3
Cristopa jara pëida Sardes p'uurudepema ijãapataarãmaa
Mãpai irua mãgaji:
—Ɨ̃rá nãgɨ́ pedee p'ã pë́iji Tachi Ak'õrepa ichi ángel pëidamaa Sardes p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨmerã:
Nãga jara bɨ Tachi Ak'õre Jaure siete pɨk'a iru bɨpa; chi lucero siete iru bɨ ichi juade. Mɨa k'awa bɨ parã Sardedepemaarãpa ne-inaa oopata. Eperãarãpa jarapata: “Jã ijãapataarã chok'ai p'anɨda” apata, parãpa wãara mɨde ijãapata jĩak'aapa. Mamĩda mãga-e. Piudap'edaarã́k'apɨ p'anɨ, wãara ijãada-e p'anadairã. ¡Mapa ũrítɨ! Parãpa mɨde ijãapata jõi naaweda, jɨrɨpatáatɨ oodait'ee mɨa oopi bɨk'a. Mɨa unu bɨ parãpa ne-inaa oopata pia-e bɨ Mɨchi Waibɨa k'ĩrapite. K'ĩsíatɨ parãpa naaweda ũridap'edaade Tachi Ak'õrepa jara pëida jaratee chedak'ãri. Parãpa ma jarateedap'edaa ijãajida. Mapa ɨ̃rá oopatáatɨ ma jaradak'a. Parãpa ne-inaa k'achia oopata oo amáatɨ. Mãga ooda-e pɨrã, atu bɨde nechɨapari cheparik'a, mãga pɨk'a mɨ cheit'ee. Parãpa k'awada-e ewari mɨ cheit'ee parã miapide.
Mamĩda parã Sardedepema ijãapataarã jõmaweda nipadak'aa ijãadak'aa beerãk'a. Chok'ara-ee p'anɨ mĩda, ũk'uru p'anadak'aa mãɨrãk'a. Mapa parã ɨt'ari mɨ ome nipapataadait'ee. P'aru t'o-t'oo jɨ̃ p'anadait'ee, pia p'anapata perã Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Wãara jõmaweda k'achia p'oyaapataarã p'aru t'o-t'oo jɨ̃pataadait'ee. Mɨa mãɨrã t'ɨ̃ wẽpapik'aa pait'ee Tachi Ak'õre ome ichita ɨt'ari p'anapataadait'eerã t'ɨ̃ p'ã jẽra bɨ librodeepa. Ma k'ãyaara mɨchideerã ait'ee mɨ Ak'õremaa mãik'aapa ichi angeleerãmaa. K'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ ũridamerã Tachi Ak'õre Jaurepa jara bɨ ijãapataarãmaa, ãchi chip'epata chaa.
Cristopa jara pëida Filadelfia p'uurudepema ijãapataarãmaa
Mãpai irua mãgaji:
—Ɨ̃rá nãgɨ́ pedee p'ã pë́iji Tachi Ak'õrepa ichi ángel pëidamaa Filadelfia p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨmerã:
Nãga jara bɨ p'ek'au k'achia wẽe bɨ, chi wãara aupaita jaraparipa. Chonaarãwedapema Rey David jõmaarã poro waibɨa badak'a, mɨ jõmaarã poro waibɨa. Mɨa aupaita llavek'a iru bɨ eperãarã wãpiit'ee Ak'õre truadee. Mɨ awara apidaapa wãpida-e pai mãik'aapa apidaapa jarada-e pai wãnaadamerã. Mɨa k'awa bɨ parã Filadelfiadepemaarãpa oopata. K'awa bɨ awaraarã k'ĩrapite parã mak'ɨara waibɨa-ee p'anɨ mĩda, p'anapata mɨa jarateedak'a mãik'aapa choopata mɨde ijãa p'anɨde, mɨ merada-ee. Mãga p'anapata perã parã k'ĩrapite mɨa o ooji, aɨde wãdamerã. Mɨata ma o ooda perã, apidaapa jarada-e pai parã aɨde wãnaadamerã.
¡Ũrítɨ mɨa ooit'ee Satanadeerãmaa! Mãɨrãpa tai wãara judiorãda apata; Tachi Ak'õredeerã. Mamĩda seewamaa p'anɨ. Mɨa mãɨrã bedabaipiit'ee parã k'ĩrapite. Mãga ooit'ee ãchia k'awaadamerã mɨa parã k'inia p'e iru bapari. 10 Parãpa oojida mɨa jaradak'a. Choopata mɨde ijãa p'anɨde, ma k'aurepa nepɨrade baaijida mĩda. Maperãpɨ mɨa parã k'aripait'ee Tachi Ak'õrepa na p'ek'au eujãdepema ijãadak'aa beerã miapik'ãri ichia ewari awara bɨdade ma-it'ee. Ma ewate ichia ak'ɨpiit'ee chisãgɨɨrã wãara ichide ijãapata mãik'aapa chisãgɨɨrã ijãadak'aa.
