28
Jesús chok'ai p'irabaida
(Mr 16.1-8; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Ɨ̃ipata ewate wãyaap'eda, tomia ewate ta-p'eda weda María Magdalena awaraa María ome wãjida Jesús k'ap'ɨa ɨadap'edaamaa iru ak'ɨde. Mãga nɨde eujã wëre nɨ̃beeji, ɨt'ariipa ángel ma eujãdee cheda perã. Mãgɨpa Jesús ɨa bada mãu te uria t'aidepema mãu choma jɨ̃a bada ãyaa atap'eda, aɨ ɨ̃rɨ su-ak'ɨ beeji. Ma ángel ɨ̃daa ak'ɨ baji, pa tau ẽe-ẽeparik'a. Chi p'aru audú t'o-t'oo baji nievek'a. Soldaorãpa mãgɨ́ unudak'ãri, k'ap'ɨa wëree para beeji p'era jõnɨpa mãik'aapa piudak'a baip'aneejida eujãde.
Mãga nɨde angelpa mãgaji ma wẽraarãmaa:
—Waaweenáatɨ. Mɨa k'awa bɨ parãpa jɨrɨmaa p'anɨ Jesús, chi kurusode baijira bɨdap'edaa. Iru nama wẽ-e. Chok'ai p'irabaiji ichia jaradak'a. Pɨchá, ak'ɨ chétɨ iru ɨadap'edaamãi. Maap'eda, isapai wã́tɨ mãik'aapa chi k'õp'ãyoorãmaa jaranátɨ: “¡Chok'ai p'irabaijipɨ! Parã naa iru wãit'ee Galilea eujãdee. Mama iru unudait'ee.” Mata mɨa parãmaa jara chejida aji.
Aramata Jesús k'ap'ɨa ɨadap'edaamãiipa ma wẽraarã isapai wãjida chi k'õp'ãyoorãmaa jarade. Mamãik'aapa ãchobee, ma awara t'ãri o-ĩa p'ira wãjida. Mãgá wãdade Jesús ãchi k'ĩrapite uchiaji mãik'aapa ãchimaa saludaaji. Aramata ma wẽraarãpa Jesumaa orradachida. Maap'eda iru bɨɨrɨ wëre atajida mãik'aapa irumaa ɨt'aa t'ɨ̃jida. 10 Mãpai Jesupa mãgaji:
—Waaweenáatɨ. Wã́tɨ jarade mɨ k'õp'ãyoorãmaa Galileadee wãdamerã. Mama mɨ unudayada aji.
Soldaorãpa nepɨrɨdap'edaa
11 Ma wẽraarã wãruta misa, ma jɨ̃amaa p'anadap'edaarã ũk'uru wãjida p'uurudee ãchi ome p'asada nepɨrɨde p'aareerã poroorãmaa. 12 Mãɨrã wãjida pedeeteede judiorã poro waibɨarã ome. Maap'eda soldaorãmaa p'arat'a waibɨa p'aajida mãik'aapa 13 mãgajida:
—Jarátɨ parã k'ãi jõnɨ misa, Jesús k'õp'ãyoorã chedap'eda, iru k'ap'ɨa chɨa atadachida. 14 Pilatopa ma p'asada k'awaa ataru pɨrã, taipa pedeedait'ee parã k'ap'ɨa. Mãgá parã k'aripa atadayada ajida.
15 Soldaorãpa ma p'arat'a jitadap'eda, oojida mãɨrãpa jaradap'edaak'a. Ma seewa at'ãri jarapata judiorã t'ãide.
Jesupa chi k'õp'ãyoorãmaa jarada
(Mr 16.14-18; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
16 T'ẽepai Jesús k'õp'ãyoorã once wãjida Galileadee. Panajida irua jarada eemãi. 17 Jesús unudak'ãri, irumaa t'ãri o-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃jida. Mamĩda ũk'uruurãpa at'ãri pia ijãada-e p'anajida iru wãara chok'ai p'irabaida. 18 Mãga nɨde Jesús ãra k'ait'a cheji mãik'aapa mãgaji:
—Tachi Ak'õrepa jõmaweda ne-inaa ɨt'ari nɨ̃bɨ, na p'ek'au eujãde nɨ̃bɨ bɨji mɨ jua ek'ari. 19 Maperã wã́tɨ na p'ek'au eujã eperãarã paraamaa, mɨchi k'õp'ãyoorã papide. Ãra poro chóotɨ Tachi Ak'õre t'ɨ̃de, ichi Warra t'ɨ̃de mãik'aapa ichi Jaure t'ɨ̃de. 20 Jaratéetɨ oodamerã mɨa parãmaa jaradak'a. Mɨ parã ome bapariit'ee ewari chaa, na p'ek'au eujã jõrumaa.