13
Nemĩsia p'usa jãdeepa uchiada
Mãpai mɨa unuji nemĩsia uchiaru p'usa jãdeepa. Mãgɨpa poro siete iru baji mãik'aapa cacho diez. Chi cacho chaa poro jɨ̃ra jɨ̃ baji. Jõdee chi poro chaa t'ɨ̃ p'ã baji. Tachi Ak'õre t'ɨ̃ chok'ara made p'ã jẽra baji, irua mãga unuk'ãri, k'ĩraudaimerã. Mãgá ma nemĩsiapa iru oo iru baji. Mãgɨ́ nemĩsia imamak'a baji. Mamĩda chi bɨɨrɨ oso realdek'a baji. Chi it'ai león it'aik'a baji. Je choma bɨpa ma nemĩsia ichi jĩak'a papiji, mãgɨpa auk'a oomerã ma jepa ooparik'a mãik'aapa je choma bɨ jua ek'ari p'anɨɨrã auk'a iru bamerã ichi jua ek'ari. Mãgɨ́ nemĩsia poro aba supeet'aa baji espadapa, mamĩda ichia jɨpat'aaji. Mapa na p'ek'au eujãdepemaarã jõmaarãpa iru pia unupachida mãik'aapa irua oopi bɨk'a oo k'inia p'anapachida. Tachi Ak'õremaa ɨt'aa t'ɨ̃dai k'ãyaara, je choma bɨmaa ɨt'aa t'ɨ̃pachida, iru juapa ma nemĩsiapa ne-inaa k'ĩra t'ãdoo oopachi perã. Ma awara ma nemĩsiamaa paara ɨt'aa t'ɨ̃pachida. Mãgapachida:
—¿K'aita nãgɨ́ nemĩsiak'a bɨma? ¿K'aita chõoima iru ome?
Tachi Ak'õrepa ma nemĩsia ichiak'au bɨji ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo oo wãmerã atane cuarenta y dos wãyaaru misa. Mãgɨpa pedee audua pedeepachi mãik'aapa ichi Tachi Ak'õreda a nipapachi. Mãgá pedee k'achia jara wãpachi Tachi Ak'õre ãpɨte mãik'aapa ichideerã ɨt'ari p'anɨ ãpɨte. Ma awara Tachi Ak'õrepa mãgɨ́ ichiak'au bɨda perã, jura chõo beeji Cristodeerã, chi at'ãri na p'ek'au eujãde p'anadap'edaarã ome, ãra p'oyaarumaa. Ichiaba mãgá ichiak'au bɨda perã, mãgɨpa ichi jua ek'ari p'e wãji eperãarã ëreerã chaadepema, p'uuru chaadepema, pedee chaadepema mãik'aapa eujã chaadepema. Jõmaweda t'ɨ̃ p'ã-ee p'anɨɨrã Oveja Chak'e peedap'edaapa Tachi Ak'õre ome ichita p'anapataadait'eerã t'ɨ̃ p'ã jẽra bɨ librode ɨt'ari, mãɨrãpa ma nemĩsiamaa ɨt'aa t'ɨ̃dait'ee, tachia Tachi Ak'õremaa ɨt'aa t'ɨ̃patak'a. Mãga p'anadait'ee Tachi Ak'õrepa na eujã ooi naaweda, aɨ p'ãdade ãchi t'ɨ̃ p'ã-ee p'anadap'edaa perã.
K'ɨɨrɨ ẽesaa p'anátɨ ũridamerã mɨa jararu:
10 —Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ pɨrã ma nemĩsiapa parãdepema aba ãyaa ateemerã carcelde t'ɨ nɨ̃bɨit'ee, mãga pait'ee.
Jõdee k'ĩsia iru bɨ pɨrã mãgɨpa parãdepema aba peemerã espadapa, mãga pait'ee.
Maperã Cristodeerã choodaipia bɨ ãchi ijãa p'anɨde mãik'aapa Cristode ijãapataadaipia bɨ, ma k'aurepa piuruta pɨjida.
Ne-animal k'achia eujãdeepa uchiada
11 Ma t'ẽepai mɨa unuji awaraa ne-animal k'achia eujãdeepa uchiaru. Cacho omé iru baji Oveja Chak'epa iru baparik'a. Mamĩda pedeepachi je choma pedeeparik'a. 12 Mãgɨpa nemĩsia k'ĩrapite ne-inaa k'ĩra t'ãdoo oopachi irua oo badak'a. Jaraji na p'ek'au eujãdepemaarã jõmaarãmaa ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã ma nemĩsiamaa, chi poro aba supeedap'edaa jɨpada. 13 Ichiaba ne-inaa k'ĩra t'ãdoo oopachi eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Eperãarã taide t'ɨpɨtau paara baaipiji pajãdeepa na eujãde. 14 Tachi Ak'õrepa ichiak'au bɨda perã, mãgee ne-inaa ooji. Mãgá ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa oo bɨpa nemĩsia k'ĩrapite, mãgɨpa na p'ek'au eujãde p'anadap'edaarã jõmaweda k'ũrat'aaji. Ma awara jaraji ãchia oodamerã mãgɨ́ nemĩsia espadapa supee p'anadap'edaa chok'ai padaida k'ĩrak'a. 15 Tachi Ak'õrepa mãgɨ́ ne-animal k'achia ichiak'au bɨda perã, ma nemĩsia k'ĩrak'a chok'ai pɨk'a beeji mãik'aapa pedeeji. Maap'eda ma k'ĩrak'a chok'ai pɨk'a padaidapa peepiji jõmaweda ichi waawee k'iniada-ee p'anadap'edaarã. 16 Ma awara mãgɨ́ ne-animal k'achia t'ẽe uchiadapa tauchaa bɨpiji jõmaarã eperãarã jua juaraarede mãik'aapa tau bɨɨrɨde. Ma tauchaa bɨjida ek'ariara beerãmaa, waibɨara beerãmaa auk'a; p'arat'ara beerãmaa, chupɨria beerãmaa auk'a; esclavo-eerãmaa, esclavoorãmaa auk'a. 17 Ma tauchaa wẽe apidaapa ne-inaa neto atada-e pai mãik'aapa apidaapa ne-inaa neto pëida-e pai. Ma tauchaa ma nemĩsia t'ɨ̃ maa-e pɨrã ichi número paji.
18 K'ĩsíatɨ mɨa jararude. Chi k'ĩsia k'awaa beerãpa k'awaa atadai ma nemĩsia t'ɨ̃, ichi número juasiadak'ãri. Ma número eperã número: seiscientos sesenta y seis.