FILEMÓN
San Pablopa K'art'a P'ãda Filemonmaa
San Pablo, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji. Carcelde baji na k'art'a p'ãk'ãri. P'ãji Colosas p'uurudepema ijãapari t'ɨ̃jarapatap'edaa Filemonmaa. Chupɨria iidi bɨ Filemonpa ichi esclavo t'ãri pia auteebaimerã, aɨ naaweda iru juadeepa uchiaji mĩda. Mãgɨ́ esclavo, t'ɨ̃jarapatap'edaa Onésimo, Cristode ijãa beeji Pablopa jarateeda k'aurepa carcelde bak'ãri.
Salude teep'eda, naapɨara Pablopa gracias jara bɨ Tachi Ak'õremaa, k'awada perã Filemón Cristode wãara ijãapari perã mãik'aapa bapari perã irua k'inia bɨk'a (vs. 1-7). Jara bɨ Filemón esclavo bada pia bapata Cristode ijãadak'ãriipa mãik'aapa chupɨria iidi bɨ Filemonpa ichi esclavo t'ãri pia auteebaimerã iru pëik'ãri (vs. 8-22). T'ẽepai salude pëi bɨ chi k'õp'ãyoorã carcelde p'anɨɨrã pari (vs. 23-25).
1
Salude pëida
Mɨ, Pablo carcelde bɨ mɨa oopari perã Jesucristopa oopi bɨk'a. Mɨ tachi ɨ̃pema Cristo k'aurepa Timoteo ome na k'art'a p'ã pëiruta Filemonmaa. Filemón, pɨ k'inia iru p'anɨpɨ, auk'a Cristode ijãapari perã mãik'aapa auk'a iru-it'ee mimiapari perã. Ichiaba na k'art'a p'ã pëiruta tachi ɨ̃pewẽra Apiamaa mãik'aapa tachi ɨ̃pema Arquipomaa. Ijãadak'aa beerãpa nepɨra jɨrɨ p'anɨ mĩda iru ome, taik'a iru choopari Cristode ijãa bairã mãik'aapa oomaa bairã Cristopa oopi bɨk'a. Ichiaba p'ã pëiruta jõmaweda ijãapataarã pɨ tede ɨt'aa t'ɨ̃ chepataarãmaa. Ɨt'aa iidipata Tachi Ak'õrepa mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesucristopa parã pia ak'ɨ p'anadamerã. Mãgá k'ãiwee p'anapataadait'ee.
Filemonpa awaraa ijãapataarã k'inia iru bapari
Filemón, mɨa ɨt'aa t'ɨ̃k'ãri pɨ pari, ichita gracias jarapari mɨ ɨt'aripema Ak'õremaa. Ũridoo pɨ wãara ijãapari Tachi Waibɨa Jesude mãik'aapa iru k'inia iru bapari. Ichiaba ũridoo pɨa jõma ijãapataarã k'inia iru bapari. Pɨ mãgá chik'inia bapari perã tachi ijãapataarã ome, mɨa ɨt'aa iidipari Tachi Ak'õrepa pɨmaa k'awapimerã ne-inaa pia jõma tachi Cristodeerãpa oodai irua k'aripak'ãri. Mɨ ɨ̃pema Cristo k'aurepa, mɨ o-ĩa bɨ pɨa awaraarã mãgá k'inia iru bapari perã. Mãga oo bɨpa pɨa mɨ t'ãri mãik'aapa awaraa Cristodeerã t'ãri o-ĩapipari.
Pablopa chupɨria iidida Filemón esclavo Onésimo pari
Pɨ mãga bapari perã, mɨa ne-inaa iidi k'inia bɨ pɨa mɨ-it'ee oomerã. Pɨa nãga ooipia bɨ, ne-inaa pia bairã. Ma awara Cristopa mɨ jɨrɨt'erada perã, mɨa waawee-ee na iidiru oopii pɨmaa. Mamĩda k'awa bairã pɨa jõma ijãapataarã k'inia iru bapari, mɨa pɨmaa chupɨria iidiit'ee. Taawa pɨa ũrii mɨa iidiru, mɨ chonaa bairã mãik'aapa na carcelde bairã Jesucristopa oopi bɨk'a oopari k'aurepa. 10 K'inia bɨ pɨa auteebaimerã eperã nama bɨ mɨ ome. Iru mɨchi warrak'a bɨ, mɨ k'aurepa iru Cristode ijãada perã mɨ nama carcelde bɨ misa. Na eperã pɨ esclavo iru bada, Onésimo.
