17
Tachi Ak'õrepa wẽra t'ãri k'achia-idaa bɨ k'achia ooda
Ma angeleerã sieteerãpa vaso iru p'anadap'edaa, mãɨrãdepema aba mɨmaa cheji mãik'aapa mãgaji:
—Chéji. Mɨa ak'ɨpiit'eeda aji, sãga Tachi Ak'õrepa k'achia ooit'ee wẽra jõmaarãpa k'awa p'anɨ. Mãgɨ́ prostitutak'a bɨ su-ak'ɨ baparík'apɨ bɨ to k'ait'ak'ait'aa jẽra bɨmãi. Na p'ek'au eujãdepema reyrãpa p'ek'au oopachida, araa padak'ãri mãgɨ́ wẽra ome. Ma awara na p'ek'au eujãdepemaarãpa ooi awaa p'anapachida ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo ichia oodak'a.
Maap'eda ma k'ãimok'araa pɨk'a bɨde Tachi Ak'õre Jaurepa unupida mɨmaa, ma angelpa mɨ ateeji eujã eperãarã mak'ɨara wẽe jẽra bɨdee. Mama bɨde unuji ma prostitutak'a bɨ su-ak'ɨ bɨ nemĩsia p'oree bɨ ɨ̃rɨ. Mãgɨ́ nemĩsia k'ap'ɨa jõma ɨ̃rɨ Tachi Ak'õre t'ɨ̃ p'ã jẽra baji, oo iru bait'ee. Mãgɨ́ nemĩsiapa poro siete mãik'aapa cacho diez iru baji. Mãgɨ́ wẽrapa p'aru p'up'uchia p'oree ome jɨ̃ baji. Ichiaba nẽe, mãu pi-ia mãik'aapa perla jɨ̃ baji. Ichi juade iru baji copa nẽedee ooda. Mãgɨ́ ipuru baji ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoopa; ne-inaa jõmaweda Tachi Ak'õrepa unuamaa iru bɨ. Ichi tau bɨɨrɨde nãgɨ́ t'ɨ̃ p'ã baji:
P'uuru Waibɨa Babilónia,
Prostitutaarã
Mãik'aapa Ne-inaa K'achia K'ĩra T'ãdoo
Oopataarã Nawe Apata.
Eperã apidaapa k'awada-e ma t'ɨ̃ k'ãata jara k'inia bɨ. Tachi Ak'õrepapaita k'awa bɨ. Mɨa unuji mãgɨ́ wẽra piu pɨk'a bɨ. Eperã it'uapa piudaik'ãri, o-ĩadaiparik'a, mãga pɨk'a mãgɨ́ wẽra o-ĩadachi Tachi Ak'õredeerã, Cristode ijãa p'anadap'edaarã peepida perã.
Mãgá ak'ɨmaa bɨde mɨ p'era pɨk'a beeji. Mãpai ma angelpa mɨmaa mãgaji:
—¿Sãap'eda pɨ p'era pɨk'a nɨ̃bɨma? aji. Mɨa jarait'ee ne-inaa pɨa waide k'awa-e bɨ. Jarait'ee k'ãata jara k'inia bɨ mãgɨ́ wẽra mãik'aapa ichi su-ak'ɨ bɨ ɨ̃rɨ nemĩsia; mãgɨ́ poro siete, cacho diez iru bɨ. Ma nemĩsia pɨa unuda naaweda chok'ai bapachi mĩda, ɨ̃rá wẽ-e. Mamĩda na ewari uchiait'ee ma uria nãpɨa bɨdeepa, wãi naaweda Tachi Ak'õrepa jõt'aait'eemaa. Na p'ek'au eujãdepemaarã, chi Tachi Ak'õrepa na eujã ooi naaweda t'ɨ̃ p'ã-ee beerã Tachi Ak'õre ome ichita p'anapataadait'eerã t'ɨ̃ p'ã jẽra bɨ librode ɨt'ari, mãɨrãpa ak'ɨtrua para bait'ee mãgɨ́ nemĩsia unudak'ãri. Mãgɨ́ bapachi mĩda, ɨ̃rá wẽ-e. Mamĩda waya cheit'ee.
’Mɨa nãgɨ́ pedee jararu k'ĩsia k'awaa beerã-it'ee, aɨde k'ĩsia p'anadamerã mãik'aapa k'awaadamerã wãara k'ãata jara k'inia bɨ. Ma nemĩsia poro siete jara k'inia bɨ ee siete. Mamãik'aapa ma wẽrapa eperãarã ak'ɨpari. Ichiaba ma poro chaachaa jara k'inia bɨ rey aba. 10 Ma reyrã sietedepema joisomaa piujida. Ɨ̃rá abaapa eperãarã iru bɨ ichi jua ek'ari. Chi apema waide uchia-e. Mamĩda mãgɨ́ t'ẽepema rey uchiak'ãri, taarã-epai eperãarã iru bapariit'ee ichi jua ek'ari. 11 Mãgɨ́ nemĩsia chok'ai bada mamĩda ɨ̃rá wẽ-e ma reyrã siete t'ẽe uchiait'ee, aɨ eerepemak'a. Mamĩda wãara mãgɨ́ ma sietedepema uchiada pait'ee. Waya eperãarã iru bapariit'ee ichi jua ek'ari. Mãgɨta wãit'ee Tachi Ak'õrepa jõt'aait'eemaa.
12 ’Mãgɨ́ cacho diez pɨa unuda jara k'inia bɨ reyrã diez waide uchiada-e p'anɨ. Mamĩda ma nemĩsia uchiak'ãri, taarã-e ma reyrã ichi ome eperãarã iru p'anadait'ee ãchi jua ek'ari. 13 Ma reyrã diez auk'a k'ĩsiadait'ee mãik'aapa ma nemĩsia eere t'ĩudait'ee. 14 Jura chõonadait'ee ma Oveja Chak'e ome. Mamĩda irua ãchi jõmaweda p'oyaait'ee. Iru eere p'anadait'eeda aji, eperãarã Tachi Ak'õrepa jɨrɨda irude ijãapataadamerã, chi jɨrɨt'eradaarã choopatap'edaa perã Cristode ijãa p'anɨde. Iru Rey jõmaarã rey mãik'aapa iru Poro Waibɨa jõmaarã poro waibɨa.
15 Ma angelpa ichiaba mãgaji:
—Ma to chok'ara k'ait'ak'ait'aa bɨmãi, mãgɨ́ prostitutak'a bɨ su-ak'ɨ pɨk'a bɨmãi, jara k'inia bɨda aji, eujãdepemaarã, p'uuru pidaarã, ëreerã k'ĩra t'ãdoo mãik'aapa pedee k'ĩra t'ãdoo pedeepataarã. 16 Ma reyrã diez pɨa unuda mãgɨ́ nemĩsia ome, mãgɨ́ prostitutak'a bɨ k'ĩra unuamaa iru p'aneedait'ee. Mapa ãchia jãri atadait'ee jõmaweda ma wẽrapa ne-inaa iru bɨ, ãk'adaa pɨk'a beemerã. Maap'eda iru paa jõdait'ee. 17 Tachi Ak'õrépata ma k'ĩsia bɨji ãchi t'ãride mãga oodamerã, ichia naaweda k'ĩsia iru badak'a. Ichiaba ichiata k'ĩsiapiji mãgɨ́ reyrãmaa ma nemĩsia eere t'ĩudamerã ichia jarada jõru misa. 18 Mãgɨ́ wẽra pɨa unuda jara k'inia bɨda aji, p'uuru waibɨa, aɨ jua ek'ari na p'ek'au eujãdepema reyrã p'anapata.