26
Judiorã poroorãpa pedeeteedap'edaa Jesús jita atapidait'ee
(Mr 14.1-2; Lc 22.1-2; Jn 11.45-53)
Ma jõma jara aupak'ãri, Jesupa mãgaji chi k'õp'ãyoorãmaa:
—Parãpa k'awa p'anɨ k'ãima omeemaa Pascua fiesta pait'ee. Maapaita mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, jita atapidait'ee mãik'aapa kurusode baijira bɨpidait'ee piumerã.
Jesupa mãga jaradadeepa p'aareerã poroorã judiorã poro waibɨarã ome chip'ejida p'aareerã poro waibɨara bɨ, Caifás palaciode. Mama p'anɨde pedeeteejida Jesús mera jita atapidait'ee mãik'aapa peepit'aadait'ee. Mamĩda mãgajida:
—Fiestade ooda-eda ajida, eperãarã k'ĩrau para beepiamaapa tachi ome.
Mariapa k'era weeda Jesús poro ɨ̃rɨ
(Mr 14.3-9; Jn 12.1-8)
Jesús Betania p'uurude bak'ãri, Simón, chi leprapa k'ayaa bada apatap'edaa tede baji. Mãga nɨde wẽra Jesús k'ait'a cheji chok'o chak'ek'a mãu pi-ia alabastrodee ooda ome. Ma chok'o chak'e ipuru baji k'era ɨ̃pɨapa. Jesús mesade su-ak'ɨ bɨde mãgɨ́ wẽrapa ma k'era weet'aaji iru poro ɨ̃rɨ. Chi k'õp'ãyoorãpa mãga unudak'ãri, k'ĩraudachida mãik'aapa pedee para beeji:
—¿Sãap'eda jã k'era ichi k'inia weemaa bɨma? ajida. ¿Ɨ̃pɨa netot'aak'aji-ek'ã ajida, mãik'aapa ma p'arat'a chupɨria beerãmaa teek'aji-ek'ã? ajida.
10 Jesupa ma pedee ũrik'ãri, mãgaji:
—Ita-aria bɨ́tɨ. Irua mɨmaa oo bɨ pia bɨda aji. 11 Chupɨria beerã ichita paraait'ee parã t'ãide. Mamĩda mɨ parã ome ichita ba-e pait'ee. 12 Na wẽrapa mɨ ɨ̃rɨ k'era weeji, mak'ɨara taarã-e mɨ peedap'eda, ɨadait'ee perã. 13 Mɨa wãarata jararu. Na p'ek'au eujãde jarateepata chaa mɨa ooda eperãarã k'aripait'ee, ichiaba nepɨrɨpataadait'ee na wẽrapa ooda mɨ-it'ee. Mãgá iru ichita k'irãpadait'eeda aji.
Judapa Jesús traicionaada
(Mr 14.10-11; Lc 22.3-6)
14 Maap'eda Jesús k'õp'ãyoorã docedepema aba, Judas Iscariote, wãji p'aareerã poroorãmaa. 15 Iidiji:
—Parãpa, ¿jõmasaa mɨmaa p'aadayama aji, Jesús jita teeru pari?
—Teedayada ajida, p'arat'a tau treinta.
16 Maadak'ãriipa Judapa jɨrɨ bapachi sãga Jesús ãchimaa jitapiit'ee.
Jesús chi k'õp'ãyoorã ome nek'oda
(Mr 14.12-25; Lc 22.7-23; Jn 13.1-2, 21-30)
17 Naapema ewaride fiesta pan levadura wẽe k'opatade Jesús k'õp'ãyoorãpa irumaa iidi chejida:
—¿Sãma k'inia bɨma ajida, k'odait'ee Pascua fiesta ewatepema chik'o?
18 Jesupa p'anauji:
—Wã́tɨ p'uurudee parãpa k'awa p'anɨ tede mãik'aapa jaranátɨ chi te chiparimaa: “Tachi Jarateeparipa jara pëiji: ‘Mɨ ewari k'ait'a bɨ. Wãit'ee pɨ temaa Pascua fiesta ewatepema chik'o k'ode mɨchi k'õp'ãyoorã ome.’ ”
19 Chi k'õp'ãyoorãpa oojida Jesupa jaradak'a mãik'aapa mama ne-inaa jõma oojida Pascua chik'o k'odait'ee.
20 P'ãriupodopa Jesús mesade nek'omaa baji chi k'õp'ãyoorã ome. 21 Nek'omaa p'anɨde Jesupa mãgaji:
—Mɨa wãarata jararu. Parãdepema abaapa mɨ traicionaait'eeda aji.
22 Mãga ũridak'ãri, chi k'õp'ãyoorã k'ĩra pia-ee para beeji mãik'aapa aba-abaa iidijida:
—Tachi Waibɨa, ¿mɨk'ã? apachida.
