25
Jesupa awẽraarã diezde nepɨrɨda
—Nãga pɨk'a pait'ee Tachi Ak'õrepa eperãarã ichi jua ek'ari bɨk'ãri, ichideerã p'aneedamerã. Diez wẽraarã ɨmɨk'ĩra ome waide k'ãida-ee beerã wãjida miak'ãipata fiestadee. Ãchi lámpara atadap'eda, nɨjida k'ĩrachuudait'ee chi ɨmɨk'ĩra miak'ãiit'ee bɨ ome, iru k'õp'ãyaadait'ee pada perã fiesta oo p'anɨmãi. Ma wẽraarã diezdepema joisomaa pia k'ĩsiada-e paji, ne-inaa oodai naaweda. Jõdee chi apema joisomaa pia k'ĩsiapachida, ne-inaa oodai naaweda. Chi pia k'ĩsiada-e p'anadap'edaarãpa ãchi lámpara atadak'ãri, k'ĩsiada-e paji aceite waapɨara ateedait'ee ãchi ome. Mapa ãchi lamparade bada aupai anipajida. Jõdee chi pia k'ĩsia p'anadap'edaarãpa ãchi lamparade bɨ awara ateejida aceite botella aba-abaa. Mamĩda chi miak'ãiit'ee bɨ taarã nɨ̃bada perã cheit'ee, ma wẽraarã jõmaweda k'ãidachida ãchia nɨ p'anadap'edaamãi. Esapɨte pa wãk'ãri, ũrijida bia cheruta: “¡Miak'ãiit'ee bɨ pacheruda! ajida. ¡Uchiadapáde ajida, iru k'ĩrachuude!” Ma wẽraarã k'ãi jõnadap'edaa aramata p'irabaik'oodachida mãik'aapa ãchi lamparadepema mecha t'ɨɨk'oojida pia unudait'ee. Mãpai chi pia k'ĩsiada-ee p'anadap'edaarãpa mãgajida apemaarãmaa: “Taimaa aceite ma-ãri teedapáde ajida, tai lámpara k'ĩik'oodaruta perã.” Mamĩda apemaarãpa p'anaujida: “Taipa teeda-eda ajida, jõmaarã-it'ee araa-e perã. Wãdapáde ajida, aceite netopatamaa pãchi-it'ee netode.” 10 Mamĩda ma wẽraarãpa aceite netonaruta misa, pacheji chi ɨmɨk'ĩra miak'ãiit'ee bada. Mãgá ma awẽraarã pia k'ĩsiadap'edaarã auk'a t'ĩujida iru ome fiesta oodait'eemãi. T'ĩudak'ãri, irua ma te t'ĩupata jɨ̃a nɨ̃bɨji. 11 Taarã-e nɨde pachejida chi aceite netonadap'edaarã. Te taawaik'a eereepa mãgajida: “¡Tachi Waibɨa, Tachi Waibɨa, ewapáde ajida, tai t'ĩudait'ee!” 12 Mamĩda irua p'anauji: “Mɨa wãarata jararu. Parã k'awa-e bɨda” aji.
13 Mãga nepɨrɨp'eda, Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Mãga pait'ee perã, tauk'a p'anapatáatɨ parãpa k'awada-e p'anadairã sãapai mɨ cheit'ee.
Jesupa p'arat'a teedade nepɨrɨda
(Lc 19.11-27)
14 —Ichiaba nãga pɨk'a pait'ee Tachi Ak'õrepa eperãarã ichi jua ek'ari bɨk'ãri, ichideerã p'aneedamerã. Eperã awara ãyaa wãi naaweda, ichi mimiapataarã t'ɨ̃ p'eji mãik'aapa p'arat'a teeji ãchi chaachaa ak'ɨ p'anadamerã, ichi cheru misa. 15 Mimiapari abaamaa teeji p'arat'a tau cinco mil; awaraamaa teeji p'arat'a tau dos mil; apemamaa p'arat'a tau mil. Mãgá p'arat'a tau awara-awaraa teeji, k'awa bada perã ãchi auk'a mimiadak'aa. Maap'eda ãyaa wãji. 16 Ma t'ẽepai ma mimiapari cinco mil jitadapa ne-inaa netomaa beeji ma p'arat'apa. Mãgá ne-inaa neto bɨpa awaraa cinco mil eepa ataji. 17 Mãgá ichiaba ma p'arat'a tau dos mil jitadapa awaraa dos mil eepa ataji. 18 Mamĩda ma p'arat'a tau mil jitadapa chi poro waibɨa p'arat'a eujãde jau nɨ̃bɨnaji, atuadarii jĩak'aapa.
