16
Tachi Ak'õrepa k'achia ooda eperãarãmaa vaso wet'aada k'aurepa
Mãpai mɨa ũriji Tachi Ak'õre ɨt'ari golpe pedeemaa bɨ. Ma pedee uchiaji ichi ɨt'aripema te waibɨadeepa. Mãgaji ma angeleerã sieteerãmaa:
—Wã́tɨ mãik'aapa eujã ɨ̃rɨ wet'áatɨ ma vaso siete ipuru p'anɨ mɨ k'ĩrau bɨpa. Mãgá mɨa eujãdepemaarã miapiit'ee.
Aramãgá ma naapɨara ángel wãji mãik'aapa ichi vasode iru bada wet'aaji eujã ɨ̃rɨ. Mãpai eperãarã jõmaweda ma nemĩsia k'ĩrak'a bɨmaa ɨt'aa t'ɨ̃patap'edaarã mãik'aapa ichi tauchaa iru p'anapatap'edaarã k'ayaadachida ne-inaa k'achiapa aida-idaa bɨk'a. Mãgɨpa ãchi audú mia p'aneepachida, p'ua nɨ̃bada perã.
Mãpai araarepema angelpa ichi vaso wet'aaji p'usa jãde. Mãpai pania aɨde nɨ̃bɨ eperã piuda waak'a padachi. Mapa ne-inaa chok'ai p'anadap'edaarã aɨde nɨ̃bɨ jõmaweda piudachida.
Mãpai ma omé eerepema angelpa ichi vaso wet'aaji to bee ɨ̃rɨ mãik'aapa pania poatrɨ uchiapata ɨ̃rɨ. Ma pania jõmaweda tachi waa padachi. Maap'eda ũriji ángel awara bɨda pania jɨ̃amerã pedeemaa bɨ. Mãgɨpa mãgaji:
—Tachi Ak'õre, jõmaarã k'ãyaara pɨa ne-inaa piara oo bɨ.
Pɨ ichita bapari mãik'aapa ichita bapachi.
Pɨa pia ooji mãgá pania waa papik'ãri, jãgɨ́ eperãarãpa pɨchideerã waa mãik'aapa pɨ pedee jarapataarã waa bat'apidap'edaa perã, ãra pee atapëidak'ãri.
Maperãpɨ jãgɨɨrãmaa waa topimaa bɨ.
Mãgɨ́ todaipia bɨ jãgeerãpa.
Ichiaba mɨa ũriji ángel pedee uchia bɨ altardeepa:
—Wãarapɨ, Tachi Ak'õre Waibɨa.
Pɨa pia oo bɨ, mãga ook'ãri k'achia beerãmaa.
Mãpai ma õpee eerepema angelpa ichi vaso wet'aaji ak'õrejĩrumaa, ak'õrejĩrupa eperãarã paak'oomerã t'ɨpɨtaupa paaparik'a. Mãgá eperãarã jõmaweda mia p'aneepachida ma paada p'uapa. Mamĩda ãchia ne-inaa k'achia oopata oo amaa k'iniada-e paji mãik'aapa Tachi Ak'õre waawee k'iniada-e paji. Ma k'ãyaara ik'achia jarapachida Tachi Ak'õremaa, irua ma k'achia ãchimaa pëida perã.
10 Mãpai ma k'ĩmari eerepema angelpa ichi vaso wet'aaji mãgɨ́ nemĩsia su-ak'ɨ beepari ɨ̃rɨ. Mãpai ma nemĩsia trua, na p'ek'au eujã jõmaweda p'ãriude beeji. Eperãarã aɨde p'anadap'edaarãpa ãchi k'ĩrame k'aak'oopachida, p'ua chooda-e p'anadap'edaa perã. 11 Mãgá mia p'anapachida mĩda, oo amaa k'iniada-e paji ãchia ne-inaa k'achia oopata. Ma k'ãyaara ik'achia jarapachida Tachi Ak'õre ɨt'aripemamaa, ãchi p'ua jõnada k'aurepa mãik'aapa ãchi aida-idaa p'anadap'edaa k'aurepa.
12 Mãpai ma joisomaa eerepema angelpa ichi vaso wet'aaji Éufrates to waibɨa jãde p'oodaimerã. Mãgá reyrã ak'õrejĩru uchiapari eereepa jĩp'a chedai.
13 Mãpai mɨa unuji jaure k'achia beerã õpee, baso k'ĩrak'a bɨ. Mãgɨɨrã uchiajida je choma bɨ it'aideepa, nemĩsia it'aideepa mãik'aapa ma ne-animal k'achia; chi seewa jarapari it'aideepa. 14 Mãgɨ́ jaure k'achia beerã netuaraarã. Mãgɨɨrãpa oopachida ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Wãpachida na p'ek'au eujãdepema reyrãmaa mãik'aapa ũraapachida chip'edaidamerã jura chõode Tachi Ak'õre Waibɨa ome iru ewari waibɨa ewate.
15 Mãpai Tachi Waibɨapa mãgaji:
—¡Ũrítɨ! Parã atu bɨde mɨ cheit'ee nechɨapari cheparik'a. Tachi Ak'õrepa k'ĩra jĩp'a nipapataarã pia ak'ɨit'ee. Mãɨrã k'ĩra nejasiada-e pait'ee atu bɨde mɨ chek'ãri.
16 Ma reyrã jaure k'achia beerãpa ũraadap'edaa chip'edachida abaamãi, hebreo pedeede t'ɨ̃jarapachida Armagedón.
17 Mãpai ma seis eerepema angelpa ichi vaso wet'aaji. Mãga nɨde Tachi Ak'õre golpe pedee uchiaji ichi ɨt'aripema te waibɨadeepa; ichi su-ak'ɨ beeparideepa. Mãgaji:
—¡Jõdachida aji, mɨa k'ĩsia iru bada k'achia beerã miapiit'ee!
18 Mãga jararude pa baaiji, pa jĩwaa nɨ̃baji mãik'aapa awẽrachaipa na p'ek'au eujã golpe wëret'aaji. Audú golpe wëreji. Eperãarã na eujãde p'aneedak'ãriipa awẽrachai apida ma k'ãyaara golpeera wëre-e paji. 19 Mãgá golpe wërek'ãri, chi p'uuru waibɨa t'oodachi t'ooma õpeede. Apema p'uuru na p'ek'au eujãde p'anɨ jõdachida. Tachi Ak'õrepa k'awaji ma p'uuru waibɨa Babilónia pidaarãpa oopatap'edaa. Audú k'ĩrau bada perã ãchi ome, mãgɨ́ p'uuru miapiji. 20 Ma awara ma wëre nɨ̃bɨde jõmaweda isla ee ome wẽpadachida. 21 Mãga nɨde ɨt'ariipa hielo k'oi tau tapɨa bɨk'a baai cheji eperãarã ɨ̃rɨ. Ma chaachaa cuarenta kilos waa paji. Mãga bak'ãri, eperãarãpa ik'achia jarajida Tachi Ak'õremaa ma hielo tau tapɨa k'aurepa, audú golpe tee bada perã.