa p'anadap'edaa perã. Mapa wãdapáde aji, calle jãdee mãik'aapa chi unurutaarãmaa jaradapáde aji, mɨ ome fiesta oode chedamerã.” 10 Aramãgá chi mimiapataarã wãjida calle jãdee. Chok'ara p'e aneejida; eperãarã pia beerã, k'achia beerã paara. Mãgá ma rey te p'ĩu nɨ̃beeji eperãarãpa.
11 ’Mamĩda rey t'ĩuk'ãri ma p'e aneedap'edaarã ak'ɨde, unuji eperã miak'ãipata fiestade jɨ̃pata p'aru jɨ̃-ee bɨ. 12 Mapa mãgaji: “K'õp'ãyo, ¿sãga t'ĩujima aji, nama, fiestade p'aru jɨ̃pata jɨ̃-ee?” Mamĩda ma eperã k'ĩup'ee beeji. 13 Maperã reypa jaraji chi mesa ak'ɨpataarãmaa: “Jã eperã bɨɨrɨ, jua ome jɨ̃ nɨ̃bɨdapáde aji, mãik'aapa taawaa p'ãriudee ateedapáde aji, mama jẽemerã, k'ida kierrkierree para bamerã p'uapa.” 14 Tachi Ak'õrepa chok'ara t'ɨ̃ pëipari. Mamĩda chok'ara-ee jɨrɨt'erapari wãpiit'ee ichi truadee.
Impuesto-it'ee reymaa p'arat'a p'aapatap'edaa
(Mr 12.13-17; Lc 20.20-26)
15 Ma t'ẽepai fariseorã chip'edaidap'eda, pedeeteejida Jesús k'ũradait'ee. P'anauru pɨrã, ɨmɨateedai mãik'aapa peepit'aadai. 16 Ma-it'ee pëijida ãchi eere p'anadap'edaarã, Rey Herodes eere p'anadap'edaarã ome Jesumaa. Mãɨrãpa mãgajida:
—Tachi Jarateepari, taipa k'awa p'anɨ pɨa wãarata jarapari mãik'aapa jarateepari p'anapataadamerã Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a, eperãarãpa ãchia k'iniata oopata mĩda. K'awa p'anɨ pɨa eperãarã ɨ̃rɨpai ak'ɨk'aa; ma k'ãyaara tachi t'ãride iru bɨ ak'ɨpari. 17 Maperã k'awa k'inia p'anɨ pɨa k'ãata k'ĩsia bɨ. ¿Pia bɨk'ã ajida, impuesto p'aadait'ee Cesarmaa, wa mãga-e?
18 Jesupa k'awa bada perã mãɨrãpa k'ĩsia k'achia iru p'anɨ, mãgaji:
—¡Seewata parãpa Tachi Ak'õrede ijãapatada apata! ¿Sãap'eda mɨ k'ũra k'inia p'anɨma? 19 Ak'ɨpidapáde aji, p'arat'a tau impuesto p'aapata.
Aramãgá denario aneejida. 20 Mãpai Jesupa iidiji:
—¿K'ai k'ĩrata nade bɨ mãik'aapa k'ai t'ɨ̃ta p'ã bɨma? aji.
21 P'anaujida:
—César k'ĩra mãik'aapa ichi t'ɨ̃ta p'ã bɨda ajida.
Mãpai Jesupa mãgaji:
—Mãgara téetɨ Cesarmaa irua net'aa iidipari, mãik'aapa auk'a téetɨ Tachi Ak'õremaa irua iidipari.
22 Mãga ũridak'ãri, ak'ɨtrua para beeji mãik'aapa erreujida.
Chok'ai p'irabaidait'eerãde iididap'edaa
(Mr 12.18-27; Lc 20.27-40)
23 Ma ewate weda saduceorã ũk'uru Jesumaa chejida. Mãgɨɨrãpa ijãadak'aa tachi piup'eda chok'ai p'irabai. Maperã mãgajida:
24 —Tachi Jarateepari, Moisepa jaraji eperã miak'ãi bɨ warra wẽe piuru pɨrã, chi ɨ̃pemapa iru wẽra ataipia bɨ mãik'aapa aɨ ome warra ooipia bɨ chi ɨ̃pema piuda k'ap'ɨa pari. 25 Tai t'ãide p'anapachida ɨ̃pemaarã siete. Chi naapema miak'ãiji. Mamĩda warra wẽe piuji. Mãgá chi wẽra beeji chi araarepema ɨ̃pema ome. 26 Mamĩda mãgɨ́ ichiaba warra wẽe piuji. Chi araarepema mãik'aapa araarepema miak'ãijida ma p'ẽtrãa ome. Mamĩda auk'a warra wẽe piujida. Ma t'ẽepai chi apemaarã jida miak'ãijida ma p'ẽtrãa ome. Mamĩda ãchi jõmaweda warra wẽe piujida. 27 Maap'eda, ma wẽra ichiaba piuji. 28 ¿K'ãata k'ĩsia bɨma? ajida. Eperãarã piudap'eda chok'ai p'irabaidak'ãri, ¿chisãgɨ́ ɨ̃pemata ma wẽra ɨmɨk'ĩra pait'eema ajida, ãchi jõmaweda iru ome miak'ãi p'anadap'edaa perã?