11 Mɨa k'awa bɨ naaweda irua pɨ k'aripa-e paji. Mamĩda ɨ̃rá mãga-e bɨ. Ɨ̃rá audú chok'ek'ee bapari mɨ ome. Mɨa k'awa bɨ auk'a bait'ee pɨ ome. 12 Mɨa iru pɨmaa pëiru. Iru audupai k'inia iru bɨ. Mapa k'inia bɨ pɨa iru auteebaimerã mɨ auteebaik'ajik'a. 13 Mɨa k'inia bak'aji iru mɨ ome beemerã, mɨ nama carcelde bɨ misa, Jesupa ooda jarateeda k'aurepa. Mãgá irua mɨ k'aripak'aji pɨ pari. 14 Mamĩda mãga oo-e paji, pɨa jara-e pada perã iru nama baipia bɨ mɨ ome. Mɨa k'inia-e pɨa iru auteebaimerã mɨa mãga oopiru perã. Pɨa mɨ mãgá k'aripa k'inia bɨ pɨrã, k'aripaipia bɨ pɨchi k'ĩradoopa.
15 K'ĩsíaji nãgɨde. Onésimo mak'ɨara taarã-e baji pɨ ik'aawaapa uchiada. ¿Tachi Ak'õrepa iru mãgá wãpiji-ek'ã aji, Cristode ijãap'eda, ɨ̃rá pɨ ome ichita bapariimerã? 16 Ma awara ɨ̃rá iru auteebairu pɨrã, iru pipɨara bai esclavo k'ãyaara. Pɨ ɨ̃pema pia bait'ee auk'a Cristode ijãa bairã. Mɨa iru k'inia iru bɨ. Mamĩda pɨa iru audupɨara k'inia iru baipia bɨ, iru chok'ek'ee bairã mãik'aapa iru pɨ ɨ̃pema Cristo k'aurepa perã.
17 Mãpai pɨa mɨ iru bɨ pɨrã pɨchi k'õp'ãyo piak'a, Onésimo auteebáiji mɨ auteebaik'ajik'a. 18 Irua pɨmaa ne-inaa k'achia ooji pɨrã maa-e pɨrã pɨ net'aa chɨaji pɨrã, jara pë́iji. Mɨa p'aait'ee. 19 Mɨ, Pablopa nãgɨ́ p'ãru mɨchi juapa: mɨata p'aait'ee. Mamĩda mɨa pɨmaa nãga k'irãpapi k'inia bɨ. Onésimo pɨ ome tewe iru bai k'ãyaara, pɨa tewe waibɨara iru bɨ mɨ ome, mɨ k'aurepa pɨa Cristode ijãada perã. 20 Maperã ɨ̃pema, ɨ̃rá mɨa k'inia bɨ pɨa jõdee mɨ k'aripamerã, Tachi Waibɨapa pɨmaa oopi k'inia bɨk'a. Chupɨria k'awáaji mãik'aapa Onésimo auteebáiji. Mãgá pɨa mɨ t'ãri o-ĩapiit'ee.
21 Mɨa ijãa bɨ pɨa ooit'ee mɨa iidi bɨk'a. Mapa na k'art'a pɨmaa p'ãmaa bɨ. Wãara mɨa k'ĩsia bɨ pɨa waapɨara ooit'ee mɨa iidida k'ãyaara. 22 Mãga oo bɨ misa, cuarto awara bɨ́ji mɨ-it'ee, mɨ jãma panak'ãri. Mɨa mãga jara bɨ ijãa bairã parã ɨt'aa t'ɨ̃pata k'aurepa Tachi Ak'õrepa mɨ uchiapiit'ee na carceldeepa mãik'aapa waya pëiit'ee parãmaa.
Awaraarãpa salude tee pëidap'edaa
23 Tachi k'õp'ãyo Epafras ichiaba nama carcelde bɨ mɨ ome, Jesucristopa oopi bɨk'a oopari perã. Irua pɨmaa salude tee pëiru. 24 Marcos, Aristarco, Demas mãik'aapa Lucapa salude tee pëiruta. Ãra mɨ ome auk'a mimiapata Cristo-it'ee.
25 Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Waibɨa Jesucristopa parã jõmaweda pia ak'ɨ bapariimerã.
Mãgapai paji.