21
Pajã chiwidi mãik'aapa eujã chiwidi
Mãpai mɨa unuji pajã chiwidi mãik'aapa eujã chiwidi, naapema pajã mãik'aapa eujã p'usa ome jõdarida perã. Unuji p'uuru Tachi Ak'õrepa ichi-it'ee jɨrɨt'erada. Mãgɨ́ Jerusalén p'uuru chiwidi baai cheji ɨt'ariipa, Tachi Ak'õre baparimãiipa. Pi-ia baji. Wẽra chi-oo pi-ia jɨ̃parik'a miak'ãiit'ee pak'ãri, mãga pɨk'a baji ma p'uuru. Mãgá ak'ɨmaa bɨde ũriji ángel Ak'õre su-ak'ɨ beeparideepa golpe pedeeru:
—Ɨ̃rá Tachi Ak'õre bapari eperãarã t'ãide. Bapariit'ee eperãarã ome. Ichi p'uuru padait'ee. Tachi Ak'õre ichi k'ap'ɨa bapariit'ee ãra ome mãik'aapa ãra Ak'õre pait'ee. Ichia eperãarã tauba jõmaweda wẽpapiit'ee. Mãɨrã waa piuda-e pait'ee; waa jarajẽeda-e pait'ee; waa p'ua sentida-e pait'ee, irua mãgee naawedapema ne-inaa jõmaweda wẽpapiit'ee perã.
Mãpai chi su-ak'ɨ bɨpa ma rey su-ak'ɨ beeparide mãgaji:
—Ɨ̃rapɨ mɨa ne-inaa jõma chiwidi papiit'ee.
Ichiaba mɨmaa mãgaji:
—P'ã́ji nãgɨ́ pedee, mɨa wãarata jarapari perã.
Maap'eda mãgaji:
—Oojipɨ mɨa k'ĩsia iru bada. Mɨta Alfa; nejõmaata naa. Ichiaba mɨta Omega; nejõmaata t'ẽe. Apida opisia nɨ̃bɨ pɨrã, mɨa pania pari teeit'ee eperãarã chok'ai p'anapipari, mãgɨ́ pania poatrɨ uchia bɨdepema. Mãgɨ́ pania tok'ãri, ichita mɨ ome bapariit'ee. K'achia p'oyaaparipa mãgɨ́ ne-inaa chiwidi jõmaweda iru bait'ee. Ma awara mɨta iru Ak'õre pait'ee; jõdee iru mɨ warra pait'ee. Mamĩda waawee-idaa beerã mɨde ijãadait'ee; ijãa amaarutaarã jõmaweda ijãadak'aa beerã ome; k'achia ooi awaa p'anɨɨrã; chĩara peepataarã; p'ek'au oopataarã; jaipanaarã petau tau k'awaa beerã ome; ne-inaa juapa ooda k'ĩrapite ɨt'aa t'ɨ̃pataarã mãik'aapa jõmaweda seewa jarapataarã; mãgeerã p'ananadait'ee ma lagok'a t'ɨpɨtau azufre ome jẽrajẽraa jira bɨde mãik'aapa t'ẽepema piuda apata mama piudait'eeda aji, ichita mãgá mɨ ik'aawaapa t'ɨmɨ́ p'anapataadait'ee perã.
Jerusalén p'uuru chiwidi
Mãpai ángel mɨmaa cheji. Mãgɨ́ angeleerã sieteerãpa vaso ne-inaa k'achiapa ipuru iru p'anadap'edaadepema paji. Mãgɨpa mɨmaa mãgaji:
—Chéji. Mɨa ma Oveja Chak'e wẽra pɨmaa ak'ɨpiit'eeda aji.