23 Jesupa p'anauji:
—Mɨ ome auk'a p'arat'ude pan sã atarupata mɨ traicionaait'ee. 24 Mɨ, chi Eperã Ak'õre Truadepema, ichita piut'ee Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨk'a. Mamĩda ¡aai, Tachi Ak'õrepa k'achiadee pëit'ee chi mɨ traicionaait'ee bɨ! Piara bak'ajida aji, mãgɨ́ t'o-e pada paara.
25 Mãpai Judas, chi traicionaait'ee badapa, iidiji:
—Tachi Jarateepari, ¿mɨk'ã? aji.
Jesupa mãgaji:
—Pɨchia jara bɨk'ada aji.
Pan k'opata vino ome Jesús piuda k'irãpadait'ee
(Mr 14.22-26; Lc 22.19-20; 1 Co 11.23-26)
26 Nek'omaa p'anɨde Jesupa pan ataji mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃ji gracias jarait'ee Tachi Ak'õremaa. Ma pan k'õrat'aaji mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa teeji. Mãpai mãgaji:
—Jitátɨ mãik'aapa k'ótɨ. Nãgɨ́ pan mɨ k'ap'ɨa.
27 Nek'odap'edaa t'ẽepai ichiaba mãgá ooji ma vino ome. Ɨt'aa t'ɨ̃p'eda, gracias jaraji Tachi Ak'õremaa mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa teeji. Mãpai mãgaji:
—Nãgɨ́ vino mɨ waa. Todapáde aji, pãchi jõmaarãpa. 28 Tachi Ak'õrepa nãgɨ́ ũraa chiwidi jara bɨ. Mɨ piuk'ãri, mɨchi waa bat'ait'ee k'aurepa irua wẽpapiit'ee eperãarã chok'araarãpa p'ek'au k'achia oopata mãik'aapa mɨchideerã papiit'ee. 29 Mamĩda mɨa jara bɨ: Parã ome vino waa to-e pait'eeda aji, ɨt'aripema vino torumaa mɨ Ak'õre truade.
30 Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdadepema k'ari k'aridap'eda, Olivo Eedee wãjida.
Jesupa jarada Pedropa iru k'awa-e bɨda ait'ee
(Mr 14.26-31; Lc 22.31-34; Jn 13.36-38)
31 Mama Jesupa mãgaji:
—Idi p'ãrik'ua parã jõmaweda ijãadaamaa p'aneedait'ee mãik'aapa mɨ ituaba atabëidait'ee Tachi Ak'õre Ũraa p'ã jẽra bɨde jara bɨk'a:
‘Mɨa oveja ak'ɨpari peepiit'ee mãik'aapa chi ovejaarã jĩchoodaridait'ee.’ (Zac 13.7)
32 Mamĩda mɨ chok'ai p'irabaik'ãri, Galilea eujãdee wãit'ee parã naa.
33 Mãpai Pedropa mãgaji:
—Apemaarãpa pɨ atabëiruta pɨjida, mɨa pɨ atabëi-eda aji.
34 Jesupa p'anauji:
—Mɨa wãarata jararu. Idi p'ãrik'ua et'erre k'arii naaweda, jarada õpee pɨa mɨ k'awa-e bɨda ait'ee.
35 Waapɨara Pedropa mãgaji:
—Pɨ ome auk'a piuru pɨjida, mɨa jara-eda aji.
Apemaarã k'õp'ãyoorãpa ichiaba auk'a jarapachida.
Jesús ɨt'aa t'ɨ̃da Getsemanide
(Mr 14.32-42; Lc 22.39-46)
36 Maap'eda Jesús wãji chi k'õp'ãyoorã ome Getsemaní ne-uu eujã apatap'edaamaa. Mama panadak'ãri, mãgaji:
—Nama su-ak'ɨ p'anéetɨ mɨ ɨt'aa t'ɨ̃naru misa.
37 Ichi ome ateeji Pedro mãik'aapa Zebedeo warrarã omé. Mãga nɨde Jesús k'ĩsia paraa nɨ̃beeji t'ãri p'uapa. 38 Mapa mãgaji ãchimaa:
—Mɨ piut'ee pɨk'a nɨ̃bɨ t'ãri p'uapa. Nama p'anéetɨ, k'ãida-ee. Chok'ai p'anadapáde aji, mɨ ome auk'a.
39 Mãpai Jesús waawipai wãp'eda, bedabaiji tau bɨɨrɨ eujãde t'õbairumaa mãik'aapa ɨt'aa iidiji:
—Ak'õre, k'inia bɨ pɨrã, mɨ k'aripáji na miait'ee bɨdeepa. Mamĩda oonaapáde aji, mɨa k'inia bɨk'a. Jĩp'a pɨa k'inia bɨ́k'ata oopáde aji.
