APOCALIPSIS
Tachi Ak'õrepa k'awapida San Juanmaa
San Juan, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na libro Apocalipsis apata p'ãji. Apocalipsis jara k'inia bɨ Tachi Ak'õrepa k'awapida. Juanpa na pedee p'ãji Cristode ijãapataarã ũraait'ee, Cesarpa ãra miapi iru bada perã ichi jua ek'ari. Na p'ãdade Juanpa jara bɨ Tachi Ak'õrepa unupida ichimaa k'ãimok'araa pɨk'a bɨde, Patmos islade bak'ãri. Made Ak'õrepa unupiji ichia ooit'ee bɨ netuara eere p'anɨɨrã p'oyaait'ee.
Naapɨara Juanpa jara bɨ Jesucristopa na pedee k'awapida ichi ángel k'ap'ɨa pari (cap. 1.1-3). Ijãapataarãmaa saludaap'eda, jara bɨ ichia Jesucristo unuda mãik'aapa ichia Cristopa jara pëida p'ã bɨ Ásia eujãdepema Cristode ijãapataarã chip'epata siete p'anɨɨrãmaa (caps. 1.4–3.22). Jara bɨ ichia Tachi Ak'õre rey su-ak'ɨ beepari unuda (cap. 4); joip'aruk'a bɨ pɨrat'ɨda unuda mãik'aapa Oveja Chak'e unuda (cap. 5). Jara bɨ ma joip'aruk'a bɨ k'arada siete unuda mãik'aapa ichia unuda ma Oveja Chak'epa ma k'arada chaa ogat'aak'ãri (caps. 6.1–8.1). Jara bɨ ichia unuda angeleerãpa trompeta seis chaadak'ãri, Tachi Ak'õrepa ne-inaa k'achia oopii naaweda na p'ek'au eujãdepemaarãmaa (caps. 8.2–9.21); ichia ángel unuda joip'aruk'a k'aipee bɨ ome (cap. 10) mãik'aapa ichia unuda Ak'õre pedee jarapataarã omé ɨt'ariipa chedak'ãri na p'ek'au eujãdee mãik'aapa ma seis eerepema trompeta chaak'ãri (cap. 11). Jara bɨ wẽra je choma bɨ ome pajãde unuda (cap. 12); nemĩsia ne-animal k'achia ome unuda (cap. 13); Oveja Chak'e unuda ciento cuarenta y cuatro mil judiorã ome (cap. 14.1-5); angeleerã unuda ãrapa na p'ek'au eujãdepemaarã k'achia oodak'ãri (cap. 14.6-20); k'ari ũrida mãik'aapa angeleerã siete unuda (cap. 15). Unuji awaraa ne-inaa siete p'asadap'edaa na p'ek'au eujãdepemaarãmaa, angeleerãpa p'arat'u weedak'ãri mãɨrã ɨ̃rɨ (cap. 16). Jara bɨ Babilónia p'uuru unuda (cap. 17) mãik'aapa Tachi Ak'õrepa ma p'uuru jõpida (caps. 18.1–19.5). Jara bɨ Oveja Chak'e miak'ãida fiesta unuda mãik'aapa sãga pait'ee Cristo waya chek'ãri (cap. 19.6-21). Jara bɨ Tachi Ak'õrepa Netuara Poro Waibɨa p'oyaada (cap. 20.1-10) mãik'aapa sãga jõmaweda eperãarã panadait'ee Tachi Ak'õre su-ak'ɨ beepari t'orroo bɨ k'ĩrapite (cap. 20.11-15). Ichiaba jara bɨ sãga pait'ee Tachi Ak'õrepa ooit'ee bɨ eujã chiwidi mãik'aapa Jerusalén p'uuru chiwidi (caps. 21.1–22.5). T'ẽepai jara bɨ na p'ãda leerutaarãpa oopataadamerã na ũraade jara bɨk'a mãik'aapa ichita Cristode ijãapataadamerã (cap. 22.6-21).
1
Jesucristopa k'awapida
Na p'ãdade mɨ, Juanpa jara bɨ Tachi Ak'õrepa ne-inaa k'awapida Jesucristomaa. K'awapiji ichia na ewari ooit'ee bɨ, Jesucristopa jõdee ichideerãmaa mãga k'awapimerã. Ɨt'ariipa Cristopa pëiji ichi ángel mɨmaa, mɨ iru mimiapari perã. Na p'ãdade mɨa jara bɨ Tachi Ak'õrepa mɨmaa unupida, ichia mɨmaa jara pëida mãik'aapa Jesucristopa mɨmaa jarada.
Tachi Ak'õrepa pia ak'ɨit'ee na p'ãda leerupa awaraarã taide, ichia jara pëida perã. Ichiaba pia ak'ɨit'ee na p'ãdade jara bɨ ũridap'eda, oo p'anɨpa aɨde ũraa bɨk'a, ma jõma ooit'ee taarã-e perã.
Juanpa Ásia eujãdepema ijãapataarãmaa jarada
Mɨ, Juanpa nãga p'ã pëiru parã Ásia eujãdepema ijãapataarãmaa, siete chip'epataarã chaachaa.
Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa parã pia ak'ɨ bapariimerã. Mãgá k'ãiwee p'anapataadait'ee. Tachi Ak'õre ichita bapari; ichita bapachi mãik'aapa ichita cheit'ee. Mɨa ichiaba iidi bɨ Tachi Ak'õre Jaurepa parã k'aripamerã. Iru jaure siete pɨk'a bɨ Tachi Ak'õre su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite.
