2
Cristopa jara pëida Éfeso p'uurudepema ijãapataarãmaa
Mãpai irua mɨmaa mãgaji:
—Nãgɨ́ pedee p'ã pë́iji Tachi Ak'õrepa ichi ángel pëidamaa Éfeso p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨmerã:
Nãga jara bɨ ma lucero siete iru bɨpa ichi juaraare, bɨ misa ma lámpara bɨpata siete nẽedee ooda ome. Mɨa k'awa bɨ parã Efesodepemaarã p'anapata. Pia mimiapata seewa-idaa beerã t'ĩunaadamerã pãchi t'ãide mãik'aapa pia choopata mɨde ijãa p'anɨde. K'awa bɨ parãpa chooda-e, t'ãri k'achia-idaa beerã t'ĩu k'inia p'anadak'ãri pãchi t'ãide. Mãɨrãpa seewata taita Cristopa pëidada adak'ãri, parãpa ak'ɨpachida ãchia jarateepata, k'awaa atarutamaa ãchi seewa-idaa bee. Maapai parãpa choopachida, mãɨrãpa nepɨra jɨrɨpachida mĩda parã ome. Sẽ-ee mãgá choopachida, nepɨrade baaijida mĩda mɨde ijãa p'anɨ k'aurepa.
Mãgá choopachida mĩda, mɨa pia ak'ɨ-e nãgɨ́ ne-inaa parãpa oopata. Mɨ mãik'aapa pãchi k'õp'ãyoorã k'inia iru p'anada-e naawedapemak'a. K'irãpátɨ sãga p'anapachida ewaa mɨde ijãadak'ãri. Parãpa ne-inaa k'achia oopata oo amáatɨ mãik'aapa t'ãripa jõma oopatáatɨ naawedapemak'a, mɨ k'inia iru p'anadairã mãik'aapa pãchi k'õp'ãyoorã k'inia iru p'anadairã. Mãga ooda-e pɨrã, mɨa pãchi lámpara bɨpata ãyaa atait'ee. Mãgá mɨ waa parã ome ba-e pait'ee. Mɨa mãga jara bɨ mĩda, parãpa nãgɨ́ ne-inaa pia oopata. Mɨk'a parãpa auk'a unuamaa iru p'anapata Nicolaíta pidaarãpa k'achia oopata. K'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ ũridamerã Tachi Ak'õre Jaurepa jara bɨ ijãapataarãmaa, ãchi chip'epata chaa. K'achia p'oyaapataarãmaa mɨa k'opiit'ee eperãarã chok'ai p'anapipari pak'urudepema; mãgɨ́ pak'uru Tachi Ak'õre eujãde bɨ.
Cristopa jara pëida Esmirna p'uurudepema ijãapataarãmaa
Mãpai irua mãgaji:
—Ɨ̃rá nãgɨ́ pedee p'ã pë́iji Tachi Ak'õrepa ichi ángel pëidamaa Esmirna p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨmerã:
Nãga jara bɨ nejõmaata naa, nejõmaata t'ẽe; chi jai-idaap'eda chok'ai p'irabaidapa. Mɨa k'awa bɨ parã Esmirnadepemaarã nepɨrade p'anapata eperãarãpa parã jɨrɨpata perã miapidait'ee. Unu bɨ parã chupɨria jõnapata, wãara chupɨria-ee p'anɨ mĩda, ɨt'ari iru p'anadairã jõmaweda Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ parã-it'ee. K'awa bɨ pedee k'achia judiorã apataarãpa jara jõnɨ parã ãpɨte. Mãɨrã Tachi Ak'õre Ũraa jarateepata tede chip'epata mĩda, wãara Tachi Ak'õredeerã-e, mɨchideerã jɨrɨpata perã. Tachi Ak'õredeerãk'a p'anapataadai k'ãyaara, Satanadeerã́k'apɨ p'anapata. 10 Waaweenáatɨ mãgeerãpa parãmaa ooruta. ¡Ũrítɨ! Mãgeerã k'ap'ɨa pari Satanapa parã ũk'uru t'ɨpiit'ee carcelde, mɨde ijãa amaadai jĩak'aapa ma k'aurepa. Ewari diez mama p'anadait'ee. Mamĩda chóotɨ mɨde ijãa p'anɨde, mama parã peeruta pɨjida. Mãgá chooruta pɨrã, mɨa ɨt'aripema poro jɨ̃ra teeit'ee parãmaa, ichita p'anapataadamerã mɨ ome mɨchi truade.