40 Maap'eda, ak'ɨ chek'ãri, chi k'õp'ãyoorã k'ãi jõnɨta unu cheji. Mãpai Pedromaa mãgaji:
—¿Hora apida p'oyaa chok'ai p'anada-ek'ã aji, k'ãida-ee? 41 Chok'ai p'anátɨ mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃́tɨ p'ek'au k'achiade baaipiamaapa. Tachi Ak'õrepa oopi k'inia bɨk'a t'ãripa oo k'inia p'anɨ. Mamĩda pãchi k'ap'ɨapa chooda-e p'anɨ.
42 Waya wãji nãga ɨt'aa iidide:
—Ak'õre, mɨ na miait'ee bɨta uchia ata-e pɨrã, mãgara pia bɨda aji. Pɨa oo k'inia bɨ́k'ata oopáde aji.
43 Waya chek'ãri, naa unu chedak'a unu cheji; k'ãi jõnɨ tap'ok'eepa. 44 Mãpai ichiak'au bɨji mãik'aapa wãda õpee ɨt'aa t'ɨ̃naji. Wãru chaa ichi aɨ pedeeta jarapachi. 45 Maap'eda waya chek'ãri chi k'õp'ãyoorã p'anadap'edaamaa, mãgaji:
—¿At'ãri parã k'ãi jõnɨk'ã? aji. Mɨ peepidait'ee hora pajipɨ. Eperã Ak'õre Truadepema teedait'ee p'ek'au k'achia oopataarã juade. 46 Eperã mɨ traicionaait'ee bɨ k'ait'a cheru. ¡P'irabáitɨ mãik'aapa wãdáma apemaarãmaa!
Jesús jita atapidap'edaa
(Mr 14.43-50; Lc 22.47-53; Jn 18.2-11)
47 Jesús at'ãri pedeemaa bɨde, ichi k'õp'ãyo Judas pacheji eperãarã chok'ara ome. Espada pak'uru ome anipajida. P'aareerã poroorãpa mãik'aapa judiorã poro waibɨarãpa ma eperãarã pëijida ãchi pari. 48 Panadai naaweda, Judapa mãɨrãmaa jaraji:
—Chi mɨa k'ĩra ɨ̃ruta saludaak'ãri, mãgɨta jita atadapáde aji.
49 Mapa pachedak'ãri Jesumãi, Judas pedee cheji:
—Tachi Jarateepari, ¿k'ap'ɨa pia bɨk'ã? aji.
Mãga jarap'eda, k'ĩra ɨ̃t'aaji. 50 Jesupa p'anauji:
—K'õp'ãyo, oopáde aji, pɨa ne-inaa oode cheda.
Mãpai Judas ome che p'anadap'edaarãpa Jesús jita atadap'eda, mamãik'aapa ateejida.
51 Mãga nɨde Jesús ik'aawa badapa ichi espada ẽt'a atap'eda, p'aareerã poro waibɨa mimiapari k'ɨɨrɨ orp'et'aaji. 52 Mãpai Jesupa mãgaji:
—¡Pɨchi espada ata bɨ́ji ichi badamãi! Chi espadapa chõopataarã piupata espadapa.
53 ¿K'awa-e bɨk'ã aji, mɨ Ak'õremaa k'aripa iidiru pɨrã, irua angeleerã setenta y dos mil ɨ̃raweda pëik'aji? 54 Mamĩda mãga ooru pɨrã, uchia-e pai Tachi Ak'õre Ũraa p'ã jẽra bɨde nãga p'asait'ee jara bɨk'a.
55 Mãpai Jesupa iidiji ichi jita ata chedap'edaarãmaa:
—¿Sãap'eda parã chejidama aji, espada ome mãik'aapa pak'uru ome mɨ jita atade, eperã nechɨayaa bɨ jita atapatak'a? Ewari chaa mɨ Tachi Ak'õre te waibɨade bapari iru pedee jarateemaa. Mamĩda mɨ jitada-e paji. 56 Na jõma p'asaruda aji, Tachi Ak'õre pedee jarapataarãpa jaradap'edaak'a iru Ũraa p'ãdade.
Jesupa mãga jaramaa bɨde jõmaweda chi k'õp'ãyoorãpa atabaibëijida mãik'aapa miruk'oodachida.
Jesús Junta Suprema k'ĩrapite
(Mr 14.53-65; Lc 22.54-55, 63-71; Jn 18.12-14, 19-24)
57 Jesús jita atadap'edaarãpa ateejida Caifás temaa. Caifás p'aareerã poro waibɨa paji. Mama Junta Supremadepemaarã see nɨ̃baji. 58 Pedro t'ɨmɨɨpapai t'ẽe wãk'ãtɨ wãji. Mãgá wãpa panaji Caifás temãi. Ma te t'ɨak'au badamãi edú t'ĩup'eda, Tachi Ak'õre te waibɨa jɨ̃apataarã ome su-ak'ɨ banaji ak'ɨit'ee sãga oodai Jesús ome.