19 ’Taarãpai pacheji chi p'arat'a chipari. Juasia k'inia baji ma p'arat'a atabëida chi mimiapataarã ome. Mapa ãchi t'ɨ̃ pëiji. 20 Naapɨara pacheji chi mimiapari p'arat'a tau cinco mil jitada. Mãgɨpa chi p'arat'a chiparimaa mãgaji: “Señor, pɨa mɨmaa teejida aji, p'arat'a tau cinco mil. Nama bɨda aji, waa awaraa cinco mil uchiada ne-inaa neto bɨpa.” 21 Chi p'arat'a chiparipa mãgaji: “¡Pɨ pia bɨda aji, pia mimiapari perã! Mɨa atabëida pia ak'ɨji mãik'aapa aɨ ɨ̃rɨ waapɨara uchiapiji. Mãga ooda perã ɨ̃rá pɨ jua ek'ari bɨit'eeda aji, ne-inaa audupɨara ak'ɨmerã. Teedaa t'ĩupáde aji, o-ĩa bapariimerã mɨ ome.” 22 Mãgɨ́ t'ẽe pacheji chi mimiapari p'arat'a tau dos mil jitada. Ichia mãgaji: “Señor, pɨa mɨmaa teejida aji, p'arat'a tau dos mil. Nama bɨda aji, waa awaraa dos mil, uchiada ne-inaa neto bɨpa.” 23 Chi p'arat'a chiparipa mãgaji: “¡Pɨ pia bɨda aji, pia mimiapari perã! Mɨa atabëida pia ak'ɨji mãik'aapa aɨ ɨ̃rɨ waapɨara uchiapiji. Mãga ooda perã ɨ̃rá pɨ jua ek'ari bɨit'eeda aji, ne-inaa audupɨara ak'ɨmerã. Teedaa t'ĩupáde aji, o-ĩa bapariimerã mɨ ome.”
24 ’Mamĩda chi mimiapari p'arat'a tau mil jitada pachek'ãri, mãgaji chiparimaa: “Señor, mɨa k'awa bɨda aji, pɨa eperãarã pia chupɨria k'awak'aa. K'awa bɨ pɨchia ne-inaa jõma p'e atapari awaraarã mimiadap'edaa pari. 25 Mɨa waawee baji pɨchi p'arat'a atuadarii jĩak'aapa. Mapa ma p'arat'a jau iru baji eujãde. Nama bɨda aji, pɨchi p'arat'a.” 26 Mãpai chi p'arat'a chiparipa mãgaji: “¡Pɨ k'achia bɨda aji, pia mimiak'aa perã mãik'aapa k'oo-idaa bapari perã! Wãara k'awa baji pɨrã mɨa mɨchi-it'ee ne-inaa jõma p'e atapari awaraarã mimiadap'edaa pari, 27 mãgara ¿sãap'eda mɨ p'arat'a ɨana-e pajima aji, p'arat'a ɨapata tede, mãpemaarãpa aɨ ɨ̃rɨ p'aadamerã, mɨ p'arat'a taarã iru p'anadap'edaa pari?” 28 Mãpai ma p'arat'a chiparipa mãgaji arii p'anadap'edaarãmaa: “Ma p'arat'a tau mil jãri atadapáde aji, mãik'aapa teedapáde aji, chi diez mil iru bɨmaa. 29 Eperãpa iru bɨmaa waapɨara teeit'ee, audupɨara iru bamerã. Mamĩda chi mak'ɨara wẽe bɨpa ma-ãri iru bɨ paara jãri atait'eeda aji. 30 Na mimiapari k'achia taawaa ateedapáde aji, p'ãriudee jẽenamerã mãik'aapa k'ida kierrkierree nɨ̃bamerã p'uapa.”