11 Taarã-e mɨ cheit'ee. Chóotɨ mɨde ijãa p'anɨde. K'ĩrak'aupai apidaapa atuapidai ɨt'aripema poro jɨ̃ra Tachi Ak'õrepa parãmaa teeit'ee bɨ, ichita mɨ ome chok'ai p'anapataadamerã. Mãgá atuapidai mɨde ijãa amaapiruta pɨrã parãmaa. 12 K'achia p'oyaapataarã mɨa te bɨɨrɨ mãudee oodak'a papiit'ee mɨ Ak'õre tede. Ichita p'anapataadait'ee jãma mɨ Ak'õre ome. Mɨa mɨ Ak'õre t'ɨ̃ p'ãit'ee ma p'oyaapataarã ɨ̃rɨ, jõmaarãpa k'awaadamerã mɨ Ak'õre ãchi chipari. Ma awara mɨa p'ãit'ee mɨ Ak'õre p'uuru t'ɨ̃, Jerusalén chiwidi, ãchi ɨ̃rɨ, jõmaarãpa k'awaadamerã ãchi ma p'uurudepemaarã. Mãgɨ́ p'uuru Ak'õrepa pëiit'ee ɨt'ariipa. Ma awara ãchi ɨ̃rɨ mɨa p'ãit'ee mɨchi t'ɨ̃ chiwidi, jõmaarãpa k'awaadamerã ãchi mɨchideerã. 13 K'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ ũridamerã Tachi Ak'õre Jaurepa jara bɨ ijãapataarã jõmaarãmaa.
Cristopa jara pëida Laodicea p'uurudepema ijãapataarãmaa
14 Mãpai irua mãgaji:
—Ɨ̃rá nãgɨ́ pedee p'ã pë́iji Tachi Ak'õrepa ichi ángel pëidamaa Laodicea p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨmerã:
Chi nãga jara bɨ Amén apata. Irua ichita oopari ichia jara bɨk'a mãik'aapa Tachi Ak'õre wãarata jara pëida jarapari. Iru k'ap'ɨa pari Tachi Ak'õrepa ne-inaa jõma ooji. 15 Mɨa k'awa bɨ parã Laodiceadepemaarãpa oopata. K'awa bɨ parã k'ũrasaa pɨk'a p'anɨ-e ijãada-e p'anɨɨrãk'a. Mamĩda ichiaba wãsia pɨk'a p'anɨ-e wãara ijãapataarãk'a. Taawa parã k'ũrasaa pɨk'a p'anapataadai maa-e pɨrã wãsia pɨk'a p'anapataadai. 16 Mamĩda mãga p'anɨ-e. Ma k'ãyaara parã jɨ̃ɨrɨa pɨk'a p'anɨ; ijãa-ijãa pɨk'a p'anɨ. Mapa mɨ choo-e parã ome. Parã yiaraa iru bait'ee. 17 Mɨa parã choo-e pãchia mãgapata perã: “mɨchi juadoopa nejõmaata iru bɨ. Mapa maarepida falta-eda” apata. Mãga jaradak'ãri, pariatua pedeepata. P'arat'ara p'anɨ mĩda, Tachi Ak'õre-it'ee parã wãara chupɨria chitoonɨ; tau p'ãriu pɨk'a p'anɨ, mãik'aapa ãk'adaa pɨk'a p'anɨ. 18 Mãga p'anadairã mɨa ũraait'ee mɨmaata neto atadamerã ne-inaa nẽe ewaa atadak'a t'ɨpɨtaudeepa. Ichiaba mɨmaa neto atátɨ p'aru t'orroo jɨ̃dait'ee mɨa jɨ̃parik'a. Mãgá waa k'ĩra nejasia p'anada-e, parã ãk'adaa pɨk'a p'anadairã. Ma awara mɨmaa neto atátɨ neera pãchi tau-it'ee. Mãgá Tachi Ak'õre wãarata pia unudai.
19 Mɨa ɨtrɨapari mãik'aapa miapipari mɨa k'inia iru bɨɨrã jõmaweda. Maperã k'ĩra jĩp'a ijãapatáatɨ. Pãchi audua pedee pedee amáatɨ mãik'aapa óotɨ mɨa oopi bɨk'a. 20 ¡Ũrítɨ! Eperã puerta t'aide t'ɨ̃jaramaa bainɨ̃ beeparik'a, mãga pɨk'a mɨa parã t'ɨ̃jaramaa bɨ. Chi mɨ pedee ũrik'ãri, ichi puerta ewaru pɨrã, mɨ t'ĩut'ee iru tede mãik'aapa t'ãri a-ba p'anadait'ee.
21 K'achia p'oyaapataarã mɨa su-ak'ɨ beepiit'ee mɨ ik'aawa, mɨ su-ak'ɨ beeparik'a mɨ Ak'õre ik'aawa. Mɨ mama su-ak'ɨ beepari, k'achia p'oyaapari perã. 22 K'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ ũridamerã Tachi Ak'õre Jaurepa jara bɨ ijãapataarãmaa, ãchi chip'epata chaa.