29 Jesupa p'anauji:
—Parãpa pia k'awada-e p'anɨ Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda mãik'aapa k'awada-e p'anɨ ne-inaa jõmaweda iru juapa oopari. Mapa parãpa pia k'ĩsiada-e p'anɨ. 30 Eperãarã piudap'eda chok'ai p'irabaidak'ãri, ɨmɨk'ĩraarã wẽraarã ome waa miak'ãida-e pait'ee. Angeleerã ichi truade p'anɨɨrã́k'apɨ p'anadait'ee. 31 Ma awara parãpa k'achia k'ĩsia p'anapata jaradak'ãri piudap'edaarã chok'ai p'irabaidak'aa. ¿Parãpa leeda-e p'anɨk'ã Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ?
32 ‘Mɨ pɨ chonaarã Ak'õre Waibɨa; Abraham, Isaac, Jacob ijãadap'edaa Ak'õre Waibɨa.’ (Ex 3.6)
¡Tachi Ak'õre piudap'edaarã Ak'õre Waibɨa-epɨ. Chok'ai p'anɨɨrã Ak'õre Waibɨa!
33 Mãga ũridak'ãri, eperãarã ak'ɨtrua para beeji, Jesupa mãgá k'ĩsia k'awaa jarateeda perã.
Tachi Ak'õre Ũraa waibɨara bɨ
(Mr 12.28-34)
34 Fariseorãpa k'awaa atadak'ãri Jesupa ma saduceorã k'ĩup'eepik'ooda, chip'ejida. 35 Maap'eda Jesús k'ũra k'iniapa Moisepa p'ãda jarateeparipa iidiji:
36 —Tachi Jarateepari, ¿chisãgɨ́ ũraata waibɨara bɨma aji, apema Ak'õre Ũraa p'ãdadepema k'ãyaara?
37 Jesupa p'anauji:
—‘Tachi Ak'õre Waibɨa k'inia iru baparíiji pɨchi t'ãripa mãik'aapa ne-inaa jõmaa k'ãyaara iru k'inia iru baparíiji. Ewari chaa k'ĩsíaji irude pɨchi t'ãripa.’ (Dt 6.5)
38 Mãgɨta chi ũraa naapɨara; awaraa ũraa k'ãyaara pipɨara bɨ. 39 Araarepema mãgɨk'a bɨ:
‘Awaraarã k'inia iru baparíiji pɨchi k'ap'ɨa k'inia iru baparik'a.’ (Lv 19.18)
40 Ma ũraa omeeweda waibɨara p'anɨ, madeepa uchiadap'edaa perã awaraa ũraa jõmaweda Moisepa p'ãda mãik'aapa Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa p'ãdap'edaa.
K'aideepa uchiada Tachi Ak'õrepa pëida
(Mr 12.35-37; Lc 20.41-44)
41 Fariseorã at'ãri see nɨ̃bɨde, 42 Jesupa iidiji:
—¿K'ãata k'ĩsia p'anɨma aji, parãpa? ¿K'aideepa uchiayama aji, Tachi Ak'õrepa pëiit'ee bɨ, Mesías apata?
P'anaujida:
—Rey Daviddeepa uchiait'eeda ajida.
43 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Mãgara, ¿sãap'eda Rey Davidpa irumaa: “Tachi Waibɨa” aji, Tachi Ak'õre Jaurepa nãga jarapik'ãri?
44 ‘Tachi Ak'õrepa jaraji Tachi Waibɨamaa: “Pɨ mɨ ome auk'a waibɨa bairã, su-ak'ɨ beepáde aji, mɨ juaraare, mɨa pɨ k'ĩra unuamaa iru p'anapataarã p'oyaaru misa.” ’ (Sal 110.1)
45 Davidpa ichi ëreerãdeepa uchiait'ee bɨmaa t'ɨ̃jaraji “Tachi Waibɨa”. ¿Mapa k'awada-ek'ã aji, Mesías waibɨara bɨ chonaarãwedapema Rey David k'ãyaara?
46 Ma fariseorãpa maarepida p'oyaa p'anauda-e paji. Maadamãiipa waawee p'aneejida waa iididait'ee.