Tachi Ak'õre ewari waibɨa ewatede jarateeda
31 —Mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, chek'ãri mɨ angeleerã ome, su-ak'ɨ beeit'ee rey su-ak'ɨ beepari k'ĩra wãreede. 32 Na p'ek'au eujãdepemaarã k'ĩra t'ãdoo cheepurudait'ee iru k'ĩrapite. Mãpai irua eperãarã awara-awaraa bɨit'ee, ne-animalaarã chiparipa ichi oveja, cabra awara-awaraa bɨparik'a. 33 Ovejaarãk'a bee pëiit'ee ichi juaraare; jõdee cabrak'a bee chi juabi eere.
34 ’Maap'eda Reypa mãgait'ee ichi juaraare p'anɨɨrãmaa: “¡Chétɨ, mɨ Ak'õrepa parã pia ak'ɨda perã! Wã́tɨ Tachi Ak'õre truadee, na p'ek'au eujã ewaa oodak'ãriipa irua parã jɨrɨt'erada perã. 35 Mɨ jarrapisia nɨ̃bak'ãri, parãpa mɨmaa nek'opijida mãik'aapa opisia nɨ̃bak'ãri, ne-inaa topijida. Ma awara mɨ chĩara eujãde nipak'ãri, mɨ auteebaijida pãchi tede. 36 P'aru wẽe chidi pak'ãri, parãpa p'aru teejida. K'ayaa bak'ãri, parã wãjida mɨ ak'ɨde. Carcelde bak'ãri, ichiaba mɨ ak'ɨnajida.” 37 Mãpai ichi juaraare k'achia wẽe p'anɨɨrãpa iididait'ee: “Tachi Waibɨa, ¿sãaweda unujidama ajida, pɨ jarrapisia nɨ̃bɨ mãik'aapa nek'opijida? Maa-e pɨrã ¿sãaweda unujidama opisia nɨ̃bɨ mãik'aapa ne-inaa topijida? 38 ¿Sãaweda unujidama pɨ chĩara eujãde ni mãik'aapa auteebaijida tai tede maa-e pɨrã p'aru wẽe ni mãik'aapa p'aru teejida pɨmaa? 39 ¿Sãaweda pɨ ak'ɨnajidama ajida, k'ayaa bak'ãri maa-e pɨrã carcelde bak'ãri?” 40 Mãpai Reypa p'anaut'ee: “Mɨa wãarata jararu. Parãpa mãgee ne-inaa oodap'edaa mɨ ɨ̃pemaarã, na chupɨria beerãmaa, auk'a mɨmaa oojida.”
41 ’Maap'eda Reypa ichi juabi eere p'anɨɨrãmaa mãgait'ee: “¡Parã, chi k'achia-idaa beerã, ãyaa wã́tɨ mɨ ik'aawaapa! Wã́tɨ t'ɨpɨtau ichita jẽrajẽraa jira bɨdee, ooda Netuara Poro Waibɨa-it'ee; ichideerã-it'ee. 42 Mɨ jarrapisia nɨ̃bak'ãri, parãpa mɨmaa nek'opida-e paji mãik'aapa opisia nɨ̃bak'ãri, ne-inaa topida-e paji. 43 Ma awara chĩara eujãde t'ɨmɨ́ nipak'ãri, mɨ auteebaida-e paji pãchi tede. P'aru wẽe nipak'ãri, parãpa p'aru teeda-e paji. Mɨ k'ayaa bak'ãri mãik'aapa carcelde bak'ãri, mɨ ak'ɨnada-e paji.” 44 Mãpai mãɨrãpa iididait'ee: “Tachi Waibɨa, ¿sãaweda pɨ unujidama ajida, jarrapisia nɨ̃bɨ maa-e pɨrã opisia nɨ̃bɨ; chĩara eujãde t'ɨmɨ́ ni maa-e pɨrã p'aru wẽe ni; k'ayaa bɨ maa-e pɨrã carcelde bɨ, taipa pɨ k'aripada-eeta?” 45 Mãpai Reypa p'anaut'ee: “Mɨa wãarata jararu. Parãpa mãgee ne-inaa ooda-e p'anadap'edaa eperãarã chupɨria beerãmaa, auk'a mɨmaa ooda-e paji.” 46 Mãpai ma k'achia beerã pëiit'ee t'ɨpɨtau ichita jẽrajẽraa jira bɨdee. Jõdee chi pia beerã Tachi Ak'õre ome ichita p'anapataadait'ee.