59 P'aareerã poroorãpa jõmaweda Junta Supremadepemaarã ome testigo jɨrɨ p'anapachida. Mãgá Jesús peepit'aadait'ee. 60 Eperãarã chok'ara seewa jarade chejida mĩda, maarepida unuda-e paji ɨmɨateedait'ee. Mamĩda seewa-idaa beerã omé pachejida. 61 Mãɨrãpa mãgajida:
—Na eperãpa jaraji: “Mɨa Tachi Ak'õre te waibɨa t'eet'aap'eda, k'ãima õpeemaa waya oo atai.”
62 Mãga ũrik'ãri, p'aareerã poro waibɨa bainɨ̃ beeji mãik'aapa iidiji Jesumaa:
—¿Wãarak'ã aji, pɨ k'ĩrapite jara p'anɨ pedee? ¿Maarepida p'anau-ek'ã? aji.
63 Mamĩda Jesupa maarepida p'anau-e paji; k'ĩup'ee beeji. Mãpai p'aareerã poro waibɨapa mãgaji:
—¡Tachi Ak'õre ichita chok'ai bɨ k'ĩrapite wãarata jaráji! ¿Pɨk'ã Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã? ¿Pɨk'ã aji, Tachi Ak'õre Waibɨa Warra?
64 Jesupa p'anauji:
—Mɨda aji, pɨa jara bɨk'a. Mɨa jara bɨ: Parãpa Eperã Ak'õre Truadepema unudait'ee su-ak'ɨ bɨ Tachi Ak'õre Waibɨa juaraare mãik'aapa jɨ̃ararade cheru.
65 Mãpai Caifapa ichi p'aru jẽt'aaji t'ãri k'achiapa mãik'aapa mãgaji:
—¡Na eperãpa pedee k'achia jaramaa bɨda aji, Tachi Ak'õre ãpɨte! ¿K'ãare-it'ee waa jɨrɨdayama aji, eperãarãpa ichia ooda jaradamerã? ¿Parãpa ũrijida-ek'ã ichia ma pedee k'achia jarada? 66 ¿K'ãata k'ĩsia p'anɨma? aji.
P'anaujida:
—Piupia bɨda ajida, ichia jarada k'aurepa.
67 Mãpai Jesús k'ĩramaa idujida mãik'aapa p'ua oo wãjida. Awaraarãpa k'ĩramaa sĩjida. 68 Mãga oo jõnɨde mãgajida:
—¡Pɨ wãara Tachi Ak'õre Warra pɨrã, jarapáde ajida, k'aipata pɨ sĩji!
Pedropa Jesús k'awa-e bɨda ada
(Mr 14.66-72; Lc 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-27)
69 Mãɨmisa Pedro taawa su-ak'ɨ baji te ãuk'idaa. Mãga nɨde awẽra mama mimiapari cheji mãik'aapa mãgaji Pedromaa:
—Pɨ auk'a nipajida aji, jã eperã Jesús Galileadepema ome.
70 Mamĩda Pedropa meraji jõmaarã taide:
—Mɨa k'awa-e bɨda aji, k'ãaredeta pɨa jara bɨ.
71 Maap'eda Pedro wãji puerta edú t'ĩupatamãi. Mama awaraa awẽra mimiaparipa iru unuk'ãri, arii p'anadap'edaarãmaa mãgaji:
—Pɨchá, na eperã nipajida aji, Jesús Nazaretdepema ome.
72 Waya Pedropa meraji:
—Tachi Ak'õre k'ĩrapite mɨa juraaru: ¡Jã eperã k'awa-e bɨda! aji.
73 Taarã-e nɨde arii see nɨ̃badaarã Pedro k'ait'a chejida mãik'aapa mãgajida:
—Wãara pɨ ãchi k'õp'ãyo. Pedeedeepa p'oyaa mera-eda aji, pɨ Galilea eujãdepema.
74 Mãpai Pedropa juraaji Tachi Ak'õre k'ĩrapite:
—¡Mɨa jã eperã k'awa-e bɨda! aji. ¡Seewa jaramaa bɨ pɨrã, Tachi Ak'õrepa mɨ miapiipia bɨda! aji.
Aramata et'erre k'ariji. 75 Mãpai Pedropa k'irãpaji Jesupa jarada: “Et'erre k'arii naaweda, pɨa jarada õpee jarait'ee mɨ k'awa-e bɨ.” Mãpai Pedro taawaa uchiap'eda, jẽe nɨ̃beeji audú k'ĩsia p'ua bada perã.