Ichiaba mɨa iidi bɨ Jesucristopa parã k'aripamerã. Iruata wãara jarapari Tachi Ak'õrepa jara bɨ. Iruta piup'eda, naapɨara chok'ai p'irabaiji ichita bapariit'ee. Na p'ek'au eujãdepema reyrã jõmaweda p'anapata iru jua ek'ari. Iruata tachi k'inia iru bapari. Mapa tachi uchiapiji tachia p'ek'au k'achia oopata jua ek'ariipa. Mãga ooji iru waa bat'ada k'aurepa kurusode piuk'ãri tachi pari.
Iruata tachi ichideerã papiji ichi Ak'õremaa p'aareerãk'a ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã eperãarã pari. Mapa jaradáma: “Jesucristo ichita jõmaarã k'ãyaara waibɨara bapariit'ee.” ¡Amén!
‘¡Ũrítɨ! Iru cheit'ee jɨ̃ararade. Maapai jõmaarãpa iru unudait'ee; iru supidap'edaarã paara. Na p'ek'au eujãdepema to bee chaa eperãarã jarajẽedait'ee waaweepa, irua ãchi miapiit'ee jĩak'aapa ãchia p'ek'au k'achia oopata k'aurepa. Mãga pait'ee. Amén.’ (Dn 7.13)
Tachi Ak'õre Waibɨapa jara bɨ:
—Mɨta Alfa; nejõmaata naa. Ichiaba mɨta Omega; nejõmaata t'ẽe. Mɨta jõmaarã Waibɨa. Mɨ ichita bapari; ichita bapachi mãik'aapa ichita cheit'ee.
Juanpa Jesucristo unuda k'ãimok'araa pɨk'a bɨde
Mɨ, Juan, parã ɨ̃pema Cristo k'aurepa, parãk'a mɨ t'ãri a-ba bapari perã iru ome. Mɨ ichiaba parã k'õp'ãyo, tachi auk'a wãdait'ee perã Ak'õre truadee mãik'aapa ɨ̃raweda tachi auk'a choopata perã Jesude ijãa p'anɨde, tachi jɨrɨ p'anɨ mĩda miapidait'ee ma k'aurepa. Mɨ Patmos islade pëijida Tachi Ak'õre Ũraa jarateepachi perã mãik'aapa Jesupa ooda jarateepachi perã. 10 Mama bɨde tomia ewate ɨt'aa t'ɨ̃maa baji Tachi Ak'õre Jaurepa oopi bɨk'a. Mãga nɨde k'ãimok'araa pɨk'adachi. Mɨ ãpɨteik'a eereepa ũriji eperã golpe pedeeru, trompeta golpe jĩwaaparik'a. 11 Mãgaji:
—P'ã́ji pɨa unuru maap'eda pë́iji ijãapataarã chip'epata bee chaa nãgɨ́ siete p'uurude: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea p'uurudee auk'a.
12 Mãga ũrik'ãri, p'ɨrrabaiji ak'ɨit'ee k'aipata mɨmaa mãga jara bɨ. Unuji lámpara bɨpata siete, awara-awaraa bainɨ̃ bɨ. Mãgɨ́ chaachaa nẽedee ooda paji. 13 Mãgɨ́ esajĩak'a unuji eperãk'a. P'aru teesoo jɨ̃ baji. K'ɨrrɨde ne-inaa nẽedee ooda jɨ̃ baji. Nẽrabai baji ichi t'ũade. 14 Ichi puda t'o-t'oo baji, oveja k'arak'a maa-e pɨrã nievek'a. Chi tau urua nɨ̃baji t'ɨpɨtauk'a. 15 Chi bɨɨrɨ jida urua baji, bronce ɨrradak'ãri uruaparik'a. Chi otau ũriji to k'ida chaaree jĩwaaparik'a. 16 Ichi jua juaraare lucero siete iru baji. Chi it'aideepa uchiaji espada choma, k'ĩraichaa weda p'ewedee bɨ. Chi k'ĩra urua nɨ̃baji ak'õrejĩru imat'ɨpa urua nɨ̃baparik'a.
17 Mɨa iru unuk'ãri, eujãde baainaji iru k'ĩrapite mãik'aapa piudak'a baibeeji. Mãpai irua mɨ t'õbaiji ichi juarapa mãik'aapa mɨmaa mãgaji:
—P'eranáaji. Mɨ nejõmaata naa mãik'aapa nejõmaata t'ẽe. 18 Mɨata eperãarã chok'ai p'anapipari. Na p'ek'au eujãde bɨde mɨ jai-idaaji. Mamĩda chok'ai p'irabaiji, maadak'ãriipa ichita bapariit'ee. Mɨa llavek'a iru bɨ piudap'edaarãmãi ewait'ee. Madeepa eperãarã uchiapii mãik'aapa ãra k'aripai ichiaba chok'ai p'irabaidamerã ichita p'anapataadait'ee mɨ ome. Maa-e pɨrã, k'inia-e pɨrã, ãra mãgá uchiapi-e pait'ee. 19 Maperã p'ã́ji pɨa unuru, ɨ̃rá ne-inaa wãyaa nɨ̃bɨ mãik'aapa ne-inaa t'ẽepai wãyaait'ee bɨ. 20 Pɨa unu bɨ ne-inaa Tachi Ak'õrepa waide unupi-e pada apidaamaa: na lucero siete mɨ jua juaraare mãik'aapa jã lámpara bɨpata siete nẽedee ooda. Na lucero siete jara k'inia bɨ angeleerã siete bɨda ijãapataarã chip'epata siete aba-abaa ak'ɨdamerã. Jõdee jã lámpara bɨpata siete jara k'inia bɨ ma ijãapataarã chip'epatamãi siete.