14
Ciento cuarenta y cuatro mil ijãapataarã Oveja Chak'e ome
Mãpai mɨa unuji ma Oveja Chak'e bainɨ̃ bɨ Sión ee nok'ode. Ichi ome p'anajida ciento cuarenta y cuatro mil eperãarã. Ichi t'ɨ̃ mãik'aapa chi Ak'õre t'ɨ̃ p'ã baji ãchi tau bɨɨrɨde. Mãpai ɨt'ariipa ũriji ne-inaa to k'ida chaaree jĩwaaparik'a maa-e pɨrã pa golpe jĩwaaparik'a maa-e pɨrã arpa chaapataarã chok'araarãpa ãchi arpa chaa p'anɨk'a. Ma eperãarã Oveja Chak'e ome p'anadap'edaarãpa k'ari chiwidi k'ari p'anajida Tachi Ak'õre su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite, ma ne-inaa chok'ai bɨ k'ĩmari k'ĩrapite mãik'aapa ma chonaarã poro waibɨarã veinticuatro k'ĩrapite. Awaraarãpa mãgɨ́ k'ari p'oyaa k'arida-e paji. Jĩp'a ma ciento cuarenta y cuatro mil Cristopa na p'ek'au eujãdepemaarã o k'achiadeepa k'aripa atada, mãɨrãpapaita mãgɨ́ k'ari k'awajida. Mãɨrã wẽraarã ome k'ãida-e paji, ãchi p'anapata awara bɨdap'edaa perã Tachi Ak'õre-it'ee. Mapa ãchi wãpata ma Oveja Chak'e wãrumaa mãik'aapa oopata irua ooparik'a. Cristopa ãra na eujãdepemaarã o k'achiadeepa k'aripa ataji, awaraarã k'ãyaara naapɨara primisiak'a p'anadamerã Tachi Ak'õre-it'ee mãik'aapa ichi-it'ee. Ãchia maarepida seewa jaradak'aa paji, p'ek'au k'achia jõmaweda oo amaadap'edaa perã.
Ángel õpeerãpa jaradap'edaa
Mãpai mɨa unuji awaraa ángel ɨt'ari wãabai ni. Mãgɨpa Tachi Ak'õrepa pedee pia jara pëida atee baji eperãarãpa irude ijãadamerã. Ma pedee ichita bapari, jõ-ee. Ma pedee atee baji jarade na p'ek'au eujãdepemaarã jõmaarãmaa; ëreerã chaadepema, p'uuru chaadepema, pedee chaadepema mãik'aapa eujã chaadepema. Golpe pedeepachi:
—Tachi Ak'õre waawee p'anapatáatɨ mãik'aapa irumaa jarapatáatɨ iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ. Ewari paji irua ak'ɨmerã eperãarãpa oopata jarait'ee pia wa k'achia. Ɨt'aa t'ɨ̃patáatɨ irumaa, iruata ooda perã pajã, na eujã p'usa ome mãik'aapa jõmaweda pania poatrɨ uchia bɨmãi.
Mãpai mɨa awaraa ángel unuji mãgɨ́ uchiada t'ẽe. Mãgɨpa jaramaa baji:
—¡Jõdachi, jõdachipɨ p'uuru waibɨa Babilónia! Ma p'uuru k'aurepa eperãarã jõmaarãpa p'ek'au k'achia k'ĩra t'ãdoo oopachida. Eperãpa vino topi bɨk'a awaraamaa piudaimerã, mãga pɨk'a ma p'uuru pidaarãpa p'ek'au k'achia k'ĩra t'ãdoo oopipachida awaraarãmaa.
