3
Sãga Cristode ijãapataarã ijãadak'aarã awara p'anapataadaipia bɨ
K'irãpapíji jãpema ijãapataarãmaa ãra ichiaba p'anapata Creta isladepema poro waibɨarã jua ek'ari. Maperã oodaipia bɨ mãgɨ́ poroorãpa oopi p'anɨk'a. Ichita oo k'inia p'anadaipia bɨ ne-inaa pia awaraarã k'aripadait'ee. Jaráji chĩara ãpɨte k'achia pedeenaadamerã mãik'aapa aupedeenaadamerã awaraarã ome. Ma k'ãyaara t'ãri pia p'anadaipia bɨ mãik'aapa pedee pia pedeedaipia bɨ jõmaarã ome. ¡Mamĩda, audua p'anadaik'araa bɨ!
Naaweda tachia Cristo k'awada-e p'anadak'ãri, k'achia p'anapachida. Oodaamaa p'anapachida Tachi Ak'õrepa jara pëidak'a. Atua p'anajida, seewa jara p'anɨpa tachi itu k'ũra p'anadap'edaa perã. Esclavoorãk'a p'anapachida, tachia oo k'iniata ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo oo nipapatap'edaa perã. T'ãri k'achia-idaa p'anapachida. Awaraarã unuamaa iru p'anapachida, ne-inaa iru p'anadap'edaa k'aurepa. Chik'ĩra unuamaa p'anapachida. Mãgá p'anapachida mĩda, Tachi Ak'õre, Tachi K'aripaparipa ichi warra tachimaa pëiji, tachi chupɨria k'awaada perã. Peepiji tachi p'ek'au k'achia wẽe p'aneedamerã. Mãgá k'awaapiji ichia tachi k'inia iru bɨ. Ichiata tachi o k'achiadeepa k'aripa ataji atuanaadamerã. Mãga oo-e paji tachia ne-inaa t'ãri pia oopata perã. ¡Mãga-e! Tachi k'aripaji tachi chupɨria k'awaada perã. Tachia p'ek'au k'achia oopatap'edaa wẽpapiji mãik'aapa ichi Jaure ba chepiji tachi k'ap'ɨade. Tachi piu pɨk'a p'anajida mĩda p'ek'au k'achia k'aurepa, irua waya chok'ai p'anapiji ichi Jaurepa. Mãga oop'eda, tachi p'aneepachida warra chai ewaa t'odak'a mãik'aapa paniade k'uipidak'a. Tachi Ak'õrepa ichi Jaure ba chepik'ãri tachimaa, pania waibɨa pɨk'a weeji tachi k'ap'ɨa ɨ̃rɨ. Mãga ooji Jesucristopa tachi o k'achiadeepa k'aripa atak'ãri. Ɨ̃rá Tachi Ak'õrepa jarai: “Mɨ Warra piuda k'aurepa parã p'ek'au k'achia wẽe p'anɨ mɨ k'ĩrapite.” Tachi Ak'õrepa mãga ooji t'ãri pia bapari perã. Tachia ne-inaa pia p'oyaa oodak'aa irua tachi chupɨria k'awaamerã. Ma awara eperã piuda net'aa ome beeruk'a, mãga pɨk'a tachi, Tachi Ak'õre warrarã p'aneeruta Cristo k'aurepa. Mapa k'awapata piudak'ãri, wãara ɨt'aa wãdait'ee.
Titomaa ũraada
Mɨa et'ewa p'ãda wãarapɨ. Maperã mãgɨ́ ũraa ip'ii jarateeipia bɨ ijãapataarãmaa, mãga ũridak'ãri, ne-inaa pia k'ĩra t'ãdoo oo p'anadamerã. Mãga oodak'ãri, eperãarã jõmaweda k'aripadait'ee, Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a. Mamĩda Tito, pariatua aupedeeyaa baik'araa bɨ audua beerã ome ãchi chonaarãwedapema ëreerã k'ap'ɨa. Ichiaba t'ĩuk'araa bɨ nepɨra jɨrɨ p'anɨɨrã ome, ãchi aupedeeyaa p'anadak'ãri Moisepa p'ãda jara k'inia bɨ k'ap'ɨa. K'ĩrak'aupai t'ĩu mãgee ijaraapataarã ome. Mãgee ne-inaa ooruta pɨrã, maarepida k'aripada-e. 10 Eperãpa ijãapataarãmaa k'ĩraupik'ãri, tachi ijãapataarã awara-awaraadaipata. Mãgee eperã parã t'ãide paraa pɨrã, k'ĩra jĩp'a ũráaji mãgɨ́ k'achia oo amaamerã. Ũri k'inia-e bɨ pɨrã, waya ũráaji. Mãga ũraap'eda, at'ãri ũriamaa bɨ pɨrã, ijãapataarã t'ãide waa t'ĩupináatɨ. 11 Mãgee eperãarã ne-inaa k'achia oomaa p'anɨ, ijãa amaadaruta perã Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida. Jõmaarãpa k'awapata ãchi k'achia uchiadait'ee Ak'õre k'ĩrapite, ũridaamaa p'anapata perã.
Pablopa na k'art'ade t'ẽepai p'ãda
12 Tito, mɨa Artemas maa-e pɨrã Tíquico pɨmaa pëiit'ee. Jãma panak'ãri, p'oyaa bɨ pɨrã, isapai wã́ji Nicópolis p'uurudee mɨ k'ĩrachuude. Mɨ jãma banait'ee p'usa t'ojara bɨ misa. 13 Abogado t'ɨ̃jarapata Zenas, Apolo ome jãmãik'aapa uchiadak'ãri, k'aripáji nejõmaade pia wãdamerã ãchi ode. 14 Mãgá tachi ɨ̃pemaarã jãma p'anɨɨrãpa ip'ii pia oodaipia bɨ awaraarã k'aripadait'ee mãik'aapa chupɨria chedeerã k'aripadait'ee chik'o, p'aru iru p'anadamerã. Mãga oodaipia bɨ pariatua p'anapataadai k'ãyaara, apida k'aripada-ee.
Pablopa awaraarã ome salude pëida
15 Jõmaweda ijãapataarã nama mɨ ome p'anɨɨrãpa pɨmaa salude pëiruta. Taipa ichiaba salude tee pëiruta tai k'õp'ãyoorã Cristo k'aurepa k'iniarãmaa. Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Ak'õremaa irua parã jõma pia ak'ɨ bapariimerã.
Mãgapai paji.