11 K'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ ũridamerã Tachi Ak'õre Jaurepa jara bɨ ijãapataarãmaa, ãchi chip'epata chaa. K'achia p'oyaapataarã piuda aba piudait'ee. Atuada-e pait'ee Cristode ijãadak'aa beerãk'a.
Cristopa jara pëida Pérgamo p'uurudepema ijãapataarãmaa
12 Mãpai irua mãgaji:
—Ɨ̃rá nãgɨ́ pedee p'ã pë́iji Tachi Ak'õrepa ichi ángel pëidamaa Pérgamo p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨmerã:
Nãga jara bɨ espada choma k'ĩraichaa weda p'ewedee iru bɨpa. 13 Mɨa k'awa bɨ parã Pergamodepemaarã p'anapatamãi. Satanás rey su-ak'ɨ beeparík'apɨ bɨ, jãpemaarã chok'ara ichi jua ek'ari p'anapata perã. Mamĩda parãmaa ik'achia Cristodeerãda adak'ãri, mɨ merada-e paji. Ma awara parã choopachida mɨde ijãa p'anɨde, parã k'õp'ãyo Antipas peejida mĩda mɨa ooda jarateeda perã. Parã mãgá choojida, iru peejida mĩda pãchi t'ãide, Satanás baparimãi.
14 Parã mãgá choopachida mĩda, mɨa pia ak'ɨ-e nãgɨ́ ne-inaa parãpa oopata. Pãchi t'ãide ũk'uruurãpa jarateepata Balaampa chonaarãweda jarateedak'a. Mãgɨpa Balacmaa jaraji sãga k'ũrai Israel pidaarã, ãrapa k'odamerã nechiara ata bɨdap'edaa ne-inaa juapa ooda k'ĩrapite, aɨ k'ĩrapite eperãarãpa ɨt'aa t'ɨ̃pata. Ichiaba k'ũraji ãrapa k'achia oodamerã awaraarã ome. Israel pidaarãpa ma ne-inaa omé oodak'ãri, Tachi Ak'õrepa ãra pia ak'ɨ-e paji. 15 Ma jĩak'a pãchi t'ãide ichiaba ũk'uruurãpa jarateepata Nicolaíta pidaarãpa jarateepatak'a. 16 ¡Ma k'achia choonáatɨ pãchi t'ãide! Mãɨrãpa jarateepata choodai k'ãyaara, ma jarateepata k'ĩra unuamaa iru p'anapatáatɨ, mɨa k'ĩra unuamaa iru baparik'a. Maa-e pɨrã mɨa mãɨrã miapiit'ee mɨ it'aideepa uchia bɨ espada choma bɨpa; mãgɨ́ mɨ pedee.
17 K'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ ũridamerã Tachi Ak'õre Jaurepa jara bɨ ijãapataarãmaa, ãchi chip'epata chaa. K'achia p'oyaapataarãmaa mɨa k'opiit'ee ɨt'aripema chik'o mera iru bɨ maná apata. Ma awara parã chaachaa mɨa teeit'ee mãu t'orroo; t'ɨ̃ chiwidi aɨde p'ãda ome. Ma mãu jitarupapai parãpa k'awaait'ee ichi t'ɨ̃ aɨde p'ã bɨ.
Cristopa jara pëida Tiatira p'uurudepema ijãapataarãmaa
18 Mãpai irua mãgaji:
—Ɨ̃rá nãgɨ́ pedee p'ã pë́iji Tachi Ak'õrepa ichi ángel pëidamaa Tiatira p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨmerã:
Nãga jara bɨ Tachi Ak'õre Warrapa; chi tau urua nɨ̃bɨ t'ɨpɨtauk'a mãik'aapa bɨɨrɨ urua bɨ bronce ɨrradak'ãri uruaparik'a. 19 Mɨa k'awa bɨ parã Tiatiradepemaarãpa oopata mɨde ijãapata perã. Chik'inia p'anapata mãik'aapa choopata mɨde ijãa p'anɨde. Mapa awaraarã k'aripapata mãik'aapa choopata, nepɨrade baairuta pɨjida. Audupɨara mãga oomaa p'anɨ naawedapema k'ãyaara, mɨde ewaa ijãa p'aneedak'ãri.