Mãpai mɨa awaraa ángel unuji ma omé uchiadap'edaa t'ẽe. Mãgɨ́pata golpe pedeeji:
—Eperãarãpa ma nemĩsiamaa mãik'aapa mãgɨ́ k'ĩrak'a bɨmaa ɨt'aa t'ɨ̃ruta pɨrã mãik'aapa mãgɨɨrã tauchaa bɨpiruta pɨrã ãchi tau bɨɨrɨde wa juade, 10 Tachi Ak'õrepa ãchi k'achia ooit'ee. Mãgɨ́ eperãarãpa Tachi Ak'õre vinota todait'ee. Mãgɨ́ vino jara k'inia bɨ iru jĩp'a k'ĩrau bait'ee ãchi ome; chupɨria k'awa-ee. Audú k'ĩrau bait'ee perã, ãchi miapiit'ee t'ɨpɨtau azufre ome audú wãsia bɨpa. Mãga ooit'ee ichi angeleerã pia beerã k'ĩrapite mãik'aapa ma Oveja Chak'e k'ĩrapite. 11 Irua mãgɨɨrã mãgá ɨ̃i-ee miapi bɨpa nari jɨ̃rak'awaa nɨ̃bait'ee ãstaawa, p'ãrik'ua pida. Tachi Ak'õrepa mãgɨɨrã mãgá miapi iru bait'ee, ãchia ɨt'aa t'ɨ̃patap'edaa perã ma nemĩsiamaa ichi k'ĩrak'a bɨ ome mãik'aapa ichi t'ɨ̃ tauchaa bɨpidap'edaa perã ãchi k'ap'ɨade.
12 Mapa Tachi Ak'õredeerãpa choodaipia bɨ ãchia oo p'anɨde iru ũraade jara bɨk'a mãik'aapa ãchi Cristode ijãa p'anɨde.
13 Mãpai mɨa ũriji ɨt'ariipa nãga pedeeru:
—P'ã́ji nãgɨ́ pedee: “T'ãri o-ĩa p'anɨ Tachi Waibɨadeerã, chi namãik'aapa waa piudait'eerã k'achia beerã juapa.”
Mãpai Tachi Ak'õre Jaurepa mãgaji:
—Wãarapɨ. Mãɨrã piudak'ãri, waa mimiada-e pait'ee. Ma k'ãyaara k'ãiwee p'anadait'ee. Tachi Ak'õre o-ĩa bait'ee ãra ome, ãrapa ne-inaa pia oopatap'edaa perã Cristo k'ap'ɨa pari.
Angeleerãpa na p'ek'au eujãdepemaarã ewadap'edaa
14 Mãpai mɨa ak'ɨji mãik'aapa unuji jɨ̃arara t'orroo. Aɨ ɨ̃rɨ su-ak'ɨ baji Eperã Ak'õre Truadepema. Mãgɨpa poro jɨ̃ra nẽedee ooda jɨ̃ baji. Ichi juade atee wãji nek'o esɨɨrɨ jõree p'ewedee bɨ. 15 Mãpai unuji awaraa ángel uchia bɨ Tachi Ak'õre baparimãiipa. Mãgɨpa golpe pedeeji ma jɨ̃ararade su-ak'ɨ bɨmaa:
—Ara eperãarãpa net'atau waraa bɨ ewapatak'a nek'opa, mãga pɨk'a jã p'ek'au eujãdepema ijãapataarã p'e atáji. Ewari paji mãga oomerã.
16 Aramãgá ma jɨ̃ararade su-ak'ɨ bɨpa ijãapataarã p'e ataji.
17 Maap'eda awaraa ángel uchiaji Tachi Ak'õre ɨt'aripema te waibɨadeepa. Mãgɨpa nek'o esɨɨrɨ jõree p'ewedee bɨ ichiaba atee wãji ichi juade. 18 Mãga nɨde awaraa ángel uchiaji ɨt'aripema altarmãiipa. Mãgɨ́ ma altardepema t'ɨpɨtau jɨ̃apari paji. Mãgɨpa golpe pedeeji ma ángel nek'o esɨɨrɨ jõree p'ewedee iru bɨmaa:
—Eperãarãpa uva waraa bɨ k'ɨmɨ t'ɨap'epatak'a nek'opa, mãga pɨk'a jã p'ek'au eujãdepema ijãadak'aa beerã p'e atáji, ma-it'ee ewari pada perã.
19 Aramãgá ma nek'o iru badapa na p'ek'au eujãdepema ijãadak'aa beerã p'e ataji uva p'e atapatak'a. Mãpai mimiapataarãpa uva p'e bɨpatak'a bõgo tapɨade piart'ɨdait'ee mãik'aapa chi ba atadait'ee, mãga pɨk'a ma angelpa ma ijãadak'aa beerã peek'ooji. 20 P'uurude taawa mãga ook'ãri, ma piudap'edaarã waa wee nɨ̃beeji trescientos kilometros parumaa; chi nãpɨa caballo t'ũa ɨt'ɨa aba parumaa.