4
Tachi Ak'õrepa ɨt'aripema ne-inaa Juanmaa unupida
Ma t'ẽepai awaraa k'ãimok'araa pɨk'aji. Unuji puerta Tachi Ak'õre eujãde t'ĩupata ewa nɨ̃bɨ. Mãpai ũriji ma otau naaweda ũrida golpe pedeeru trompeta jĩwaaparik'a. Mãgaji:
—Chéji ɨt'aa. Mɨa ak'ɨpiit'ee ne-inaa Tachi Ak'õrepa na ewari ooit'ee bɨ.
Aramata Tachi Ak'õre Jaurepa mɨ ateeji. Mama ɨt'ari mɨa unuji rey su-ak'ɨ beepari bainɨ̃ bɨ. Aɨ ɨ̃rɨ Tachi Ak'õre su-ak'ɨ baji. Iru k'ĩra wãree baji. Urua baji mãu pi-ia bëisãa jaspek'a mãik'aapa mãu pi-ia p'oree cornalinak'a. Chi su-ak'ɨ beepari t'ɨak'au baji euma p'ɨtrɨa pɨk'a bɨpa; p'ãwaraa bɨ mãu pi-ia esmeraldak'a. Ma su-ak'ɨ beepari wap'ɨra baji awaraa su-ak'ɨ beepari veinticuatropa. Aɨ ɨ̃rɨ su-ak'ɨ p'anajida chonaarã poro waibɨarã veinticuatro. P'aru t'o-t'oo jɨ̃ p'anajida mãik'aapa poro jɨ̃ra nẽedee ooda jɨ̃ p'anajida. Tachi Ak'õre su-ak'ɨ beeparideepa pa tau p'orep'orepari nɨ̃baji mãik'aapa pa jĩwaa nɨ̃baji pedee ome. Ma su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite lámpara siete urua p'anajida. Mãgɨ́ lámpara Tachi Ak'õre Jaure siete pɨk'a bɨ. Ichiaba ma su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite mɨa unuji ne-inaa lago bëi-sãak'a vidriodee oodak'a.
Ma su-ak'ɨ beepari k'ait'a; aɨ ik'aawa, ãpɨte mãik'aapa k'ĩrapite bainɨ̃ p'anajida ne-inaa chok'ai bɨ k'ĩmari; aba ik'aawa chaa. Mãgɨɨrã k'ĩrapite mãik'aapa ek'arra eere tau-idaa baji. Aba león k'ĩrak'a baji; awaraa p'ak'a chak'e k'ĩrak'a; awaraa eperã k'ĩrak'a mãik'aapa chi apema nejɨ̃pɨ wãabai wãk'a baji. Ma chaachaa paraaji isiak'ara seis. Ma isiak'ara ichiaba tau-idaa baji taawaik'a eere, edaik'a eere paara. Mãɨrãpa ãstaawa, p'ãrik'ua pida Tachi Ak'õremaa ɨ̃ida-ee nãga k'aripata:
—‘P'ek'au wẽe, p'ek'au wẽe, p'ek'au wẽe bapari Tachi Ak'õre Waibɨa. Ichita bapachi; ichita bapari; ichita cheit'ee.’ (Is 6.2-3)
Mãɨrãpa k'aridak'ãri, jarapata ma rey su-ak'ɨ beeparide su-ak'ɨ bɨ k'ĩra wãree. Ichiaba jarapata iru ichita bapari mãik'aapa jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Mãgá k'ari p'anɨde ichiaba gracias jarapata irumaa. 10 Mãɨrãpa mãga k'ariruta chaa, ma chonaarã poro waibɨarã veinticuatro bedabaipata ma rey su-ak'ɨ beeparide su-ak'ɨ bɨ k'ĩrapite mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃pata irumaa, iru ichita bapari perã. Mãga oo p'anɨde ãchi poro jɨ̃ra ẽradak'ãri, bɨpata iru k'ĩrapite mãik'aapa jarapata:
11 —Tachi Ak'õre Waibɨa, pɨmaa aupaita jaradaipia bɨ: Pɨ jõmaarã k'ãyaara k'ĩra wãreera bɨ mãik'aapa jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Nejõmaata pɨ jua ek'ari nɨ̃bɨ, pɨa nejõmaata ooda perã. Pɨa k'inia bada perã, nejõmaata mãga ooji.