10 Ma k'ãimok'araa pɨk'a bɨde Tachi Ak'õre Jaurepa unupida mɨmaa, mãgɨ́ angelpa mɨ ateeji ee ɨt'ɨa bɨ nok'odee. Mama p'anɨde ichia mɨmaa ak'ɨpiji Tachi Ak'õre p'uuru jɨrɨt'erada, Jerusalén, baai cheru ɨt'ariipa, Tachi Ak'õre baparimãiipa. 11 Ma p'uuru urua nɨ̃baji Tachi Ak'õre k'ĩra wãreepa. Urua baji mãu pi-ia bëi-sãa jaspek'a. 12 Ma p'uuru t'ɨak'au nɨ̃baji muralla waibɨa ɨt'ɨa bɨpa. Aɨde t'ĩupata doce paraaji. Ma t'ĩupata chaa ángel aba bainɨ̃ baji. Ichiaba ma t'ĩupata chaa Israeldeepa uchiadap'edaa ëreerã docedepema t'ɨ̃ aba p'ã baji. 13 Ma muralla i chaa t'ĩupata õpe-õpee p'anajida. Ak'õrejĩru uchiapari eere t'ĩupata õpee paraaji; norte eere ichiaba; sur eere ichiaba; ak'õrejĩru baaipari eere ichiaba. 14 Ma p'uuru t'ɨak'au nɨ̃bada muralla edupema basa doce iru baji. Ma basa mãu pi-iadee ooda paji. Mãgɨ́ basa chaa ɨ̃rɨ Oveja Chak'e ome nipapatap'edaarã doce t'ɨ̃depema t'ɨ̃ aba p'ã baji.
15 Ma ángel mɨmaa pedee badapa pak'uru nẽedee ooda juade atee wãji. Mãgɨpa ma p'uuru chaamaa beeji; chi muralla, chi t'ĩupatamãi paara. 16 Ma p'uuru kuádria baji. Angelpa mãgɨ́ pak'urupa chaak'ãri, dos mil doscientos kilometros baji. Chi teesoo chi jobɨa, chi ɨt'ɨa paara dos mil doscientos kilometros baji. 17 Ma muralla ichiaba chaaji. Sesenta y cinco metros baji, eperãarãpa chaapatak'a, mãgá chaa bada perã ma angelpa.
18 Ma muralla mãu pi-ia jaspedee ooda paji. Chi p'uuru nẽedee ooda paji; nẽe pi-ia, maarepida nejarra wẽe. Bëi-sãa baji vidriok'a. 19 Ma muralla basadepema mãu, mãu pi-ia ome p'oira baji; nãgee mãu pi-ia k'ĩra t'ãdoo, chi naapema basa mãu pi-ia jaspe ome; araarepema zafiro ome; omé eerepema ágata ome; õpee eerepema esmeralda ome; 20 k'ĩmari eerepema ónice ome; joisomaa eerepema cornalina ome; seis eerepema crisólito ome; siete eerepema berilo ome; ocho eerepema topacio ome; nueve eerepema crisoprasa ome; diez eerepema jacinto ome; once eerepema amatista ome. 21 Ma murallade t'ĩupata doce perla docedee ooda paji; t'ĩupata chaa perla abaadee. Calle jã nẽedee ooda paji; nẽe pi-ia, maarepida nejarra wẽe. Bëi-sãa baji vidriok'a.
22 Mɨa Tachi Ak'õre te waibɨa unu-e paji ma p'uurude, Tachi Ak'õre Waibɨa mama bapari perã ma Oveja Chak'e ome. Ãrata ma p'uurudepema Ak'õre te waibɨak'a, ãramaa ɨt'ari p'anɨɨrãpa mama ichita ɨt'aa t'ɨ̃pataadait'ee perã. 23 Ma p'uurude p'anɨɨrãpa ak'õrejĩru jẽra wa atane ɨ̃daa faltada-e pait'ee, Tachi Ak'õre k'ĩra wãreepa jẽrait'ee perã ma p'uuru ɨ̃rɨ mãik'aapa ma Oveja Chak'e ɨ̃daait'ee perã lamparak'a. 24 Ma p'uuru ɨ̃daade na eujãdepemaarã k'ĩra t'ãdoo nipapataadait'ee mãik'aapa na eujãdepema reyrãpa ãchi net'aa pi-ia aneedait'ee ma p'uurudee, Tachi Ak'õremaa tee k'inia p'anadairã. 25 Ma murallade t'ĩupata jõmaweda ichita ewa nɨ̃bait'ee. Jɨ̃adak'aa pait'ee; mama p'ãrik'ua wẽ-e pait'ee perã. 26 Na p'ek'au eujãdepemaarãpa net'aa pi-ia iru p'anɨ aneedait'ee mãik'aapa Tachi Ak'õremaa teedait'ee. 27 Mamĩda ma p'uurude ne-inaa k'achia apida unuda-e pait'ee. K'achia oopataarã apida mãik'aapa seewa jarapataarã apida mama unuda-e pait'ee. Aba unudait'ee Tachi Ak'õrepa t'ɨ̃ p'ãpidaarã Oveja Chak'e librode.