20 Ɨ̃rá mãga oomaa p'anɨ mĩda, mɨa pia ak'ɨ-e nãgɨ́ ne-inaa parãpa oopata. Ichiak'au bɨpata jã chonaarãwedapema wẽra Jezabel jĩak'aa, ichia ne-inaa k'achia jarateemerã pãchi t'ãide. Ichi Tachi Ak'õre pedee jaraparida apari. Mamĩda mãga-e. K'ũrayaa bapari. Ichia jarateepari pia bɨ mɨchideerãpa p'ek'au oodamerã mãik'aapa pia bɨ ãrapa k'odamerã nechiara ata bɨdap'edaa ne-inaa juapa ooda k'ĩrapite, aɨ k'ĩrapite eperãarãpa ɨt'aa t'ɨ̃pata. 21 Mɨa jaraji ma k'achia oopata oo amaamerã. Mamĩda mãga oo k'inia-e. 22 Mapa mɨa ichi k'ayaapiit'ee; ichi ome k'achia oo p'anɨɨrã paara. Mãɨrã auk'a miapiit'ee, oo amaada-e pɨrã ma k'achia ichia oopida. 23 Ma awara mɨa peeit'ee ichia jaratee bɨde ijãapataarã, ichi warrarãk'a p'anadairã. Mãgapɨ mɨde ijãapataarã jõmaarãpa k'awaadait'ee mɨa nejõmaata k'awa bɨ; eperãpa t'ãridepai k'ĩsia bɨ mãik'aapa t'ãripa oo k'inia bɨ paara. Mɨata ak'ɨit'ee pãchia oopata mãik'aapa ne-inaa teeit'ee eperã chaachaa irua ne-inaa oopata pari na p'ek'au eujãde bɨ misa; ne-inaa pia irua pia oopata pari maa-e pɨrã ne-inaa k'achia irua k'achia oopata pari.
24 Ɨ̃rá mɨa nãga jara bɨ parã apemaarãmaa Tiatira p'uurude p'anɨ. Parãpa pia oo p'anɨ k'awa k'iniadak'aa perã ma wẽrapa jaratee bɨ. Jɨrɨdak'aa Satanás net'aa k'awaadait'ee; jãgee net'aa eperãarãpa k'awadaik'araa bɨ. Parã ma k'achiade t'ĩu k'iniadak'aa perã, mɨa ne-inaa awaraa iidi-e pait'ee parãpa oodamerã. 25 Jĩp'a k'inia bɨ parã choodamerã mɨde ijãa p'anɨde mãik'aapa ne-inaa pia oo p'anɨde, mɨ waya cheru misa.
26 Parãdepema k'achia p'oyaapataarã pia ak'ɨit'ee mɨa oopi bɨk'a oo p'anadak'ãri parã jai-idaarutamaa. Parã bɨit'ee eperãarã p'uuru ak'ɨpataadamerã, reypa ooparik'a.
27 Mɨ Ak'õrepa eperãarã bɨdak'a mɨ jua ek'ari, mãgá mɨa eperãarã bɨit'ee parã jua ek'ari. Parãpa ma p'uuru pidaarã pãchi jua ek'ari iru p'anadait'ee mãik'aapa chupɨria k'awaada-ee mɨ k'ĩra unuamaa iru p'anapataarã jõt'aadait'ee. Reypa tuma hierrodee juade iru bɨpa ooparik'a, mãga pɨk'a parãpa oodait'ee.
‘Mãɨrã ome oodait'ee eperãpa chok'o pak'urupa wɨk'ãri ooparik'a.’ (Sal 2.9)
28 Ichiaba mɨa ɨ̃datɨpodopa lucero teeit'ee parãmaa, mɨ jĩak'a ɨ̃daa pɨk'a p'anapataadamerã. 29 K'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ ũridamerã ma pedee Tachi Ak'õre Jaurepa jarada ijãapataarãmaa, ãchi chip'epata chaa.